Uredili cesto, ki vodi do zaselka v naselju Globoka

Cesta je še posebej po zadnji zimi in odjugi postala neprevozna, sedaj pa so jo ustrezno uredili in tudi v celoti asfaltirali

Prlekija-on.net, četrtek, 4. maj 2017 ob 13:339
Cesta v naselju Globoka

Cesta v naselju Globoka

V naselju Globoka, so prejšnji teden uredili cesto, ki je v zadnjih letih bila za krajane, ki tam stanujejo, večkrat neprevozna. Gre za cesto z 28-odstotnih naklonom, ki so jo v preteklosti večkrat utrjevali, cesta pa je še posebej po zadnji zimi in odjugi, postala neprevozna.

Krajani so tako tudi dobesedno ostali odrezani od sveta, saj po tej zgornji cesti do svojih hiš niso mogli zaradi neprevoznosti, po cesti, ki do zaselka vodi v spodnjem delu, pa niso mogli, ker ta poteka po zasebnem zemljišču, in so jo lastniki avgusta lani zaprli. Krajani, ki jih je zastopal Alojz Habjanič, so zbrali 28 podpisov uporabnikov ceste, ter avgusta 2016 problematiko urejali na občini. Glede dotopa do svojih hiš iz spodnje strani, so zadevo nato urejali še na sodišču, a tam niso ničesar dosegli. Sodišče je takrat dalo obrazložitev, da zadevo mora urediti občina.

Lastniki, ki so spodnjo cesto zaprli, so se sicer z občino že dogovarjali o odkupu, a so si pozneje glede prodaje premislili, občina pa je nato vložila vlogo za razlastitev. A glede na vse birokratske ovire, bo na razplet tega potrebno še verjetno kar nekaj časa počakati.

Cesto so še pred prazniki v celoti asfaltirali
Konec februarja so zgornjo cesto tudi sanirali, a nam je takrat Habjanič povedal, da se zaradi velikega naklona ceste, po njej vseeno ni dalo peljati, saj ni bila dovolj utrjena. Avtomobile so tako puščali na vrhu ceste.

Iz Občine Ljutomer so nam takrat sporočili, da se zavedajo problematike neprevoznosti občinske javne poti, ki vodi do objektov Globoka 19 in 20. "Občina Ljutomer je v letu 2016 za celovito ureditev te ceste dala izdelati projektno dokumentacijo. V proračunu za leto 2017 so za ta namen zagotovljena sredstva za geodetsko odmero in odkupe zemljišč, v letu 2018 pa se predvidevajo investicijska dela. Cesta je bila v času odjuge v skladu s 102. členoma Zakona o cestah zaprta za ves promet, saj vzdrževalec ni mogel zagotoviti njene prevoznosti. Tako so bila v preteklem tednu opravljena vzdrževalna dela v sklopu katerih se je cesto ustrezno utrdilo," so nam zapisali. Dodali so še, da so v fazi iskanja trajnejše rešitve, cesto pa so nato še pred prazniki, v torek, 25. aprila, ustrezno uredili in tudi v celoti asfaltirali.