Pričenja se sanacija plazu v Gresovščaku

V petek je bila podpisana pogodba za sanacijo plazu, ki se bo pričela še ta mesec

Prlekija-on.net, sreda, 3. julij 2019 ob 16:55
Plaz v Gresovščaku

Plaz v Gresovščaku

Na območju ljutomerske občine se je v zadnjih letih pojavilo večje število različnih zemeljskih plazov. Eden od teh je tudi plaz v Gresovščaku, katerega sanacija se bo pričela ta mesec. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Ormož, katerega direktorica Pavla Majcen je v petek, 28. junija, podpisala pogodbo za sanacijo plazu s podžupanom Občine Ljutomer Jankom Špindlerjem.

Za sanacijo plazu v Gresovščaku je bila izdelana projektna dokumentacija, ki je bila posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor. Predračunska projektantska vrednost sanacije znaša 525.785,77 evra z DDV. Za sanacijo plazu sta predvidena dva vira financiranja: Občina Ljutomer mora zagotoviti sredstva za pokrivanje DDV, sredstva za vse nadzore in nepredvidene stroške del, Ministrstvo za okolje in prostor pa zagotavlja neto vrednost izvedbe investicije po ponudbi najugodnejšega izbranega ponudnika za sanacijo plazu.

Občina Ljutomer je 30. oktobra lani objavila naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca gradbenih del. Kot najugodnejši ponudnik, od petih, ki so oddali svoje ponudbe, je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., za vrednost del v višini 496.988,70 evra z DDV. Višina pogodbene vrednosti je enaka ponujeni ceni. Ministrstvo za okolje in prostor je Občini Ljutomer v podpis posredovalo pogodbo o sofinanciranju sanacije plazu v višini 403.311,76 evra. Pogodba je bila s strani Občine Ljutomer podpisana v četrtek, 27. junija 2019.

Zaradi plazu so leta 2014 morali evakuirati petčlansko družino, leto pozneje pa so domnevno tudi zaradi nevarnosti sprožitve plazu zaprli dislocirano enoto vrtca.