Gasilci PGD Radoslavci z novim vodstvom

Po dveh uspešnih mandatih je Jernej Horvatič predal dolžnosti predsednika

Branko Košti, torek, 31. marec 2015 ob 20:28
Občni zbor PGD Radoslavci

Občni zbor PGD Radoslavci

Počasi se izteka čas v letu, ko različna društva pregledajo, v kolikšni meri so uspeli uresničiti začrtane naloge v preteklem koledarskem letu in na podlagi izkušenj, potreb, katere zaznajo pri svojem delovanju in seveda ob upoštevanju finančnih možnosti, načrtujejo svoje delovanje v tekočem letu. Ponekod se izteče tudi mandat vodilnim ljudem in organom, zato so na dnevnem redu volitve novih vodstev.

To, po zakonu obvezno vsakoletno dejanje, so že 103. letni občni zbor, v soboto, 28. marca, opravili tudi člani in članice PGD Radoslavci, enega najštevilčnejših v GZ Ljutomer. Na občnem zboru so se jim pridružili gostje iz sosednjih PGD, TD Mala Nedelja-Radoslavci, KS Radoslavci in predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus, pozdravne in spodbudne besede pa so jim pisno sporočili iz pobratenega društva Ožbalt in gasilski kolegi iz Notranjih Goric-Plešivice.

Aktivnosti radoslavskih gasilk in gasilcev v delovno zelo uspešnem letu, je predstavil predsednik Jernej Horvatič. Poleg rednih nalog, je v poročilu izpostavil sodelovanje v televizijski oddaji Slovenski pozdrav, v kateri je bila predstavljena njihova članica Zlatka Cimerman, 41. tabor Mladi gasilec, katerega se je udeležilo 19. pionirk in pionirjev-gasilcev, članov njihovega društva, kot mentorji pa sta na taboru sodelovali dve članici in en član. V okviru vsakoletne čistilne akcije v KS Radoslavci v mesecu aprilu, so opravili nabirko starega železa, enako akcijo pa so ponovili še v mesecu maju. Sredstva, pridobljena s prodajo železa, nekaj čez 1.000 evrov, so namenili za izdelavo fasade na gasilskem domu. Za fasado so namenili tudi sredstva, zbrana s prodajo koledarjev ob koncu leta 2014.

Z letošnjim občnim zborom se je iztekel mandat organom PGD Radoslavci, ki ga je Jernej Horvatič zadnja dva mandata zelo uspešno vodil, zato se je v poročilu zazrl nekaj let nazaj, v leto 2006, ko so se s takratnim predsednikom, žal že pokojnim Francem Špindlerjem, lotili obnove gasilskega doma. Povod je bila pravzaprav občinska proslava ob 15-letnici vojne za Slovenijo. Celovita ureditev gasilskega doma je bila rdeča nit njegovega vodenja društva, zato je bila zavestno nekoliko zapostavljena operativa. Z dokončanjem fasade je dom v celoti urejen, zato se bo novo vodstvo lahko v celoti posvetilo operativnemu področju. Posebno zahvalo je izrekel izvajalcu fasaderskih del, domačinu Miranu Kurniku, kateri je podaril kar tretjino vrednosti del, Emilijanu Rudolfu za finančno pomoč in podjetju TZT Radoslavci za podarjeni material.

Poročilo o operativnih intervencijah je podal poveljnik Anton Kosi ml. V dveh primerih so intervenirali v manjših požarih (dimniškem v Radoslavcih in požaru v elektro omarici v Kuršincih), več težav so jim povzročale poplave in sicer dvakrat v Radoslavcih, ko je bila poplavljena tudi njihova garaža in enkrat v Ljutomeru na poziv GZ Ljutomer. Skrbeli so tudi za izobraževanje; lani so pridobili 3 specialiste-strojnike in 5 novih operativ, tako da imajo sedaj 38 operativcev.

Občni zbor je tudi priložnost za podelitve priznanj. Dosedanji predsednik in poveljnik, Jernej Horvatič in Anton Kosi, ter predsednik GZ Ljutomer Andrej Rus, so podelili priznanja za 10, 20, 40 let članstva v društvu, priznanje pa je prejela tudi Ivanka Peršak, članica društva več kot 50 let. Nadalje so podelili značke za 10 let operativnega dela Bojanu Kaučiču in Petru Reišlu in za 20 let Mirku Simoniču. Plaketa veterana je bila podeljena Dušanu Korošaku, Listino častnega člana pa je prejela Anica Heric. Podeljena so bila tudi priznanja GZS in sicer Zlatki Cimerman, Miranu Kurniku, Nadi Simonič in Jožici Rakuša Priznanje GZ III. Stopnje, Plamenico II. Stopnje je prejel Branko Dajčar, Gasilsko odlikovanje III. stopnje pa Janez Žnidarič.


Več v Kultura in izobraževanje