Sprejeli predlog proračuna za leto 2015 in razrešili predstavnike v svetih javnih zavodov

Posnetek 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, petek, 9. januar 2015 ob 10:168
2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V sredo, 7. januarja, je v Ljutomeru potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Kot smo že poročali, je na seji županja mag. Olga Karba, tudi uradno imenovala dva podžupana. To funkcijo bosta v mandatnem obdobju 2014-2018 opravljala Janko Špindler in Boro Zemljak.

Pred potrditvijo dnevnega reda je županja predlagala dodatno točko in sicer Sklep o imenovanju novih predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov in upravnih odborov javnih zavodov. Dnevni red je bil potrjen z 12 glasovi za in dvema proti.

V prvi točki so članice in člani obravnavali predlog Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2015 ter ga s 13 glasovi sprejeli. Predlog odloka se je sedaj posredoval v 15 dnevno javno razpravo.

Na seji so med drugim obravnavali tudi pobudo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), da se razrešijo predstavniki Občine Ljutomer v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov ter se oblikujejo na novo. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za in 6 proti. KMVVI bo sedaj v javnem pozivu določila kriterije in izpeljala kandidacijski postopek za člane svetov javnih zavodov in pripravila predlog imenovanj do prve naslednje seje. Pri tem bi se naj zagotovilo čim bolj demokratično vključevanje vseh občank in občanov v delovanje javnih zavodov. Pred tem glasovanjem je potekala burna debata, nekateri člani so napovedali tudi, da bodo pri tem poiskali pravna sredstva, saj naj bi po njihovem mnenju bil sklep nezakonit.

Spodaj lahko vidite vse točke dnevnega reda, v videu pa si lahko ogledate celotno sejo.

Dnevni red seje:
 • UGOTOVITEV PRISOTNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE IN 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 1. REDNE IN 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA:
 1. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015 - PREDLOG
 2. PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
  • SKLEP O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015
 3. ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE LJUTOMER, SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. ODLOK O LOKALNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA
 5. SKLEP O SOGLASJU K SPREMEMBI VREDNOSTI PROJEKTA PREPLASTITEV LC223121, ODSEK BUČKOVCI - DRAKOVCI
 6. SKLEP O PONOVNEM POSTOPKU SPREJEMANJA ODLOKA O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNE RAZSVETLJAVE IN ODLOKA O OSKRBI S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER
 7. SKLEP O POTRDITVI PROGRAMA ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015
 8. SKLEP O RAZGLASITVI LETA 2015 ZA »LETO FILMA«
 9. SKLEP O POTRDITVI STRATEŠKEGA NAČRTA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER ZA OBDOBJE 2014 – 2019
 10. SKLEP O IMENOVANJU NOVIH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA IN PREDSTAVNIKOV LOKALNE SKUPNOSTI V SVETIH JAVNIH ZAVODOV IN UPRAVNIH ODBOROV JAVNIH ZAVODOV
 11. PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015
 12. INFORMACIJE:
  • SEZNANITEV S POVZETKOM REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2014 - 2016
 13. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER