V MNZ izrecno nasprotujejo ustanavljanju vard ali vaških straž

»Pri nadzoru državne meje gre za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ - Policija,« sporočajo iz Ministrstva za notranje zadeve

Prlekija-on.net, sreda, 13. november 2019 ob 18:147
»Pri nadzoru državne meje gre za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ - Policija«

»Pri nadzoru državne meje gre za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ - Policija«

V vladnih prostorih je v sredo potekala druga seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV), prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti. SNAV je sprejel nov Poslovnik o Svetu za nacionalno varnost, obravnaval poročilo s področja nezakonitih prehodov državne meje v letu 2019 ter vladi predlagal v sprejem Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma.

Z namenom ustrezno sankcionirati združevanje in aktivnosti raznih organizacij, ki posegajo v pristojnosti državnih organov ter pri ljudeh vzbujajo negotovost glede njihovega delovanja, je SNAV sprejel sklep, s katerim je naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času spremenita kazenski zakonik ter ustrezno dopolnita predpise, ki urejajo prekrške.

V MNZ izrecno nasprotujejo ustanavljanju vard ali t. i. vaških straž

V Ministrstvu za notranje zadeve in slovenski policiji izrecno nasprotujejo ustanavljanju vard ali t. i. vaških straž z namenom prevzemanja nalog državnih organov in jih ne podpirajo,sporoča ministrstvo. "Poudarjamo, da slovenska policija skrbno spremlja tovrstne aktivnosti in bo nemudoma ukrepala ob zaznanju kaznivih dejanj ali prekrškov".

"Ustava Republike Slovenije v 42. členu zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih izvajajo lahko le državni organi. Pri nadzoru državne meje gre za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ, Policija. Policija to nalogo dosledno in z vsemi razpoložljivimi sredstvi tudi izvaja," še navajajo.

Kot še sporočajo, "se zavedamo ustavne pravice posameznika do združevanja, vendar le do takrat, ko takšno združevanje ne posega v naloge, ki jih lahko izvajajo le uradni organi, oziroma delovanje posameznikov v sklopu tovrstnih združevanj ne predstavlja načrtovanja, pripravljanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov. Policija je pri opravljanju svojih nalog dolžna spoštovati načelo zakonitosti in uporabiti policijska pooblastila le na podlagi, v obsegu in na način, kot določajo zakon in podzakonski predpisi. Zato pristojni organi odkrivanja in pregona v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili spremljajo tovrstne aktivnosti in v primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo nemudoma tudi izvedejo ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane skupine. Znana pa je tudi prva sodba sodišča, ki je obravnavala tovrstne skupine in obsodila ravnanje posameznika".

Zakonodaja daje monopol nad uporabo sile le državi

Z ministrstva za notranje zadeve še poročajo, da imajo ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države. "Zakonodaja daje monopol nad uporabo sile le državi," poročajo in dodajajo, da Policija je in bo tudi v prihodnje vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in državi.

V Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo tudi spremembe področne zakonodaje, ki bi policiji dali večja pooblastila za pregon tovrstnih dejanj.

Varde ob slovensko-hrvaški meji

V minulih dneh so številni mediji poročali o aktivnostih, usposabljanjih in patruljiranju pripadnikov Štajerske, Krajnske in Primorske varde ob slovensko-hrvaško meji. Skupina, ki jo vodi Andrej Šiško, je v zadnjem času vzbudila tudi zanimanje tujih medijev, med drugim britanske tiskovne agencije Reuters.

Včeraj smo poročali tudi v našem mediju, da so v Občinski organizaciji SD Ljutomer občanke in občane pozivajo, naj zaupajo zgolj pooblaščenim varnostnim organom in se ne vključujejo v »varde« in podobne tovrstne organizacije.