Krajani KS Cezanjevci so praznovali 3. krajevni praznik

Na zaključni slovesnosti v Vogričevcih so bili podeljeni pokali tekmovalcem v košnji, kuharji pa so tekmovali v kuhanju jedi v kotličku

Branko Košti, ponedeljek, 28. maj 2018 ob 23:22
3. krajevni praznik KS Cezanjevci

3. krajevni praznik KS Cezanjevci

Krajani KS Cezanjevci svoj krajevni praznik praznujejo v spomin na dogodek, ki se je zgodil 25. aprila 1944. Takrat so se nacisti pri takratnem Ribičevem mlinu v Cezanjevcih kruto maščevali zaradi izgub, katere so utrpeli v borbi pri tem mlinu. Nedaleč od kraja borbe so ustrelili 25 talcev, pet rodoljubov za vsakega njihovega padlega vojaka.

Ob letošnjem, 3. krajevnem prazniku, so pripravili vrsto prireditev. 26. aprila so v sodelovanju z Občino Ljutomer in Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci, izvedli osrednjo občinsko proslavo ob Dnevu upora, v soboto, 26. maja je Športno društvo Kostanjevica organiziralo nogometni turnir s sodelovanjem ekip ŠD Kostanjevice in ŠD iz območja KS Ljubečna, člani PGD Vogričevci pa so izvedli že 32. tekmovanje v košnji z ročno koso, praznovanje pa zaključili s slovesnostjo in druženjem krajanov in gostov v nedeljo, 27. maja, pri gasilskem domu v Vogričevcih.

Zbrane je pozdravil in nagovoril predsednik KS Franc Slokan, kateri se je pred koncem štiriletnega mandatnega obdobja, osredotočil na najpomembnejše zadeve tega obdobja, ki se tičejo krajanov. Najpomembnejša in največja investicija je bila prav gotovo izgradnja šestoddelčnega vrtca v Cezanjevcih v letu 2016, decembra 2017 je bil v uporabo dan hodnik za pešce in brv čez reko Ščavnico in ulična razsvetljava od osnovne šole do vrtca. V Vogričevcih je bila obnovljena občinska cesta v dolžini 250 m, trenutno pa se ureja jarek mimo gasilskega doma, prenovljena je bila tudi kritina na mrliški vežici pokopališča v Cezanjevcih in urejena njena okolica. Krajanom se je zahvalil za dobro sodelovanje in ponovil misel, katero je izrekel lani ob praznovanju krajevnega praznika: »Uspešne so lahko samo tiste skupnosti, ki imajo vizijo in ohranjajo enotnost. Krajevna skupnost Cezanjevci ima vizijo, dovolj enotnosti in uspešno opravlja povezovalno vlogo med preteklostjo in prihodnostjo«, je zaključil predsednik ter se z besedami in šopkom, za dobro sodelovanje z Občino Ljutomer zahvalil prisotni županji mag. Olgi Karba.

Županja se je predsedniku in članom Sveta KS Cezanjevci zahvalila za odlično sodelovanje in izrazila zadovoljstvo, da je krajevni praznik vsako leto bolj obiskan, bolj sproščen in bolj bogat, kar je dokaz dobrega sodelovanja krajanov, društev, ostalih vasi v KS in tudi prijateljev iz drugih občin, tokrat prijateljev iz Ljubečne, ter si zaželela plodnega sodelovanja tudi v bodoče. Skupaj s predsednikom KS sta podelila pokale trem najuspešnejšim koscem in kosicam ter najstarejšima udeležencema tekmovanja v košnji.

S sproščenim in radoživim programom so slovesnost popestrili učenci OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. V nadaljevanju prazničnega popoldneva je potekalo družabno srečanje ob pijači, glasbi, plesu in pokušanju dobrot, ki so jih v svojih kotličkih skuhali udeleženci tekmovanja, katerega ja organiziralo domače društvo za promocijo jedi naših babic Kihača.