V DeSUS-u ne bodo pristali na to, da reorganizacija CSD-jev prizadane manjše kraje

Franc Jurša je dejal, da je zanje moteča organizacijska shema, saj v manjših občinah namreč že tako izgubljajo v javnem sektorju, od davčne uprave do inšpekcijskih služb in sodišč

Prlekija-on.net, četrtek, 30. marec 2017 ob 19:374
Franc Jurša in Karl Erjavec

Franc Jurša in Karl Erjavec

Koalicija je v sredo, 29. marca, na sestanku obravnavala več odprtih vprašanj, kjer se je poenotila glede predloga zakona o drugem tiru, nesoglasja pa ostajajo pri številnih drugih temah, med drugim pri reorganizaciji centrov za socialno delo (CSD).

Kot je znano, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravlja reorganizacijo CSD-jev, predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu, ki predstavlja pravno podlago za le-to, so v februarju predstavili v Ljutomeru. Na tej predstavitvi se je na to temo oglasil tudi poslanec DZ RS, Franc Jurša, ki se je vprašal zakaj območna služba CSD v Murski Soboti, zakaj ne kje drugje, recimo v Ljutomeru? Jurša je to izpostavil tudi na koalicijskem vrhu, saj imajo v DeSUS-u glede tega pomisleke in pričakujejo nadaljnja usklajevanja. Jurša, ki je vodja strankinih poslancev, je dejal, da je zanje moteča organizacijska shema, saj v manjših občinah namreč že tako izgubljajo v javnem sektorju, od davčne uprave do inšpekcijskih služb in sodišč.

Ob tem je spomnil, da so že ob prvi interpelaciji ministrice za delo dr. Anje Kopač Mrak opozorili, da je ključnega pomena politika v socialnih zavodih, v svetih zavodov in na direktorskih položajih. Po njegovem mnenju je tudi ključno, kako bodo v prihodnosti organizirani centri za socialno delo, ki da morajo biti blizu ljudem. V DeSUS-u tako ne bodo pristali na to, da spremembe prizadanejo manjše kraje.

V Ljutomeru ustrezni prostori, v Murski Soboti novogradnja ali pa selitev v prostore pošte
Konec februarja je tudi Svet CSD Ljutomer sprejel sklep, kjer nasprotuje ukinitvi pravne subjektivitete Centra za socialno delo Ljutomer ter glede na prostorsko stisko Centra za socialno delo Murska Sobota, predlaga da se Območni center za socialno delo Pomurja vzpostavi s sedežem v Ljutomeru, kjer so zagotovljeni ustrezni prostori.

Kot je bilo izpostavljeno že na februarskem posvetu, imamo v Ljutomeru na razpolago novejše ustrezne in lepe prostore, ki so na voljo, CSD Ljutomer pa se trenutno sooča z nesorazmernimi stroški upravljanja stavbe, v kateri posluje. Po drugi strani pa je stavba v Murski Soboti, v kateri deluje CSD, stara več kot sto let, je dotrajana in neprimerna za strokovno delo. V šestih pisarnah hkrati opravljata delo po dva strokovna delavca, podstrešne pisarne so zelo majhne in neprimerne za svetovalno delo, majhna sejna soba pa je v vlažnih kletnih prostorih. Pri tem tudi glavni vhod ni prilagojen za dostop invalidom, drug vhod, ki sicer ima klančino, pa je odmaknjen in težko dostopen. Stavba prav tako nima dvigala s čimer je gibalno oviranim onemogočen vstop v pisarne, ki so v zgornjih nadstropjih.

Tudi na MDDSZ ugotavljajo, da CSD Murska Sobota deluje v prostorih, ki ne ustrezajo niti minimalnim tehničnim zahtevam po pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Z načrtovano reorganizacijo centrov ter predlogom, da bi CSD Murska Sobota postal tudi območni center, so se potrebe po primernih prostorih tako še povečale. Da bi se območni center naj vzpostavil v Murski Soboti, pa je tako ali tako bilo razvidno že iz vabila na posvet v Ljutomeru, kjer je bilo zapisano, da bo na posvetu sodeloval "župan Murske Sobote, kjer je z reorganizacijo predvidena območna služba centra za socialno delo".

V Murski Soboti imajo tako dve možnosti, in sicer, da se novi prostori uredijo z gradnjo novega upravnega centra, ki naj bi bil dokončan do začetka leta 2019, ali pa najem prostorov, ki jih ponuja Pošta Slovenije v prostorih poslovne enote na Trgu zmage v skupni velikosti 1.400 m2. Nove prostore CSD bodo v Murski Soboti tako v vsakem primeru morali urediti, ali bo tam tudi območni center, pa bo jasno v prihodnjih mesecih.

Vzpostavlja se 16 območnih CSD-jev
Poglavitni namen reorganizacije, ki poteka pod sloganom »Na teren, bližje k ljudem«, je izboljšanje storitev za državljane. Projekt reorganizacije pa vključuje tri ključne izboljšave, in sicer novo organizacijsko strukturo CSD-jev,  informativno odločbo in projekt socialne aktivacije.

Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 CSD-jev in vseh 1.169 zaposlenih. CSD-ji še naprej ostajajo vstopna točka za vse pravice, bodo pa razbremenjeni administracije in upravnih postopkov. Vzpostavlja se 16 območnih CSD-jev, ki bodo upravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote CSD v regiji. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po potrebi bodo oblikovali mobilni strokovni tim; v nekaterih regijah bodo krizni centri (kjer ti že obstajajo). Vsak območni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD.


Več v Gospodarstvo