Pri TD Ljutomer se sprašujejo ali jim je organizacija Prleškega sejma bila načrtno odvzeta

Znano je, da bo letošnji Prleški sejem organizirala Občina Ljutomer skupaj z LTO Prlekija Ljutomer, iz TD Ljutomer pa so nam ob tem poslali sporočilo za javnost

Prlekija-on.net, sobota, 1. avgust 2015 ob 11:202
Prleški sejem

Prleški sejem

Pred časom smo že pisali, da je Občina Ljutomer letos za Prleški sejem pripravila javni razpis za sofinanciranje prireditve. Rok za prijavo je bil 5. junij, na razpis sta se prijavila dva ponudnika, a noben od njiju ni bil izbran.

Največ nezadovoljstva so ob tem izrazili v Turističnem društvu (TD) Ljutomer, ki so sejem pripravljali zadnjih 30 let. Potem, ko na razpisu ni bil izbran noben ponudnik, so pri TD Ljutomer na facebook strani objavili zapis o čemer smo pisali, takrat nam je tudi županja, mag. Olga Karba, pojasnila nekatere zadeve okrog razpisa.

Znano je, da bo letošnji Prleški sejem organizirala Občina Ljutomer skupaj z LTO Prlekija Ljutomer, iz TD Ljutomer pa so nam ob tem poslali sporočilo za javnost, kjer se sprašujejo ali je šlo za načrtno odvzetje dogodka TD. Tudi županja je na petkovi novinarski konferenci, ki je potekala ob predstavitvi prireditev ob 59. občinskem prazniku Občine Ljutomer, pojasnila nekatere podrobnosti v zvezi z neuspelim razpisom in letošnjo organizacijo sejma.

Spodaj objavljamo sporočilo za javnost TD Ljutomer v celoti (nelektorirano) ter županjino razlago iz novinarske konference.Bilo nam je v veliko veselje, čast in ponos, da smo ob sodelovanju s turističnimi društvi naše občine in tudi od drugod, lovci, ribiči, vinarji, izdelovalci domače obrti, pevskimi, folklornimi skupinami, starodobniki in številnimi drugimi tri desetletja skupaj ustvarjali bogato zgodbo osrednjega turističnega dogodka v Ljutomeru PRLEŠKI SEJEN PO CELEN LOTMERKI.

Na tej prireditvi se je združevala in predstavljala kulturna, turistična in sejemska ponudba kot odsev sejemskega dogajanja, ki ga je pred več kot stoletjem na filmski trak zabeležil naš rojak dr. Karel Grossmann.. Pred 30 leti je ta dogodek idejno obudilo Turistično društvo Ljutomer, ki deluje neprekinjeno že od leta 1953, kot svojo osrednjo in najpomembnejšo turistično prireditev v občini Ljutomer. Ob znanih domačih in drugih glasbenih skupinah, smo na sejmu pripravljali tudi druženje obiskovalcev ob pesmi in plesu in seveda bogato kulinariko, ne da bi ob tem finančno obremenjevali občinski proračun.
Sejem se je vsa ta leta s svojo bogato ponudbo sejmarjev iz celotne Slovenije in domačih in drugih turističnih društev, ter velikim obiskom ljudi iz dežele ob Muri in od drugod tradicionalno vključeval v praznovanja občinskega praznika Občine Ljutomer.

V letošnjem letu je občina Ljutomer prvič izvedla razpis za sofinanciranje izvedbe te prireditve brez predhodne informacije in pojasnila društvu o taki odločitvi. Razpis je bil objavljen šele v mesecu juniju, čeprav tudi na občini še predobro vedo, da se prireditev takšnega obsega pripravlja nekaj mesecev.
Seveda se je TD Ljutomer prijavilo na razpis, v upanju, da gre zgolj za formalnost, ker je bilo s strani uslužbenke na občini rečeno, češ da gre za uskladitev s predpisi. Preprosto povedano,  po tridesetih leti organizacije te prireditve nismo verjeli, da bi nam kdo želel preprečiti izvedbo te prireditve. Toda zgodilo se je prav to, saj na javnem razpisu nismo bili izbrani,oz. ni bil izbran noben od dveh prijavljenih. Do prejšnjega tedna smo čakali na zapisnik strokovne ocenjevalne komisije, odgovora zakaj nismo izbrani pa še do danes nismo prejeli.
Kolikor nam je znano danes, si želi prireditev izvesti županja sama oz. skupaj z LTO Ljutomer, ki se na razpis za sofinanciranje prireditve ni prijavila.

