Za 36 mest v javnih zavodih vloženih 201 kandidatur

KMVVI je pripravila sklepe o imenovanju, ki jih bo posredovala v odločanje Občinskemu svetu Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, sreda, 4. februar 2015 ob 10:215
3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer bo v torek, 10. februarja

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer bo v torek, 10. februarja

Kot je znano, so na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je bila v sredo, 7. januarja, med drugim obravnavali pobudo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), da se razrešijo predstavniki Občine Ljutomer v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov ter se oblikujejo na novo.

Sklep je bil na seji sprejet, zato je KMVVI v javnem pozivu določila kriterije in izpeljala kandidacijski postopek za člane svetov javnih zavodov ter pripravila predlog imenovanj, ki ga bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki bo v torek, 10. februarja.

Postopek se je izvedel z namenom, da se s tem zagotovi čim bolj demokratično vključevanje vseh občank in občanov v delovanje javnih zavodov, ne samo političnim strankam, kot je to bilo v preteklosti. Kot je bilo zapisano v javnem pozivu, želi s tem občina spodbujati svoje zavode k ciljem, da delujejo za dobro ljudi; da sledijo sodobnim vsebinskim, tehnološkim in organizacijskim trendom; da povezujejo vse razpoložljive potenciale in akterje na svojem področju ter da ustvarjajo dodano vrednost na trgu, brez da pri tem škodujejo svojemu javnemu poslanstvu.

Z javnim pozivom so želeli pritegniti posameznike, ki se čutijo sposobne, usposobljene in izkušene za usmerjanje, nadziranje in spodbujanje delovanja ter preobrazbe javnih zavodov v smeri zgoraj zapisanih ciljev. "Od predstavnikov občine pričakujemo, da pošteno zastopajo interese ustanovitelja in se usklajujejo z njim pri svojem delu. Delujejo naj konstruktivno in se redno udeležujejo sej sveta zavodov. Obenem pa da nenehno iščejo pozitivne načine za izboljšanje delovanja institucije, v katero se bodo vključili v vlogi predstavnika občine," še je med drugim bilo zapisano v pozivu, kakšna so pričakovanja od kandidatov.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer v svetih in upravnih odborih javnih zavodov je bil objavljen 19. januarja, rok za oddajo vloge pa je bil 10 dni po objavi. Za 36 mest v javnih zavodih je bilo do datuma vloženih 201 kandidatur: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 8, Dom starejših občanov Ljutomer 22, Center za socialno delo Ljutomer 20, Pomurske lekarne Murska Sobota 9, OŠ Mala Nedelja 6, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 20, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 12, OŠ Stročja vas 10, Vrtec Ljutomer 12, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer 8, LTO Prlekija Ljutomer 22, Zdravstveni dom Ljutomer 20, Splošna knjižnica Ljutomer 13 ter za Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer 19 kandidatur.

KMVVI je pri izbiri kandidatov poleg osnovnih pogojev upoštevala tudi kriterije, kot je večja strokovna usposobljenost na delovnem področju zavoda za katerega je kandidat kandidiral ter poznavanje delovanja javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. KMVVI je tako pripravila sklepe o imenovanju, ki jih bo posredovala v odločanje Občinskemu svetu Občine Ljutomer. Mandat traja 4 oz. 5 let, odvisno od zakonskih določb in določb ustanovitvenih aktov, noben kandidat pa se ni predlagal v več kot en zavod.

Celotno gradivo za 3. redno sejo najdete tukaj, spodaj pa so imena kandidatov, ki so predlagani v svete oz. upravne odbore javnih zavodov.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer:
 1. TEJA GRACIN, Ulica dr. Franca Kovačiča 8, 9240 Ljutomer
Dom starejših občanov Ljutomer:
 1. MARIJA ZADRAVEC, Noršinci pri Ljutomeru 20, 9240 Ljutomer
Center za socialno delo Ljutomer:
 1. JANA PLAVEC, Spodnji Kamenščak 22 c, 9240 Ljutomer
Pomurske lekarne Murska Sobota:
 1. MARKO KARDINAR, Stročja vas 78, 9240 Ljutomer
OŠ Mala Nedelja:
 1. MIRA HUSJAK, Mala Nedelja 17, 9243 Mala Nedelja
 2. NADA TOMANIČ, Radoslavci 15, 9243 Mala Nedelja
 3. MAJA BRENČIČ, Pristava 9, 9240 Ljutomer
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer:
 1. SIMON SMODIŠ, Krapje 7, 9241 Veržej
 2. MATEVŽ JAKELJ, Sp. Kamenščak 17 b, 9240 Ljutomer
 3. VALENTINA LOVREC, Kidričeva ulica 37, 9240 Ljutomer
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci:
 1. MAG. ŽELJKO STOJKO, Cezanjevci 8 b, 9240 Ljutomer
 2. KATJA MUREKAR, Cezanjevci 22, 9240 Ljutomer
 3. DUŠKA HORVAT, Rajh Nade ulica 17, 9240 Ljutomer
OŠ Stročja vas:
 1. JASNA ŠIŠKO, Podgradje 26 e, 9240 Ljutomer
 2. VALENTINA VALANT, Presika 20, 9240 Ljutomer
 3. ALENČICA STUDNIČKA, Cuber 17 a, 9240 Ljutomer
Vrtec Ljutomer:
 1. JUDITA SUDEC, Ulica Ante Trstenjaka 13, 9240 Ljutomer
 2. SANJA RAUTER, Jurčičeva ulica 1, 9240 Ljutomer
 3. NUŠA NOVAK, Slavka Osterca ulica 14, 9240 Ljutomer
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer:
 1. MARJANCA FEUŠ, Slavka Osterca ulica 14, 9240 Ljutomer
 2. DAMJAN FAJHTINGER, Slamnjak 2 b, 9240 Ljutomer
 3. MARJANA LISJAK, Ulica Jana Baukarta 27, 9240 Ljutomer
LTO Prlekija Ljutomer:
 1. ZDRAVKO MARIČ, Zg. Kamenščak 17, 9240 Ljutomer
 2. SEBASTJAN RUDOLF, Ormoška cesta 15, 9240 Ljutomer
 3. MILAN BELEC, Železne Dveri 9, 9240 Ljutomer
 4. DARINKA ŠTUHEC, Babinci 61, 9240 Ljutomer
Zdravstveni dom Ljutomer:
 1. JOSIP KOCEN, Podgradje 26 d, 9240 Ljutomer
 2. JANEZ VENCELJ, Stara Cesta 25, 9240 Ljutomer
 3. NADJA TRILLER, Globoka 27 a, 9240 Ljutomer
Splošna knjižnica Ljutomer:
 1. VIDA MIHALIČ, Stročja vas 63b, 9240 Ljutomer
 2. JANKO MAGDIČ, Postružnikova ulica 1 a, 9240 Ljutomer
 3. DR. SIMONA MENONI, Ormoška cesta 4, 9240 Ljutomer
 4. DR. MIRAN PUCONJA, Cven 30, 9240 Ljutomer
Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer:
 1. IVAN KRALJIČ, Ulica Ludvika Bratuša 10, 9240 Ljutomer
 2. MITJA VUNDERL, Cezanjevci 10 a, 9240 Ljutomer
 3. BOŽIDAR OZMEC, Mestni Breg 7, 9240 Ljutomer