Za 36 mest v javnih zavodih vloženih 201 kandidatur

KMVVI je pripravila sklepe o imenovanju, ki jih bo posredovala v odločanje Občinskemu svetu Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, sreda, 4. februar 2015 ob 10:215
3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer bo v torek, 10. februarja

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer bo v torek, 10. februarja

Kot je znano, so na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je bila v sredo, 7. januarja, med drugim obravnavali pobudo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), da se razrešijo predstavniki Občine Ljutomer v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov ter se oblikujejo na novo.

Sklep je bil na seji sprejet, zato je KMVVI v javnem pozivu določila kriterije in izpeljala kandidacijski postopek za člane svetov javnih zavodov ter pripravila predlog imenovanj, ki ga bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki bo v torek, 10. februarja.

Postopek se je izvedel z namenom, da se s tem zagotovi čim bolj demokratično vključevanje vseh občank in občanov v delovanje javnih zavodov, ne samo političnim strankam, kot je to bilo v preteklosti. Kot je bilo zapisano v javnem pozivu, želi s tem občina spodbujati svoje zavode k ciljem, da delujejo za dobro ljudi; da sledijo sodobnim vsebinskim, tehnološkim in organizacijskim trendom; da povezujejo vse razpoložljive potenciale in akterje na svojem področju ter da ustvarjajo dodano vrednost na trgu, brez da pri tem škodujejo svojemu javnemu poslanstvu.

Z javnim pozivom so želeli pritegniti posameznike, ki se čutijo sposobne, usposobljene in izkušene za usmerjanje, nadziranje in spodbujanje delovanja ter preobrazbe javnih zavodov v smeri zgoraj zapisanih ciljev. "Od predstavnikov občine pričakujemo, da pošteno zastopajo interese ustanovitelja in se usklajujejo z njim pri svojem delu. Delujejo naj konstruktivno in se redno udeležujejo sej sveta zavodov. Obenem pa da nenehno iščejo pozitivne načine za izboljšanje delovanja institucije, v katero se bodo vključili v vlogi predstavnika občine," še je med drugim bilo zapisano v pozivu, kakšna so pričakovanja od kandidatov.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer v svetih in upravnih odborih javnih zavodov je bil objavljen 19. januarja, rok za oddajo vloge pa je bil 10 dni po objavi. Za 36 mest v javnih zavodih je bilo do datuma vloženih 201 kandidatur: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 8, Dom starejših občanov Ljutomer 22, Center za socialno delo Ljutomer 20, Pomurske lekarne Murska Sobota 9, OŠ Mala Nedelja 6, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 20, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 12, OŠ Stročja vas 10, Vrtec Ljutomer 12, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer 8, LTO Prlekija Ljutomer 22, Zdravstveni dom Ljutomer 20, Splošna knjižnica Ljutomer 13 ter za Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer 19 kandidatur.

KMVVI je pri izbiri kandidatov poleg osnovnih pogojev upoštevala tudi kriterije, kot je večja strokovna usposobljenost na delovnem področju zavoda za katerega je kandidat kandidiral ter poznavanje delovanja javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. KMVVI je tako pripravila sklepe o imenovanju, ki jih bo posredovala v odločanje Občinskemu svetu Občine Ljutomer. Mandat traja 4 oz. 5 let, odvisno od zakonskih določb in določb ustanovitvenih aktov, noben kandidat pa se ni predlagal v več kot en zavod.

