V Radencih referenduma ne bo, obnove bazena pa tudi ne

Občinski svet z 8:6 preklical sklep s 14. junija 2017

Filip Matko Ficko, petek, 20. oktober 2017 ob 11:392
20. seja Občinskega sveta Občine Radenci

20. seja Občinskega sveta Občine Radenci

Na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bila v četrtek, 19. oktobra, v prostorih sejne sobe Izvir hotela Radin v Radencih, je bila ponovljena razprava o pobudi volivcev za ljudsko iniciativo o sklepu Občinskega sveta Občine Radenci z dne 14. junija 2017 (za gradnjo naravnega – biološkega bazena). Na seji je sodeloval prvopodpisnik te iniciative Marko Kranjc, poleg njega pa so se v razpravi o tem oglasili še nekateri svetniki. Za glasovanje se je od petnajstih prisotnih svetnic in svetnikov prijavilo 14 in z rezultatom  8:6 je bila sprejeta pobudnikov civilne iniciative, da se prekliče sklep Občinskega sveta Občine Radenci z dne 14.7.2017.

Ob tem je seveda treba še enkrat spomniti na 14. junij, ko je župan Janez Rihtarič že tedaj predlagal referendum in da se naj na njem občanke in občani odločijo o eni izmed treh ponujenih rešitev: 1. obnova klasičnega bazena, 2. izgradnja naravnega (biološkega) kopališča in 3. izgradnja rekreativnih površin. In tedaj so se svetniki odločili (nekateri so seveda bili preglasovani), da se ne gre na referendum, pač pa se naj gre v izgradnjo naravnega kopališča.

S tokratnim sklepom se torej prekinejo vse dosedanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo naravnega (biološkega) kopališča, ne bo pa potreben tudi referendum in prihranjenih bo 15 tisoč evrov, kolikor bi znašali stroški referenduma. Seveda pa je treba zapisati tudi to, da prihodnje leto kopališča v Radencih še ne bo (ne klasičnega, ne biološkega). Zdravilišče Radenci oziroma njen lastnik Sava, daje soglasje le k izgradnji naravnega kopališča, ne pa tudi k obnovi bazena, kot je bil nekdaj. Torej občankam in občanom vseh starosti v Občini Radenci ostane še naprej na voljo: kopanje v individualnih bazenih pri stanovanjskih objektih, v bazenih Zdravilišča Radenci (kjer Občina Radenci del stroškov sofinancira), v bazenih drugih pomurskih krajev ali pa morda celo v gramoznicah, morebiti tudi v reki Muri.

Če se bo po volji politike v Radencih morebiti le kaj premaknilo, bo treba počakati na izvolitev novega občinskega sveta in novega župana Občine Radenci v prihodnjem letu.


Več v Politika