Z uspešno zaključenim projektom rešili težave z onesnaževanjem podzemnih in površinskih voda

Župan in vodja projekta Občine Gornja Radgona sta predstavila zaključne aktivnosti v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure – sklop 2 – Občina Gornja Radgona

Prlekija-on.net, sreda, 23. september 2015 ob 17:58
Župan in vodja projekta Občine Gornja Radgona sta predstavila zaključne aktivnosti v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure – sklop 2 – Občina Gornja Radgona

Župan in vodja projekta Občine Gornja Radgona sta predstavila zaključne aktivnosti v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure – sklop 2 – Občina Gornja Radgona

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure (2. sklop - Občina Gornja Radgona), ki ga Občina Gornja Radgona izvaja od leta 2013 in je eden največjih infrastrukturnih projektov v regiji, se je uspešno zaključil. S priključevanjem uporabnikov na kanalizacijski sistem in centralno čistilno napravo potekajo še zadnje aktivnosti v okviru projekta. Vrednost celotnega projekta znaša 11.860.566,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno pa ga financira Občina Gornja Radgona.

»Izredno sem vesel in zadovoljen, da smo uspešno zaključili tako velik in pomemben projekt za našo regijo, s katerim smo lahko izgradili manjkajočo infrastrukturo javnega komunalnega sistema, kar zajema tudi izgradnjo centralne čistilne naprave.« pove župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko. Doda še, da gre za pomembno pridobitev, saj se bo s tem projektom preprečilo onesnaževanje tal, podtalnice in površinskih voda, kar bo vplivalo tudi na biotsko raznolikost tega območja.

Poglejte tudi:
Podpis pogodbe
Gradnja kanalizacijskega omrežja
Čistilna naprava izgrajena
Celoten projekt izdatno prispeva k dvigu kakovosti bivanja občank in občanov ter k dvigu kakovosti naravnega okolja. Njegov namen je bil izgradnja manjkajoče javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Gornja Radgona. Zajemal je izgradnjo dostopne poti do čistilne naprave, plate za čistilno napravo, prestavitev potoka Hercegovščak, izgradnjo čistilne naprave kapacitete 8.800 PE (populacijskih enot), kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini okrog 9 kilometrov in objektov na kanalizaciji (črpališča, razbremenilni jaški…).

Centralna čistilna naprava je začela s poskusnim obratovanjem 30. junija 2015. Trenutno potekajo aktivnosti za priključevanje uporabnikov na kanalizacijski sistem in centralno čistilno napravo (CČN). V okviru tega se občanom izdajajo obvestila o priključitvi na javno kanalizacijo. Seznanjajo jih s postopki priključevanja in ostalimi na to aktivnost vezanimi podrobnostmi. Deležnike obveščajo o višini komunalnega prispevka in možnostih ponovnega izračuna (na podlagi morebitnih dejstev, ki bi lahko vplivala na višino prispevka) in obročnega plačila.

Na sistem želijo priključiti kar največje število populacijskih enot, zato so bili opravljeni razgovori med Občino Gornjo Radgona kot investitorjem, Komunalo Radgona kot upravljavcem komunalnega sistema in CČN, ter upravljavci stanovanjskih blokov. Nadalje si želijo, da bi na sistem priključili tudi največje uporabnike, ki so v občini. Tako so na sistem že priključili Radgonske Gorice d.d., Elrad International d.o.o., VAR d.o.o. in ELTI d.o.o. V kratkem pričakujejo tudi priključitev obrata podjetja Reflex, Doma starejših občanov Gornja Radgona in Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, medtem ko se aktivnosti za priključitev Osnovne šole Gornja Radgona še izvajajo, saj je potrebno izvesti izgradnjo povezovalnega kanala. Priključevanje stanovanjskih hiš, ki so v Gornji Radgoni večinoma priključene na obstoječ mešan sistem kanalizacije preko greznic, je prav tako v teku. Priključevanje poteka postopoma, saj morajo občani predelati svoje greznice oz. izvesti navezave na nov sistem kanalizacije, kar predstavlja določen strošek. Prav tako se na terenu v nekaterih primerih kaže potreba po prevezavah oz. povezavah nekaterih delov cevovodov na način, da bo omogočena distribucija blata na nov kanalizacijski sistem in posledično na CČN.

Sistem, ki je vezan na CČN je zelo razvejan in je potrebno premoščati kar nekaj višinskih razlik. V ta namen se izvajajo gradbeni in mehanski posegi na telemetriji, v smeri izgradnje, obnove in nadgradnje črpališč, ki omogočajo distribucijo odpadne vode na CČN. V delo bodočega upravljavca CČN se uvaja Komunala Radgona d.o.o. Izvajajo se tudi vse potrebne aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja za CČN in kanalizacijski sistem.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo