V Prlekiji končujejo še en rekonstruiran most

Tudi izgradnja ceste skozi Borece je v polnem teku

Prlekija-on.net, četrtek, 3. oktober 2019 ob 18:31
Most v Logarovcih

Most v Logarovcih

Večkrat smo že pisali o rekonstrukciji mostu v Ljutomeru, ki ga prav v teh dneh končujejo in bo verjetno asfaltiran že ta teden. Omeniti pa velja tudi most v Logarovcih, ki ga izvajalec zaključuje prav tako v teh dneh. V kolikor bodo vremenske razmere za delo ugodne, bodo dela zaključena do sredine oktobra. Tako se bo promet skozi naselje Logarovci ponovno sprostil za promet.

Pogodba je bila podpisana 10. junija, projekt pa je zajemal rekonstrukcijo obstoječega mostu na lokalni cesti v Logarovcih, na potoku Stara Globetka, ki je bil dotrajan. Obstoječi most je imel več razpok, robni venci so bili polomljeni, sam most pa je bil tudi preozek. Širina novega mostu je 6 metrov voznega pasu, enostranski robni venec širine 75 cm, ter dvosmerna kolesarska steza širine 2,5 m. Skupna širina mostu z ostalimi elementi znaša 10,30 m. Svetla odprtina mostu znaša 2,1 m x 8,0 m. Most je v celoti armirano betonska konstrukcija. Gradbena dela vrši podjetje Hermes d.o.o. iz Dornave.

Izgradnja ceste skozi Borece je v polnem teku

V polnem teku je tudi izgradnja ceste v Borecih. Dela v obliki joint venture pogodbe izvajata gospodarski družbi Legartis d.o.o. in GMW d.o.o. Cesta je zaradi izgradnje zaprta za ves promet, pogodbeni rok za dokončanje del pa je 20. november. Nova cesta bo širša, gradi se tudi kolesarska steza in bo tako omogočen varen promet kolesarjem in pešcem.

Tam se rekonstruira obstoječa lokalna cesta v dolžini 1.320 metrov, hkrati se bo izgradila dvosmerna kolesarska steza, od pred leti rekonstruirane lokalne ceste in izgrajenega hodnika za pešce v naselju Boreci, do priključka na regionalno cesto R2 - 439 Križevci - Senarska, v naselju Logarovci. Širina obstoječe ceste je bila od 4,0 do 4,5 metrov, bankine so bile pogreznjene, na cestišču so se pojavili večji posedki in mrežaste razpoke. Naročnik je s projektom predvidil ureditev enostranske dvosmerne površine za pešce in kolesarje ter širitev obstoječe lokalne ceste na minimalno širino cestišča 5,5 metrov. Uredilo se bo tudi obojestransko odvodnjavanje, zamenjava obstoječih cevnih propustov ter ureditev dovozov. Prav tako se bo uredil podhod za dvoživke v dolžini 18 metrov ter postavila zaščitna ograja za dvoživke v dolžini 100 metrov, v skladu s pogoji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor.

Foto: Občina KriževciVeč v Gospodarstvo