Preko 8 milijonov za komunalne odpadne vode

Roman Leljak in Janez Kavčič o stroških denacionalizacije

Filip Matko, sreda, 22. april 2015 ob 17:28
5. seja Občinskega sveta Občine Radenci

5. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Pred dobrim mesecem dni (16. marca) smo poročali o rezu Stare trte oz. modre kavčine / žametovke pri Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci, kjer pa so za dobro rast trte poskrbeli pozneje še za povsem nove brajde, kamor naj bi se razrasla ta potomka najstarejše trte na svetu. In v stilu tovrstnega zdravega in uspešnega razraščanja je župan Občine Radenci, Janez Rihtarič, svetnici in svetnike občinskega sveta sklical na peto redno sejo kar v prostore Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Bil je to torek, 21. aprila, ob 17.15 popoldne.

Po uvodni ugotovitvi sklepčnosti seje, sprejemu zapisnika s 4. seje (24.3.2015) in informaciji župana o aktivnostih med sejama, je bil sprejet dnevi red tokratne seje, ki je zajel kar 22 točk, od tega sta bili zadnji dve zaradi tajnosti osebnih podatkov zaprti za javnost. Župan Janez Rihtarič je poročal o nič kaj uspešnem prvoaprilskem obisku občinske delegacije na Direkciji za ceste RS, kjer jim zaradi pomanjkanja denarja »državniki« niso obljubili obnovo Panonske ceste od krožišča do pričetka mostov nad Murinimi rokavi (kar je Občini Radenci bilo že leta 2000 obljubljeno ob takratni rekonstrukciji mostov, saj je zaradi teh obnovitvenih del »trpela« prav Panonska cesta), kot tudi ne izgradnjo pločnikov ob Kapelski cesti. Dobil pa je župan boljši občutek o bodočem sodelovanju z novimi lastniki Radenske iz češke Kofole po obisku pri novem predsedniku uprave, Čehu, Marianu Šefčoviču. Iz Fondacije za šport še ni bilo odgovora, občinski razpis za financiranje društev je izšel, sestanek z vodstvom »Prlekije« glede vode pa bo v kratkem.

V imenu Civilne iniciative Radenci je Roman Leljak predstavil pravno poročilo, ki so ga pripravili v Civilni iniciativi okrog denacionalizacijskega postopka za stavbo na Panonski cesti 1 v Radencih (nekoč so v njej bili krajevni urad, pošta in policijska postaja). Tako bi naj bila Občina Radenci oškodovana za 138.343,08 evra, ko se je denacionalizacijskim upravičencem izplačalo okrog 420 tisoč evrov (vštete so obresti za več let) za nekoriščenje stavbe. Odvetnik Janez Kavčič, ki že več let opravlja posle za Občino Radenci, je zavrnil očitke Civilne iniciative Radenci ter menil, da je Občina Radenci v danih okoliščinah ravnala kar se da varčno (čeprav je po odločbi sodišča takoj plačala zahtevane zneske - tudi na račun zadolževanja, ki pa v takratnem občinskem proračunu niso bili predvideni).

V Odbor za družbene dejavnosti je bil imenovan svetnik Sašo Zidar, v Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo pa Milan Nekrep. K imenovanju mag. Anastazije Avsec za ravnateljico Osnovne šole Kapela je občinski svet dal svoje soglasje, a za Vrtec Radenski mehurčki Radenci je imenoval za vršilko dolžnosti ravnateljice Mihaelo Stolnik Ketiš, ker se dosedanja ravnateljica ni javila na razpis.

Sprejet je bil zaključni račun Občine Radenci za leto 2014. Prihodkov je bilo za 7.371.762,00 evrov, odhodkov pa za 7.839.306,00 evrov. Proračunskega primanjkljaja je za 476.544,00 evrov, zadolžitev je bilo za 1.600.000,00 evrov, odplačanega dolga pa za 808.292,00 evrov. Konec leta, 31.12.2014, je na računu Občine Radenci bilo 93.447,00 evrov, po poročanju župana Janeza Rihtariča pa je trenutna zadolženost Občine Radenci v višini 1.165.000,00 evrov.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Radenci je predstavila Karmen Jurko iz RCI Celje d.o.o. V skladu z evropskimi smernicami, ki jih je sprejela Republika Slovenija, bi naj do konca letošnjega leta bile »te stvari poštimane«: obnovitev sedanje ali izgradnja nove čistilne naprave, 5,2 kilometra novega kanalizacijskega omrežja (Boračeva, Janžev vrh, Kapelski vrh in del Rihtarovec) ter tri prečrpališča, kar bi naj veljalo preko 8 milijonov evrov. Od tega mora Občina Radenci sama zagotoviti 4,4 milijona evrov, za ostala kohezijska sredstva pa lahko v mesecu maju kandidira, kajti vsa dovoljenja so že pridobljena. A kljub temu se bo ta izgradnja »zavlekla« najmanj za tri leta, do konca leta 2017 ali 2018. Ostali, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, pa morajo do konca leta 2017 (kar so bo tudi »zavleklo«) zagotoviti mini čistilne naprave, ki jih bo Občina Radenci tudi delno sofinancirala.

Obravnavi zadnjih dveh točk dnevnega reda 5. seje občinskega sveta Občine Radenci pa sta bili zaradi zagotovitve tajnosti osebnih podatkov zaprti za javnost.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika