Destinacija Jeruzalem brez Občine Ljutomer, ki ustanavlja svojo blagovno znamko

Občina Ljutomer ustanavlja svojo blagovno znamko in Zadrugo Ljutomer, ki naj bi skrbela za trženje turističnih ponudnikov in naših krajev

Prlekija-on.net, sreda, 8. maj 2019 ob 18:51
Jeruzalem

Jeruzalem

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter Javna razvojna agencija Občine Ormož so v lanskem letu ustanovitle kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, s katero želijo poudariti in izpostaviti prepoznavnost prehranskih izdelkov - jedi in pijač, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja ter organiziranih prireditev in dogodkov znotraj destinacije Jeruzalem. Destinacijo so nato letos skupaj z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Občine Ormož še podrobneje predstavili skozi serijo videoposnetkov ter s prvim večjim dogodkom destinacije Vikendom odprtih vrat.

Dogodki so naleteli na pozitiven odnos prebivalcev, ponudnikov in tudi številnih, ki so destinacijo ob tem obiskali.

Ocenili, da je smiselno oblikovati svojo blagovno znamko

A v tej zgodbi (zaenkrat) ni Občine Ljutomer in glede na to, da je Jeruzalem v ljutomerski občini in je občina pred leti preko javnega zavoda že razvijala ponudbo Jeruzalem Slovenija, nas je zanimalo zakaj občina kot celota ni pristopila k tej destinaciji. Sedaj so namreč del tega le posamezni ponudniki iz ljutomerske občine. Z vprašanji smo se obrnili na Občino Ljutomer, od koder so nam odgovorili: "Blagovna znamka Jeruzalem Slovenija zajema predvsem ponudnike na območju Ljutomersko - Ormoških goric. Omenjena znamka tako ne pokriva celotne Prlekije in ponudnikov, predvsem tistih, ki na noben način niso povezani z Jeruzalemom. Glede na omenjeno smo ocenili, da je smiselno oblikovati svojo blagovno znamko, ki je v procesu nastajanja".

Glede možnosti sodelovanja v prihodnosti pa so nam pojasnili, da "vsekakor sodelovanja z destinacijo Jeruzalem Slovenija oz. sodelovanja v navezavi z blagovno znamko Jeruzalem Slovenija v prihodnosti ne izključujemo".

Zadruga Ljutomer za predstavitev turističnih znamenitosti in ponudnikov

Glede ustanavljanja lastne blagovne znamke in trženja turističnih ponudnikov ter naših krajev nas je zanimalo, kaj se pri tem ustanavlja in kdaj ter pod kakšnimi pogoji bo to zaživelo. Glede tega so nam odgovorili, da se je Občina Ljutomer v mesecu februarju 2019 z operacijo Zadruga Ljutomer prijavila na 3. javni poziv LAS Prlekija. "V primeru uspešne prijave bo operacija sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 70 odstotkov. Poleg skupne spletne strani, strani na družbenih omrežjih oz. združenega portala, kjer bodo predstavljeni ponudniki lokalnih proizvodov in storitev, nastanitev, kot tudi dogodki in aktivnosti društev, bo poudarek predvsem na aktivnem digitalnem oglaševanju. Na skupnem portalu bo na voljo tudi spletna trgovina lokalnih proizvodov in storitev, kot tudi predstavitev turističnih znamenitosti ter doživetij v Občini Ljutomer. Ustanovljena bo tudi trgovina, kjer bo združena vsa lokalna ponudba ter drugi turistični izdelki. Prostor, kjer bo trgovina, bo vsem ponudnikom nudil možnost druženja, povezovanja, izvedbe degustacij, možnost organizacije različnih dogodkov ipd."

Kot so še nam pojasnili, konkretnejše obrise zadruge pričakujejo v roku dveh do treh mesecev.Več v Gospodarstvo