Nad odločitvijo smo presenečeni, saj smo vsi člani društva vsa ta leta delali prostovoljno brez plačila in še lansko leto dobili priznanje županje, kar je bilo za nas potrditev, da delamo dobro in predano, v dobro lokalni skupnosti in prepoznavnosti mesta Ljutomer in občine.
Turistično društvo je za izvedbo prireditve PRLEŠKI SEJN PO CELEN LOTMERKI ob 20. obletnici prejelo priznanje z zlatim znakom s strani Turistične zveze Slovenije in županovo priznanje. Obe priznanji je dobilo tudi za 30. obletnico prireditve lansko leto iz rok iste županje, ki nam je letos prireditev odvzela z izjavo, da dvomi v sposobnost kvalitetne priprave prireditve s strani TD Ljutomer.
Ravno te dni je v vaše nabiralnike prispel letak o občinski prireditvi v mesecu avgustu, ki naznanja tudi sam Prleški sejem. Ob prebiranju programa smo presenečeni, saj glede na zahteve, ki jih je občina postavila v samem razpisu za sofinanciranje, se teh zahtev sami ne držijo. Zato se nam vprašanje o diskreditaciji našega društva in njegovih članov ponovno pojavlja, in upravičeno se sprašujemo ali je šlo za načrtno odvzetje dogodka TD?
Vsekakor smo globoko razočarani nad neprofesionalnim odnosom občinske uprave, strokovne komisije, ter seveda županje, in ne nazadnje Lokalne turistične organizacije LTO, ki prejšnja leta ni izpolnjevala svojih obveznosti na sami prireditvi, niti se ni prijavila na razpis, letos pa jo organizira.
Žalosti nas dejstvo, da se prostovoljno delo in predanost občanov k dobrobiti življenja v naši občini ne ceni več. 30 let truda, dela in predanosti je čez noč brez pojasnila bilo odvzeto ljudem, ki so dogodek idejno zasnovali in izvajali. Sprašujemo se ali bo enako usoda doletela jutri katero drugo društvo v naši občini?

Z nami ostajajo lepi spomini in veliko zadovoljstvo, da ste nam vsi, ki ste sodelovali z nami v teh treh desetletjih in seveda obiskovalci, ki vas je bilo v tem času okoli 150 tisoč, zaupali in se vedno znova vračali, najsi bo kot sodelujoči ali kot obiskovalci. Zato se vam s to izjavo tudi zahvaljujemo, kljub razočaranju, ki nas drži zaradi mačehovskega odnosa do našega društva s strani županje občine Ljutomer. Verjamemo, da ima interes delati za občino, ampak naj svoje delo usmerja v gospodarski razvoj in v iskanje novih investitorjev, ne pa v organizacijo dogodkov, za katero so tukaj društva in prostovoljci.

Člani društva
Valentin Odar
Sara Karba
Anton Kapun
Manja Kuhar
Viktorija Lebar
Boris Sovič
Nada Puconja

Ljutomer, 28.07.2015Priporočilo revizije je bilo, da je potrebno izvesti javni razpis
Županja je na petkovi novinarski konferenci pojasnila, da se je zgodila sprememba zaradi priporočila revizije, da v kolikor občina Ljutomer iz svojega proračuna prispeva za prireditve, mora izvesti javni razpis. Županja je povedala, da so javni razpis izpeljali, prijavila sta se dva ponudnika, med njimi tudi TD Ljutomer, ob tem pa je bila imenovana tudi komisija. Kot je povedala so v prijavi na razpis bili podatki, ki so jih preverili in naj ne bi bili odraz tega, kar je sledilo iz prijave. "Vsako leto smo si tudi prizadevali, da se nivo in kvaliteta Prleškega sejma izvede v smislu, kot je bilo pred 110. leti, seveda z vsebinami, ki so današnjemu času primerne. Največji poudarek je na tem, da se spodbudi čim več ljudi, ki izvajajo domačo obrt, dopolnilno dejavnost na kmetiji, da se tukaj predstavi res domača obrt."

Kako pa bi vi ocenili organizacijo Prleškega sejma v zadnjih letih?
Sodelujte v anketi
Kot je še dejala županja, so v preteklosti že imeli določene težave z vodstvom TD Ljutomer, ko je izdala sklep o oprostitvi komunalne takse in najema prostora. Takrat so v TD Ljutomer temu nasprotovali. "Mi ne delamo Prleškega sejma s ciljem, da bi se obogatili, ampak delamo zato, da se ljudje lahko predstavijo," je pojasnila. Nadalje še je povedala, da je nenazadnje tukaj javni zavod LTO Prlekija Ljutomer, katerega ustanoviteljica je Občina Ljutomer, in je bil ustanovljen z namenom, da organizira prireditve ter je mnenja, da je čas, da se zadeve v tej smeri tudi peljejo.

Glede ponovitve razpisa je županja pojasnila, da bi ga ponovili, ampak je bilo premalo časa in priznala, da bi razpis morali objaviti nekoliko prej in zagotovila, da bo drugo leto dovolj časa: "Tudi drugo leto bo razpis, tako da ima TD Ljutomer še vedno možnost, da se prijavi in ponudi boljšo storitev, kot bo recimo letos". Je pa ob tem še povedala, da bo obveza vsakega, ki se bo na razpis prijavil, obvezno sodelovanje z obrtno zbornico, saj je bistvo Prleškega sejma, da se predstavlja domača obrt.