Umetnosti vdan ustvarjalec pravi, da ga likovno delo osrečuje in plemeniti

Pregledna razstava likovnih del Lojzeta Veberiča pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Branko Košti, nedelja, 7. december 2014 ob 20:10
Slikarska razstava Lojzeta Veberiča

Slikarska razstava Lojzeta Veberiča

Galerija KUS-a pri Sv. Juriju ob Ščavnici od sobote, 6. decembra, pa vse do konca leta, ponuja na ogled pregledno razstavo del iz likovnega opusa oseminsedemdesetletnega slikarja in kiparja Lojzeta Veberiča iz Murske Sobote.

Uveljavljen slovenski ljubiteljski likovni ustvarjalec, rojen v Seliščih v današnji občini Sv. Jurij ob Ščavnici, je prvič razstavljal že pri petnajstih letih, ko se je kot risar s svinčnikom in tušem predstavil v Ljutomeru in odtlej postavil več kot 45 samostojnih razstav doma in v tujini ter sodeloval na več kot stotih skupinskih razstavah. Bil je reden gost številnih slikarskih kolonij doma in po svetu, svoja potovanja pa je vedno združil z obiskom galerij.

Zanimivo poklicno in umetniško pot umetnika, od trgovca, aranžerja in dekorativnega umetnika, učitelja likovnega pouka ter grafika z opravljeno specializacijo na dunajski grafični šoli, sta na otvoritvi predstavila voditeljica Polonca Fiala Novak in umetnostni zgodovinar mag. Franc Obal, ki je opisal tudi pot od izrazito risarskega in realističnega slikanja do težnje k abstrakciji, likovna govorica njegovih slikarskih upodobitev pa ga danes uvršča med nefigurativne oziroma nepredmetne slikarje. Lojze Veberič je znan tudi po večjih skulpturah na prostem, katere krasijo nekatere kraje in trge v Pomurju: Murski Soboti, G. Radgoni, Vržeju in v Seliščih.

Lojze Veberič je od leta 1973 aktivni član Združenja likovnih skupin Slovenije, že leta 1963 pa je kot ustanovni član zaslužen za nastanek in delovanje likovnega društva LIKOS v Murski Soboti, je član likovne sekcije Mozaik pri DU v Murski Soboti, častni član Likovnega društva Gornja Radgona, da je tudi njihov član, pa so še posebej ponosni člani Likovnega društva Sv. Jurij. Na njihov predlog je prejel priznanje ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2014.

Še eno veliko dejanje za slovensko likovno umetnost. Leta 1972 je svojo rojstno hišo v seliščih preuredil v likovni salon Domačija. V njej so razstavljali ugledni umetniki iz Slovenije in tujine, gostila je tudi številne likovne in glasbene kolonije.

Za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje je Lojze Veberič prejel več priznanj, od katerih kot najpomembnejše izpostavlja: Priznanje glasbene mladine Slovenije, priznanje SZDL za najlepše urejeno galerijo, Priznanje ZKD Murska Sobota in priznanje ZKD Sv. Jurij ob Ščavnici.

Otvoritev razstave so z ubranim petjem popestrili člani Kapelskega kvarteta, za kar se jim je umetnik zahvalil in jih obdaril.


Več v Kultura in izobraževanje