Sprejeli proračun za leto 2015 in s pomočjo javnega poziva imenovali nove predstavnike v javne zavode

Posnetek 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, četrtek, 12. februar 2015 ob 09:069
3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji 3. redni seji, v torek, 10. februarja, potrdil dopolnjen predlog proračuna za leto 2015. Kot so na občini pojasnili, "sprejeti proračun nadaljuje zasledovanje enakomernosti razvoja celotne občine ter ohranja za 3,26 milijonov sredstev namenjenih občanom, društvom in drugim organiziranim skupinam, ki s svojim kulturnim ustvarjanjem, športnim udejstvovanjem, pravilnim odnosom do naravne in kulturne dediščine ter drugimi pomembnimi dejavnostmi močno bogatijo skupnost. Ohranja se tudi možnost  vključevanja nezaposlenih v javna dela in ukrepi za spodbujanje vračanja mladih strokovnjakov v občino. Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v osnovi ostaja nespremenjena, zato ne bo  dodatnega obremenjevanja občanov ter gospodarstva. Vse te pomembne zaveze ostajajo navkljub dejstvu, da se sredstva s strani države predvidoma znižujejo za 300 tisoč evrov."

S sprejetjem proračuna je zagotovljeno tudi nadaljnjo izvajanje in dokončanje velikih investicij kot je prenova infrastrukture na Jurševki, pločnik na Kamenščak, izgradnja vrtca Cezanjevci, Puchova poslovna cona ter zaključek vodovodnega omrežja sistema C. Vzporedno pa se že pripravljajo projekti za pridobitev čim večjega deleža nepovratnih sredstev.

V proračunu so tudi zagotovljena sredstva v višini 30 tisoč evrov, ki so namenjena gospodarstvu oziroma pospeševanju razvoja malega gospodarstva. S pomočjo in podporo občinskega Obrtno-podjetniškega strateškega sveta se pripravljajo tudi ukrepi za pomoč mladim pri razvijanju njihovih podjetniških idej ter podjetnikom in obrtnikom pri dodatnem strokovnem usposabljanju.

"Ker je občina tik pred začetkom priprave razvojne strategije, s katero bodo vzpostavljene usmeritve, ki omogočajo razvoj tudi v sklopu nove evropske finančne perspektive do leta 2020, je pomembno imeti jasne skupne cilje in sprejemati usmeritve v sozvočju z vsemi občani, krajevnimi skupnostmi ter gospodarstvom.

Tako bo občina tudi v prihodnje stremela k ohranjanju dostojanstvenega odnosa do vseh občanov, s čimer bo  upravičila njihovo zaupanje in si prizadevala, da jih bo čim več vključenih v življenje in delovanje občine. To velja za načelna vprašanja, kot tudi zelo konkretne pogovore o novih investicijah in drugih potrebah skupnosti, po načelu realnih možnosti, saj občina ne pristaja na nerealne obljube, ker to ni primeren princip delovanja, ampak na načrte za katerimi lahko vsi skupaj stojimo," so ob tem še pojasnili na občini.

Imenovani novi predstavniki občine v javnih zavodih
Na seji so bili potrjeni tudi novi predstavniki občine v svetih oziroma upravnih odborih javnih zavodov, kjer občina nastopa kot ustanoviteljica ali soustanoviteljica (šole, vrtci, knjižnica, turistična organizacija, itd.). Občina je pri tem odprla postopke predlaganja kandidatov za te vloge vsej javnosti in občane pozvala k predlaganju kandidatov z javnim pozivom in ne zgolj s pozivom političnim strankam, kot je bila to praksa doslej. Seznam potrjenih imen lahko vidite tukaj. Pri tej točki so ob glasovanju sejno sobo protestno zapustili svetniki Jože Klemenčič, Dušan Kosi, Jernej Horvatič (vsi DeSUS), Lea Lihtenvalner (SMC), Damjan Bogdan (SD) in Robert Štefanec (SLS), ki so se po glasovanju vrnili na sejo.

Kaj pa menite vi? Se strinjate z razrešitvijo predstavnikov javnih zavodov Občine Ljutomer in imenovanjem novih? Sodelujte v naši anketi.Za 36 mest predstavnikov občine se je odzval 201 kandidat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s svojimi pristojnostmi predlagala kandidate ter jih posredovala v odločanje in potrditev občinskemu svetu. Med predlaganimi kandidati ni občinskih svetnikov in kot so na občini pojasnjevali že ob javnem pozivu, je tudi sicer vodilna tendenca izbora bila širitev kroga občank in občanov za sodelovanje v občinskih procesih.

Na seji so svetniki potrdili tudi dopolnitve občinskega prostorskega načrta in letni program športa.

Spodaj lahko vidite vse točke dnevnega reda, v videu pa si lahko ogledate celotno sejo. Poleg je zapisan tudi čas, kje v videu posamezno točko najdete.

Dnevni red seje:
 • UGOTOVITEV PRISOTNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
 • PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 3:18
PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA:
 1. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015 – DOPOLNJEN PREDLOG 27:43
 2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LJUTOMER, SKRAJŠANI POSTOPEK 36:50
 3. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2015 42:17
 4. IMENOVANJA: 45:56
  • GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER,
  • DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER,
  • CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER,
  • POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA,
  • OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA,
  • OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER,
  • OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI,
  • OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS,
  • VRTEC LJUTOMER,
  • GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER,
  • LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA PRLEKIJA LJUTOMER,
  • ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER,
  • UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA,
  • SPLOŠNA KNJIŢNICA LJUTOMER IN
  • JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT, IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH IN MLADINO LJUTOMER
 5. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANICE IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 1:56:45