Kandidati, ki so letos opravljali Nemško jezikovno diplomo na GFML, so se odrezali odlično

Izpit je opravljalo 27 dijakov, tokrat prvič tudi iz programa predšolske vzgoje. Na nivoju C1 je izpit opravilo 18 dijakov, na nivoju B2 pa osem.

Prlekija-on.net, četrtek, 9. april 2015 ob 20:47
Letošnji kandidati so se odrezali odlično

Letošnji kandidati so se odrezali odlično

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) je ena redkih srednjih šol, ki ponuja priprave na Nemško jezikovno diplomo kot izbirni predmet v drugem in tretjem letniku. S tem so dijakom omogočene dodatne ure nemščine znotraj običajnega urnika, torej v dopoldanskem času. Letos je že četrta generacija dijakov GFML opravljala izpit za Nemško jezikovno diplomo druge stopnje (DSD II, stopnja B2–C1).

Izpit za Nemško jezikovno diplomo je sestavljen iz štirih delov, ki preverjajo dijakovo bralno in slušno razumevanje, ustno komunikacijo ter sposobnost pisanja precej zahtevnega eseja. Opravljen izpit DSD dokazuje aktivno znanje nemškega jezika na zelo visoki ravni, diploma DSD II pa dijakom odpira vrata večine univerz v nemško govorečih deželah. Pred kratkim so od nemške »Kultusministerkonferenz« (Konferenca ministrov za šolstvo), ki ta izpit pripravlja in izvaja, prejeli pozitiven odgovor na vlogo za izvajanje priprav na izpit DSD I, ki pomeni stopnjo A2–B1. Tako bodo dijaki GFML od naslednjega šolskega leta dalje lahko v Ljutomeru opravljali tudi Nemško jezikovno diplomo na prvi stopnji. Opravljen izpit na prvi stopnji je odlična referenca za iskanje zaposlitve na nemško govorečem območju.

Letošnja generacija kandidatov GFML, ki je opravljala izpit za Nemško jezikovno diplomo, se je odrezala odlično. Izpit je opravljalo 27 dijakov, tokrat prvič tudi iz programa predšolske vzgoje. Na nivoju C1 je izpit opravilo 18 dijakov, na nivoju B2 pa osem. GFML je med slovenskimi šolami na drugem mestu po pridobljenih diplomah.

»Dijaki, ki opravijo izpit za Nemško jezikovno diplomo, pridobijo iz več vidikov. Ne samo da jim opravljena diploma omogoča študij na nemško govorečem območju, pač pa je le-ta vseživljenjska naložba, ki marsikomu odpira vrata do želenega poklica in delovnega mesta,« je dejala koordinatorica DSD II na GFML Gita Fras.

V letošnji generaciji dijakov, ki so opravljali Nemško jezikovno diplomo, je potrebno izpostaviti Barbaro Budja, ki je od 96 možnih točk dosegla 95, in Nušo Rajtar, ki je od 96 možnih točk dosegla 94. »S pripravami na izpit smo začeli že v drugem letniku, ko smo imeli dijaki priložnost obiskovati izbirni predmet DSD, da bi se čim bolje pripravili na izpit. Pri pouku je prisostvovala tudi profesorica Ulrike Beckenkamp, ki je prišla iz Nemčije. Vedno nam je pripravila zanimive in poučne ure, pri katerih smo se veliko naučili. V tretjem letniku smo se nato bolj intenzivno pripravljali na sam izpit in izvedeli tudi, kako potekata pisni in ustni del. Na začetku četrtega letnika smo se dijaki, ki smo opravljali diplomo, odpravili na tabor v Kranjsko Goro, kjer smo poskusno opravljali izpit in še poglobili svoje znanje nemščine. Decembra je nato sledil pisni del, sredi januarja pa še ustni del. Vesela sem, da sem imela priložnost opravljati izpit DSD, saj imam tako boljše možnosti za študij v nemško govorečih deželah in hkrati tudi boljše možnosti za zaposlitev,« je povedala dijakinja četrtega letnika Barbara Budja.

Na GFML je do sedaj izpit za Nemško jezikovno diplomo opravljalo blizu 70 dijakov, večina uspešno. Podelitev diplom tokratnih kandidatom, ki so opravili izpit, bo na zaključni slovesnosti GFML v mesecu juniju.


Več v Kultura in izobraževanje