Finančna pisarna v Ljutomeru do nadaljnjega zaprta

Na FURS-u so nam potrdili, da so finančne pisarne zaprte začasno in se bodo ob zaznavi potrebe po večjem številu obiskov zavezancev ponovno odprle

Prlekija-on.net, petek, 13. september 2019 ob 17:12
Finančna pisarna Ljutomer je od 1. 8. 2019 do nadaljnjega zaprta

Finančna pisarna Ljutomer je od 1. 8. 2019 do nadaljnjega zaprta

Davčna uprava RS je v skladu z aktivnostmi reorganizacije davčnih izpostav v letu 2014 ukinila takratno davčno izpostavo v Ljutomeru na Miklošičevem trgu. Občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, katerih območje je omenjena izpostava pokrivala, so takrat proti zaprtju le-te odločno protestirale.

V letu 2015 je bila v Ljutomeru nato pisarna ponovno odprta, in sicer v upravni zgradbi na Vrazovi ulici 1, saj je Občina Ljutomer vztrajala, da je potrebno zagotoviti prijazen servis za občane tudi na davčnem področju, ki omogoča delovanje pisarne FURS-a vsaj trikrat tedensko. Ob ponovnem odprtju je sedanja finančna pisarna FURS-a delovala dvakrat tedensko, v poletnih mesecih 2017 bila zaprta, od 1. 9. 2017 pa je delovala le enkrat tedensko.

Glede na informacije o ponovnem zaprtju finančne pisarne v Ljutomeru, je Občinski svet Občine Ljutomer 19. 12. 2017 sprejel sklep, da nasprotuje skrajševanju uradnih ur le-te ter zahteval vzpostavitev uradnih ur za stranke najmanj trikrat tedensko, in sicer v ponedeljek, sredo in petek. Občinski svet Občine Ljutomer je nato na svoji 18. redni seji 15. 2. 2018 ponovno obravnaval odgovor FURS-a in vztrajal pri že prejetem sklepu, da pisarna FURS-a v Ljutomeru deluje vsaj trikrat tedensko. Uporabnike pa sedaj na vratih in tudi spletnih straneh Finančnega urada Murska Sobota čaka obvestilo, da je finančna pisarna od 1. 8. 2019 v Ljutomeru do nadaljnjega zaprta. Zaprti sta tudi pisarni v Lendavi in Gornji Radgoni.

Ob zaznavi potrebe po večjem številu obiskov, se bo pisarna ponovno odprla

Ob tem nas je zanimalo, ali to pomeni, da je pisarna v Ljutomeru sedaj dokončno zaprta ter kako lahko občani urejajo zadeve, zato smo povprašali na Finančno upravo RS, kjer so nam z oddelka za Odnose z javnostmi poslali odgovor: "Finančne pisarne so zaprte začasno in se bodo ob zaznavi potrebe po večjem številu obiskov zavezancev (ob določenih rokih za oddajo različnih vlog - predvsem v prvi polovici leta ali ob morebitni povečani potrebi po podajanju informacij) ponovno odprle.

Že nekaj let meseca avgusta (in v času zmanjšanih potreb zavezancev v drugi polovici leta) zapiramo finančne pisarne tako na območju Finančnega urada Murska Sobota kot na območju drugih finančnih uradov, saj se potrebe fizičnih oseb po davčnih storitvah v tem času bistveno zmanjšajo in obisk zelo upade. Naj dodamo, da so vsi postopki, s katerimi se srečujejo fizične osebe, zakonsko naravnani na začetek leta, v drugi polovici leta pa bolj izjemoma, kar se odraža v minimalnem obisku teh oseb, zato tudi začasno zaprtje finančnih pisarn.

Ponovno odprtje finančnih pisarn je predvideno za začetek leta 2020, o čemer bomo zavezance obvestili pravočasno na ustaljen način - z obvestilom na vratih pisarn ter na spletnih straneh Finančne uprave RS. Prav tako lahko zavezanci dobijo informacijo o delovnem času finančnih pisarn po telefonu v Klicnem centru fizičnih oseb na številki 08 200 1001 ali na številki 02 530 31 00.

Če zavezanci želijo oddati vlogo, zato ni potreben obisk finančnega urada, saj še vedno lahko svoje vloge oddajo v predalčnikih na lokacijah finančnih pisarn ali jih pošljejo po pošti ali oddajo preko e-Davkov. Za vse vsebinske informacije se lahko obrnejo na klicni center za fizične osebe na številko 08 200 1001."Več v Gospodarstvo

Prodaja se poslovni objekt

Prodaja se večji poslovni objekt z zemljiščem

sobota, 20. april 2024 ob 19:54
Dan odprtih vrat gradu Borl

Z dnevom odprtih vrat ponovno odprli grad Borl

sobota, 20. april 2024 ob 14:24