Letni koncert Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer

Predstavili so se Glasbena pripravnica, učenci oddelka Balet, Mladinski pevski zbor ter harmonikarski, kitarski, godalni in mladinski pihalni orkester

Prlekija-on.net, četrtek, 21. maj 2015 ob 09:58
Letni koncert GŠ Slavka Osterca Ljutomer

Letni koncert GŠ Slavka Osterca Ljutomer

V četrtek, 14. maja, je v Domu kulture Ljutomer, potekal Letni koncert Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Na koncertu so se predstavili Glasbena pripravnica, učenci oddelka Balet, Mladinski pevski zbor ter harmonikarski, kitarski, godalni in mladinski pihalni orkester.

Glasba je govorica, razumljiva vsem ljudem, gre od srca do srca, oblikuje značaj in združuje ljudi v borbi za skupne cilje. In kaj je lepšega, če nam ta cilj pomaga izpolniti glasbena šola, ki ima nedvomno pomembno nalogo pri glasbeni vzgoji otrok.

Današnja glasbena šola je živ organizem, odprta je za sodelovanje na vseh področjih. Živimo v času, ki žal ni vedno najbolj naklonjen javnemu glasbenemu šolstvu. Javne glasbene šole so omejene pri povečevanju vpisa učencev in pri širitvi programov. Delovanje glasbene šole v prihodnje, bo v veliki meri odvisno od lokalnega okolja. Zagotovo se pomena glasbene šole in zagotavljanja ustreznih pogojev za delo zaveda ustanovitelj, občina Ljutomer, saj je šola pomemben dejavnik tudi pri oblikovanju kulturne identitete kraja v katerem deluje. Vemo, da iz glasbene šole prihajajo mladi ljudje z izjemno popotnico za življenje, četudi večini glasba kasneje ne postane poklic. V njih pa ostane zmožnost sprejemanja čudežnega sveta glasbe in drugih umetnosti, kar je za človeka svojevrstna sreča.

Obseg dela v tem šolskem letu šola zaznamuje s številnimi nastopi učencev. Trenutno je v tem šolskem letu evidentiranih 100 nastopov v organizaciji glasbene šole ali v sodelovanju z drugimi, na katerih je sodelovalo 960 učencev. Tudi to leto je šola pripravila odmevno baletno predstavo »Knjiga pravljic«, ki so jo pripravili učenci in njihova mentorica oddelka za balet.

Dosežki učencev ob strokovnem mentorstvu učiteljev, ki so v tem šolskem letu dosegli priznanja in nagrade tako na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih je šola na koncertu namenila posebno pozornost. Ravnatelj Stanislav Lašič se je zahvalil tako učencem kot njihovim mentorjem in korepetitorjem. Letošnji rezultati tekmovanj posebej državnega in mednarodnega so edinstveni. Tako šola stopa v sam vrh po kvaliteti v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru.

Vsi uspehi šole so torej razvidni navzven – so odraz timskega dela celotnega kolektiva in pozitivnega ustvarjalnega vzdušja, ki vlada na šoli.

Že tretje šolsko leto se šola ubada s prostorsko težavo. Od septembra 2014 deluje v nadomestnih prostorih na Prešernovi 17a, delno tudi v OŠ Cvetka Golarja in prostorih dvorane ŠIC. Vse kaže, da v letu 2015 ni pričakovati sprememb pri pridobivanju skupnih varnih prostorov.

Kljub vsem težavam ostajajo v kolektivu šole še naprej motivirani. Vsa zahvala za vso delo in požrtvovalnost v tem šolskem letu gre učiteljskemu zboru in celotnemu kolektivu.

Sedanja generacija pedagogov s spoštovanjem gradi na preteklih dosežkih, in gleda v prihodnost. Sledi smernicam sodobne šole, uporablja nova dognanja in spoznanja stroke in dela. Dela veliko in dela dobro. Ker zmore, ker zna in hoče. Ker je edino tako možen napredek in ker so tudi naši predhodniki tako ravnali. Ker si nadarjeni otroci zaslužijo najboljše in ker želijo, da bi zanamci bili ponosni na njihovo delo in rezultate.

Skupni rezultati tekmovalcev 2014/2015