Celotno gradivo za 3. redno sejo najdete tukaj, spodaj pa so imena kandidatov, ki so predlagani v svete oz. upravne odbore javnih zavodov.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer:
 1. TEJA GRACIN, Ulica dr. Franca Kovačiča 8, 9240 Ljutomer
Dom starejših občanov Ljutomer:
 1. MARIJA ZADRAVEC, Noršinci pri Ljutomeru 20, 9240 Ljutomer
Center za socialno delo Ljutomer:
 1. JANA PLAVEC, Spodnji Kamenščak 22 c, 9240 Ljutomer
Pomurske lekarne Murska Sobota:
 1. MARKO KARDINAR, Stročja vas 78, 9240 Ljutomer
OŠ Mala Nedelja:
 1. MIRA HUSJAK, Mala Nedelja 17, 9243 Mala Nedelja
 2. NADA TOMANIČ, Radoslavci 15, 9243 Mala Nedelja
 3. MAJA BRENČIČ, Pristava 9, 9240 Ljutomer
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer:
 1. SIMON SMODIŠ, Krapje 7, 9241 Veržej
 2. MATEVŽ JAKELJ, Sp. Kamenščak 17 b, 9240 Ljutomer
 3. VALENTINA LOVREC, Kidričeva ulica 37, 9240 Ljutomer
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci:
 1. MAG. ŽELJKO STOJKO, Cezanjevci 8 b, 9240 Ljutomer
 2. KATJA MUREKAR, Cezanjevci 22, 9240 Ljutomer
 3. DUŠKA HORVAT, Rajh Nade ulica 17, 9240 Ljutomer
OŠ Stročja vas:
 1. JASNA ŠIŠKO, Podgradje 26 e, 9240 Ljutomer
 2. VALENTINA VALANT, Presika 20, 9240 Ljutomer
 3. ALENČICA STUDNIČKA, Cuber 17 a, 9240 Ljutomer
Vrtec Ljutomer:
 1. JUDITA SUDEC, Ulica Ante Trstenjaka 13, 9240 Ljutomer
 2. SANJA RAUTER, Jurčičeva ulica 1, 9240 Ljutomer
 3. NUŠA NOVAK, Slavka Osterca ulica 14, 9240 Ljutomer
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer:
 1. MARJANCA FEUŠ, Slavka Osterca ulica 14, 9240 Ljutomer
 2. DAMJAN FAJHTINGER, Slamnjak 2 b, 9240 Ljutomer
 3. MARJANA LISJAK, Ulica Jana Baukarta 27, 9240 Ljutomer
LTO Prlekija Ljutomer:
 1. ZDRAVKO MARIČ, Zg. Kamenščak 17, 9240 Ljutomer
 2. SEBASTJAN RUDOLF, Ormoška cesta 15, 9240 Ljutomer
 3. MILAN BELEC, Železne Dveri 9, 9240 Ljutomer
 4. DARINKA ŠTUHEC, Babinci 61, 9240 Ljutomer
Zdravstveni dom Ljutomer:
 1. JOSIP KOCEN, Podgradje 26 d, 9240 Ljutomer
 2. JANEZ VENCELJ, Stara Cesta 25, 9240 Ljutomer
 3. NADJA TRILLER, Globoka 27 a, 9240 Ljutomer
Splošna knjižnica Ljutomer:
 1. VIDA MIHALIČ, Stročja vas 63b, 9240 Ljutomer
 2. JANKO MAGDIČ, Postružnikova ulica 1 a, 9240 Ljutomer
 3. DR. SIMONA MENONI, Ormoška cesta 4, 9240 Ljutomer
 4. DR. MIRAN PUCONJA, Cven 30, 9240 Ljutomer
Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer:
 1. IVAN KRALJIČ, Ulica Ludvika Bratuša 10, 9240 Ljutomer
 2. MITJA VUNDERL, Cezanjevci 10 a, 9240 Ljutomer
 3. BOŽIDAR OZMEC, Mestni Breg 7, 9240 Ljutomer

pravični sreda, 4. februar 2015 ob 17:56

Hmmm, s tega jagodnega izbora bo prava plesniva, bersnata čmiga. Hihihi Zloba Hahaha

LOKY sreda, 4. februar 2015 ob 18:31

Samo da so naši potem pa gre!!!! Zloba Zloba Zloba

Andrej01 sreda, 4. februar 2015 ob 21:31

Če je verjeti komisiji se je za v svet naše šole prijavilo 6 kandidatov, torej so trije bili toliko neprimerni, da se kadruje gospa iz Pristave.

