Tržnica srednjih šol v Ljutomeru

Tržnice so se udeležili učenci 9. razredov iz OŠ Veržej, OŠ Križevci, OŠ Razkrižje, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in OŠ Stročja vas

Nuša Novak, petek, 21. november 2014 ob 22:45
Tržnica srednjih šol

Tržnica srednjih šol

Svetovalne delavke osnovnih šol so v petek, 21. novembra, ob 16. uri, pripravile Tržnico srednjih šol. Tržnice so se udeležili učenci 9. razredov iz OŠ Veržej, OŠ Križevci, OŠ Razkrižje, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in OŠ Stročja vas.

Na tržnico, ki se je odvijala v športni dvorani ŠIC Ljutomer, so zraven srednjih šol iz pomurske in podravske regije prišli, da se predstavijo, še Območna obrtna zbornica Ljutomer, Zavod RS za zaposlovanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov, Regionalna razvojna agencija Mura, Center za socialno delo Ljutomer ter dijaški domovi Pomurja in Podravja.

Namen tržnice je bil, da si učenci zaključnih razredov osnovnih šol pridobijo informacije, ki jih nujno potrebujejo pri izbiri srednje šole, v katero se želijo vpisati. S pomočjo le-teh, se bodo učenci in starši lažje odločili za ustrezno srednjo šolo.