Nagrade udeležencem natečaja »Ogenj ni igrača«

Sodelovalo preko 400 otrok z 28-ih pomurskih osnovnih šol ter 14-ih vrtcev

Filip Matko, sreda, 18. marec 2015 ob 12:49
Skupinska fotografija nagrajenk in nagrajencev 19. natečaja

Skupinska fotografija nagrajenk in nagrajencev 19. natečaja

Kar 355 likovnih del ter 61 literarnih del so v okviru 19. natečaja pod naslovom »Naravne in druge nesreče - Ogenj ni igrača« prejeli na Izpostavi Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije v Murski Soboti v tem šolskem letu. Dela najmlajših iz vrtcev ter šolarjev so prejeli iz 14-ih vrtcev ter 28-ih osnovnih šol, kar je nekoliko manj kot lani, vendar pa je dejansko v okviru natečaja sodelovalo veliko večje število otrok - skupno več kot 400, ob tem pa še 106 njihovih mentoric oziroma mentorjev. Šest del je prispelo izven konkurence še iz sosednje Madžarske, kjer je treba prišteti še štiri mentorje.

Posebej imenovane komisije so izbrale po pet najboljših del v vsaki kategoriji (likovno področje: v I. kategoriji izmed 98 del, v II. kategoriji izmed 107 del, v III. kategoriji izmed 85 del in v IV. kategoriji izmed 65 del; literarno področje; v II. kategoriji izmed 13 del, v III. kategoriji izmed 22 del in v IV. kategoriji izmed 26 del). Podelitev pisnih priznanj in praktičnih nagrad pa je potekala v torek, 17. marca dopoldne, v prostorih športne dvorane Osnovne šole Turnišče. Ob ravnateljici te šole, Meliti Olaj, so se zbrali še županja Občine Tišina, mag. Vesna Jerala Zver, predstavnica Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije Olga Andrejek, predstojnica Območne enote Zavoda RS za šolstvo v Murski Soboti Irena Kumer,vodja Izpostave Uprave za zaščito in reševanje RS v Murski Soboti ter poveljnik Regijskega štaba Civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš in predstavniki madžarske Županije Zala.

Kulturni program so izvedli najmlajši iz vrtca ter šolarke in šolarji Osnovne šole Turnišče, nagovore številnim zbranim pa so imeli: ravnateljica OŠ Turnišče Melita Olaj, predstojnica Območne enote Zavoda RS za šolstvo v Murski Soboti Irena Kumer in predstavnica Uprave za zaščito in reševanje RS Olga Andrejek. Slednja je ob poveljniku RŠ CZ za Pomurje Martinu Smodišu razdelila tudi priznanja in nagrade.

Nagrajenci za likovne izdelke so bili: v I. kategoriji: 5-letna Doroteja Zrinski (mentorica Danica Štrucelj) iz Vrtca M. Golarja G. Radgona, 5-letni Iztok Kikec (mentorici Zdenka Sočič Tkalec in Sanja Raščan) iz vrtca Veverička Rakičan, 5-letni Tjaž Blagatinšek (mentorici Milena Raščan in Sanja Raščan) iz vrtca Turnišče, 4-letna Lili Kajdič (mentorica Danica Štrucelj) iz vrtca M. Golarja G. Radgona in 5-letna Laura Škodnik (mentorica Andreja Ficko Hanc) iz vrtca pri OŠ Sveti Jurij - Občina Rogašovci; v II. kategoriji: prvošolka Maja Žalig (mentorica Milena Salaj) z OŠ Turnišče, prvošolec Tomas Cener (mentor Rok Grkinič) z OŠ IV M. Sobota, tretješolec Daniel Tomovič (mentorica Alenka Antolič) z OŠ Stročja vas, drugošolec Maks Petovar Škrget (mentorica Mateja Kozar) z OŠ Križevci in drugošolka Melani Kous Vori (mentor Anton Buzeti) s Podružnične OŠ Dokležovje; v III.kategoriji: četrtošolka Tina Veberič (mentorica Mira Petek) z OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, šestošolka Patrizia Pahor (mentorica Betti Šabjan) z DOŠ Genterovci, četrtošolec Žan Prelog (mentor Matjaž Geder) s Podružnične OŠ Krog, petošolec Erik Baranja (mentor Rok Grkinič) z OŠ IV M. Sobota in petošolec Jan Maček (mentor Štefan Červek) z OŠ I M. Sobota; v IV. kategoriji: osmošolec Mark Toth Laszlo (mentorica Betti Šabjan) z DOŠ Genterovci, osmošolka Tjaša Šalamun (mentor Anton Buzeti) z OŠ Bakovci, sedmošolka Urška Žižek (mentor Franc Bencak) z OŠ III M. Sobota, devetošolka Sabina Kuster (mentorica Mira Petek) z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in sedmošolka Martina Koren (mentorica Ida Petek) z OŠ Kapela. Likovni izdelki teh učenk in učencev so bili poslani na državni izbor.

Nagrajenci za literarne izdelke so bili: v II. kategoriji: tretješolec Nino Klemenčič (mentorica Renata Kolbl) z OŠ Radenci, tretješolka Raja Novak (mentorica Marija Zorko) z OŠ Fokovci, tretješolka Luna Mitev (mentorica Renata Kolbl) z OŠ Radenci ter tretješolki Eva Klement in Sara Škraban (obema mentorica Mateja Šumenjak) z OŠ Veržej; v III.kategoriji: petošolka Staša Korpič (mentorica Gabrijela Mastnak) z OŠ III M. Sobota, šestošolka Brina Podgajski Kampuš (mentorica Suzana Novak) z OŠ III M. Sobota, šestošolka Ajda Barbarič (mentorica Marjetka Erdelji) z OŠ Bogojina ter petošolka Petra Vinčec in četrtošolka Timeja Apatič (obema mentorica Milena Salaj) z OŠ Turnišče; v IV. kategoriji: osmošolec Marko Matko Ficko (mentorica Zdenka Šiplič) z OŠ Radenci, devetošolka Nastja Forjanič (mentorica Ljerka Hajdinovič Podlesek) z OŠ Cankova, devetošolka Nina Krpič (mentorica Cvetka Šavel Kerman) z OŠ I M. Sobota, osmošolka Nicky Dervarič (mentorica Marjetka Erdelji) z OŠ Bogojina in sedmošolka Mojca Kučan (mentorica Suzana Panker) z OŠ Fokovci. Literarni izdelki teh učenk in učencev so bili poslani na državni izbor.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2014/2015 je bila izbrana Osnovna šola Turnišče, a za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

Podelitvi priznanj in nagrad je sledilo družabno srečanje s priložnostno pogostitvijo. Vsi prisotni so si lahko ogledali priložnostno razstavo vseh nagrajenih likovnih del ter prebrali nagrajena besedila literarnega natečaja.


Več v Kultura in izobraževanje