Zanimiva bo sestava v zdravstvenem domu, vidim da se v svet kadruje gospoda, ki se je kot kažejo posnetki sej v bivšem občinskem svetu večkrat oglašal na temo zdravstvenega doma ter dva zdravnika, od tega je eden nekdanji kandidat za mesto direktorja.

Tudi v tem primeru bi bilo zanimivo videti, kdo so bili ostali prijavljeni in zakaj so za komisijo ti trije primernejši od ostalih 17 predlogov.

Na prvi pogled vse kaže, da se kadruje ljudi, ki bodo ob izbiri direktorja močno naklonjeni svojim stanovskim kolegom. Škoda, in to ravno sedaj ko so se končno stvari v lotmerškem zdravstvu začele razvijati za nas paciente na bolje.

Pošteno bi bilo, da zdravstveni dom v interesu javnosti javno objavi ali je res z katerim od kadrovanih imel kakršni koli sodni spor in zakaj?
Ali je inšpekcijski nadzor res ugotovil, da je nekdo od zdravnikov opravljal delo brez ustrezne licence?

Zdravstveni dom ni zasebno podjetje, zato si pacienti končno zaslužimo izvedeti resnico.

Almanah četrtek, 5. februar 2015 ob 16:41

OK...naj majo kaj čejo...tak vemo po kerem principu se je zbiralo...a da se niti svojih postavljenih pravil ne držijo pa je niti ne več žalostno, ampak že smešno....

Pogoj:
Kandidat ne sme biti v poslovnem razmerju z javnim zavodom......

Ma nisem veren.....a eno pravilo vedno velja....bog ma dolgo palco.....bo to on vse sam porihta....

Pa lep pozdrav

pravični četrtek, 5. februar 2015 ob 22:02

Točno tako kot praviš Andrej01. To ja

ZD ni zasebno podjetje, zato, kolikor sem slišal, bodo ljudje izvedeli resnico. Jaaa

Sporno je pri vsem skupaj že to, da nek KVIM izbira kandidate izmed prijav. Mislec Hjooj

V Sloveniji imamo z Ustavo zapisano večstrankarsko parlamentarno demokracijo.

Povsod v vseh občinah, kakor tudi v Državnem zboru, je ustaljena praksa, da se glede na volilni rezultat med vse politične stranke razdeli mesta v delovnih telesih. To ja

Mimogrede delovna telesa so odbori in ne sveti zavodov.

V svete zavodov pa se potem po istem principu kadruje.

Seveda takrat, ko določenemu svetu poteče mandat.

In takrat se spet izmed vseh političnih akterjev po dogovorjenem ključu izbere člane.

Da pa en KVIM izbira predstavnike v vse svete v kompletu pa je edinstven primer v Sloveniji.

Zato svetniki sploh ne bodo vedeli, kdo drug je še bil prijavljen.

Sicer nam je dobro znano, da to tudi ni izbor KVIM-a. Oni so samo na papirju in pod predlog podpisani.

V Ljutomeru je z Ustavo RS določen politični večstrankarski sistem poteptan s strani peščice podrepnikov na čelu z njihovo vodjo.

Almanah, praviš, da ima bog dolgo palico. Točno tako. To ja

Nekatere je narava že "počohala". Jaaa Mislec

Očitno premalo. Mislec

Eni so polni sovraštva in maščevanja do vsega in vseh, kar ni v skladu z njihovimi interesi.

Da ne govorim o pohlepu, nadutosti in napuhu.

Takih se bo narava kmalu še huje dotaknila. Jaaa

Zanimivo je tudi, da so nekateri prispevki precej dolgo višje gor. Jaaa

Ta tema pa je zelo hitro šla nižje po naslovnici. Mislec

No, nekaj sem slišal, da bi naj 10. februarja, ko bo seja OS, kar veliko število svetnikov bilo "na bolniški". Mislec

Ja, ja, zima je huda reč in človek hitro zboli. Hihihi Zloba Hahaha

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika