Kurbos nezakonitosti in nepravilnosti naznanil pristojnim kriminalističnim službam in KPK

Nekdanji direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos, navaja, da je »zaupanje občin Sistema C izgubljeno in Sistem C je najbrž dokončno mrtev - ogromno oškodovanje javnih sredstev pa se je že zgodilo in ga ni mogoče reševati izvensodno«

Prlekija-on.net, sreda, 26. junij 2019 ob 10:54
Davorin Kurbos

Davorin Kurbos

V minulem tednu smo že poročali o seji ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija (JP Prlekija), ki upravlja s Sistemom C, kjer je bil odstavljen direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos. Iz Sveta ustanoviteljic JP Prlekija so takrat sporočili, da je "razrešitev direktorja odraz volje, da uredimo razmere, ne preko sodišč, ampak strokovno in dogovorno", direktorju pa so očitali "hujše kršitve obveznosti in nesposobnost vodenja poslov", do imenovanja novega direktorja pa je vodenje podjetja prevzel v. d. direktorja dr. Peter Kralj. Na razrešitev in očitke, se je s sporočilom za javnost sedaj odzval tudi odstavljeni direktor, Kurbos.

Davorin Kurbos
Javno podjetje Prlekija

V sporočilu je zapisal, da je to, kar se je na 52. seji Sveta ustanoviteljic JP Prlekija zgodilo petim občinam Sistema C in Javnemu podjetju Prlekija, "nedopustno in nezakonito in je konstrukt v katerem so tri občine preglasovale pet občin Sistema C, kar so storile v nasprotju z odlokom o ustanovitvi ter v neskladju s sklenjenim medobčinskim sporazumom in predhodno že sprejetimi in še veljavnimi sklepi sveta ustanoviteljic. Gre za načrtno in zlonamerno povzročanje škode Javnemu podjetju Prlekija, za kar si je ljutomerska županja pravzaprav že ves čas prizadevala - občini Radenci in Gornja Radgona, pa županji pri tem pomagata z namenom, da v nasprotju z danimi in dogovorjenimi zavezami občin Sistema C, ti občini ohranita svoje izvajalce javne službe oskrba s pitno vodo".

»Sprejeti sklepi 52. seje so nezakoniti«

"Nezakonita odstavitev direktorja JP Prlekija je zgolj spreten manever izigravanja obstoječih sodnih postopkov in prikrivanja dokazov, ki postavljajo vprašanje odgovornosti koordinatorice in nosilke projekta Sistem C, ljutomerske županje Olge Karba. Gre torej tudi za utemeljeno in veliko tveganje dodatnega oškodovanja javnih sredstev, kar je že predmet sodnih postopkov, od katerih je eden že končan. Gre torej tudi za izigravanje sodnih postopkov, pri čemer se trojica občin očitno postavlja celo nad pravosodne organe," je zapisal Kurbos ter navaja, da "nezakonito sprejeti sklepi 52. seje Sveta ustanoviteljic nimajo podlage v odloku, saj 16. člen Odloka o ustanovitvi JP Prlekija v 3.odstavku zahteva upoštevanje kvorumov (ne kvoruma) iz 2. odstavka istega člena, torej je za veljavnost sklepov tudi na naknadnem terminu seje, potrebna poleg 60% glasov tudi prisotnost vsaj 6 županov, ki glasujejo za sklepe. Takšno razlago dodatno utemeljuje pojasnilo pojma »kvorum« ki po mnenju pravnih strokovnjakov pomeni število prisotnih in ne kapitalski delež! Sprejeti sklepi 52. seje so torej nezakoniti, in župani, ki so se izrekli, da sklepov ne priznavajo, so po mnenju pravne stroke ravnali pravilno!"

Kot še je zapisal, imajo Občinski sveti občin ustanoviteljic JP Prlekija skladno z določbo 8. alineje 13. člena Odloka o ustanovitvi JPP, pravico dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine in sveta ustanoviteljic. "Glede na dejstvo, da gre za nezakonito izsiljene sklepe treh občin proti volji petih občin, bi morali vprašanje zakonitosti sklepov 52. seje Sveta ustanoviteljic obravnavati in presoditi občinski sveti občin ustanoviteljic, kar je utemeljeno tudi z obstoječim nezakonitim in nevzdržnim stanjem v Sistemu C ter z nevarnostjo dodatnega oškodovanja javnih sredstev in prikrivanja dokazov."

Odločno zanika vse neresnične in žaljive obtožbe

"Kot direktor JP Prelkija sem delal pošteno in zakonito in nisem dopuščal in dovoljeval nepravilnosti, zato odločno zanikam vse neresnične in žaljive obtožbe, ki so bile v zvezi z mojo razrešitvijo objavljene v javnih medijih, kar bom dokazal v sodnih postopkih, ki jih bom sprožil za zaščito svojega dobrega imena in dela," navaja, župane občin in javnost pa je že obvestil, "da je nezakonitosti in nepravilnosti, ki imajo tudi znake kaznivih dejanj, predvsem pa pomenijo nedopustno in veliko oškodovanje javnih sredstev, že naznanil pristojnim kriminalističnim službam in Komisiji za preprečevanje korupcije. Prav tako sem zaradi zaščite lastne odgovornosti zavaroval obsežne materialne dokaze, ki izkazujejo resnično stanje v sistemu C in bodo predani pristojnim službam pravne države!"

»Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja izrazito koruptivno dejanje«

"Kot je že bilo ugotovljeno in tudi javno objavljeno, pomeni nezakonito imenovanje radgonskega politika g. Petra Kralja za vršilca dolžnosti direktorja v ljutomerskem javnem podjetju, izrazito koruptivno dejanje in tveganje, na kar smo pravočasno opozorili pristojne službe (notar, Ajpes, banka), kjer si g. Kralj te dni ureja legitimacije za namene opravljanja dolžnosti, ki jih je ne glede na to v JP Prlekija že pričel opravljati," še navaja Kurbos v sporočilu ter zaključuje, da je "zaupanje občin Sistema C izgubljeno in Sistem C je najbrž dokončno mrtev - ogromno oškodovanje javnih sredstev pa se je že zgodilo in ga ni mogoče reševati izvensodno, zaradi obstoječih tožb in pravd ter dejstva da gre za javni denar in javni interes - nihče nima pravice dajati »odpustkov« za storjeno škodo v breme javnih sredstev oz. plečih občanov!"Več v Gospodarstvo