Letna konferenca Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer

Na konferenci so podelili priznanja Zveze slovenskih častnikov

Branko Košti, sreda, 4. marec 2015 ob 20:551
Letna konferenca OZSČ Ljutomer

Letna konferenca OZSČ Ljutomer

Redne letne konference Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer, v nedeljo, 1. marca, v Domu ljutomerskih ribičev na Moti, so se udeležili številni visoki gostje: predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, podpredsednik ZSČ, polkovnik Miran Fišer, član predsdstva ZSČ iz Pomurja Jožek Vaupotič, podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak ter predstavniki sosednjih častniških in veteranskih združenj: predsednik Območnega združenja vojaških starešin G. Radgona Štefan Želodec, predsednik OZSČ Ormož major Ernest Pleh, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Pomurje Branko Bratkovič, predsednik OZVVS Ljutomer Alojz Filipič, predstavnika PVD Sever za Pomurje Branko Kos in Aleksander Gracin, podpredsednik Območnega združenja ZB za vrednote NOB Anton Kapun in direktor generalnega pokrovitelja Družbe Segrap Miran Blagovič.

Po pozdravu prapora OZSČ Ljutomer, je sledilo predavanje na temo Srednji vzhod in islamski terorizem, v katerem je stotnik Branko Lorenčič predstavil zgodovinski pregled dogodkov, ki so privedli do današnjih tragičnih dogodkov v tem nemirnem delu sveta, in opozoril na interese številnih držav na tem območju.

Obširno poročilo o organiziranosti in delovanju Območnega združenja slovenskih častnikov, ki združuje častnike iz občin Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer, je podal predsednik Združenja, major Anton Kosi. Navajamo del poročila, ki zajema aktivnosti, izvedene v preteklem letu, po področjih:

VOJAŠKO STROKOVNA DEJAVNOST

Strokovna usposabljanja
Januarja smo imeli predstavitev sodobne oborožitve v SV. Predstavitev je izvedel poročnik Boris Čelofiga. Na lanski konferenci nam je naš član, ppolk. Davorin Rečnik, predstavil sistem vojaškega šolstva v SV. Udeležili pa smo se tudi treh strokovnih predavanj, ki so jih organizirali naši kolegi v Ormožu. V mesecu aprilu smo obiskali mariborsko kadetnico, kjer smo se ponovno podrobno seznanili s sistemom vojaškega šolstva. Ogledali smo si Vojaški muzej in knjižnico ter zanimivo arhitekturo same zgradbe. Hvala polk. Miranu Fišerju, ki nas je sprejel in pripravil zanimiv in poučen program v Kadetnici. Strokovno ekskurzijo smo organizirali na Primorsko, kjer smo si v Piranu ogledali Pomorski muzej, v Kopru pa Luko Koper in ladjo Triglav. Seveda nismo mogli mimo koprske vinske kleti.

Strelska tekmovanja
V preteklem letu smo izvedli kar nekaj strelskih kondiciranj in tekmovanj z vojaškim orožjem. Vključili smo se v strelsko tekmovanje s puško M-48, ki ga je organizirala SV. V prvem krogu na strelišču v Apačah je naša ekipa v sestavi: Vasja Štaman, Bojan Pergar in Branko Magdič osvojila prvo mesto. V drugem krogu so bili rezultati nekoliko slabši, tako da se ekipa ni uvrstila v tretji, finalni krog. Vendar zmaga v prvem krogu je izjemen dosežek. Iskrene čestitke našim tekmovalcem. Z dolgocevnim in kratkocevnim vojaškim orožjem pa smo izvedli strelsko vajo na strelišču v Trbovljah in Mačkovcih. Strelsko kondiciranje z malokalibrsko puško smo opravili na strelišču v Presiki. Tekmovali smo tudi v Ormožu v streljanju z zračno puško, v Presiki z MK puško in Slovenski Bistrici z vojaškim orožjem. Lokostrelske spretnosti smo spet preizkusili na lokostrelskem tekmovanju ZSČ v Ankaranu, ki se ga je naša ekipa pod vodstvom Uroša Vrbančiča udeležila že devetnajstič zapovrstjo. Lokostrelci na teh tekmovanjih dosegajo zelo dobre rezultate.

SPOMINSKO–DOMOLJUBNA IN PROTOKOLARNA DEJAVNOST

Redno se udeležujemo občinskih in državnih proslav. V preteklem letu smo bili prisotni na svečanostih ob občinskih praznikih v vseh štirih občinah. Na pobudo predsednika ljutomerske borčevske organizacije, Franca Slokana, smo častniško in obe veteranski združenji ter ZB objavili skupni natečaj za osnovne in srednjo šolo na območju UE Ljutomer na temo Spominska obeležja pripovedujejo. Zaključek in razglasitev rezultatov natečaja je bil aprila na svečanosti ob dnevu upora proti okupatorju v Cezanjevcih. Natečaj je že prvo leto zelo uspel, zato smo ob podpori vseh štirih občin že razpisali natečaj za leto 2015.

Udeležili smo se spominskih slovesnosti, ki so jih organizirala sosednja sorodna združenja ali občine v našem okolju. Odzvali smo se povabilu Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer in se udeležili spominskih slovesnosti ob obeležjih iz NOB. Društveni prapor, ki ga nosi naš praporščak Marjan Carovič, je prisoten na vseh pomembnejših slovesnostih v Sloveniji, v domačem okolju pa ne mine nobeno praznovanje brez našega prapora. 

KULTURNO – DRUŽABNA IN ŠP0RTNO – REKREATIVNA DEJAVNOST

Člani združenja se redno udeležujemo kulturnih prireditev v našem okolju, tako glasbenih kot dramskih. Prisotni smo na koncertih Orkestra SV, če je koncert v naši okolici, pa tudi v Mariboru in Ljubljani smo ga že občudovali. O kulturnih dogodkih v našem okolju redno obveščamo članstvo.

Izvedli smo ribiško in lokostrelsko tekmovanje ter tekmovanje v pikadu, katerim je sledil ribiški piknik v Gezovih jamah na Moti. Tradicionalni jesenski pohod smo častniki in veterani lani izvedli na območju vzhodnih Slovenskih goric v občini Razkrižje. Rekreativni značaj imajo tudi vsi spominski pohodi, ki jih je bilo v letu 2014 veliko s številčno udeležbo naših članov, naj omenim samo Sv. Jurij ob Ščavnici, Lendava, Radenci – Gornja Radgona, Soška fronta itd….

Posebne razprave o poročilih med člani ni bilo, saj so z aktivnostmi dobro seznanjeni, so se pa o delu združenja pohvalno izrazili vsi gostje.

Na konferenci so bila posameznim dolgoletnim članom za aktivno sodelovanje in pomoč pri aktivnostih združenja podeljena priznanja Zveze slovenskih častnikov. Iz rok predsednika ZSČ, generalmajorja dr. Alojza Šteinerja in predsednika OZSČ, majorja Antona Kosija, so štabni vodnik Janko Raduha, stotnik Marijan Pintarič in vodnik Franc Dolamič, prejeli Častni znak ZSČ, Bronasto medaljo ZSČ so prejeli praporščak Uroš Vrbančič, stotnik Dušan Kosi in višji štabni vodnik Marjan Carovič, Pisno priznanje ZSČ pa je prejel stotnik Marijan Rudolf.


Več v Kultura in izobraževanje