Razglašena epidemija: Okuženih 96 oseb, največ med 30 in 49 let

Največ okuženih je v Ljubljani, najbolj zastopana pa je starostna skupina 30 do 49 let.

Prlekija-on.net, četrtek, 12. marec 2020 ob 10:10
V Sloveniji je iz dneva v dan več okuženih

V Sloveniji je iz dneva v dan več okuženih

Ob 18. uri so minister za zdravje Aleš Šabeder, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, direktorica NIJZ Nina Pirnat in epidemiolog Janez Tomažič podali izjavo za medije glede aktualnega stanja v zvezi s pojavom koronavirusa. Odredba o razglasitvi epidemije je stopila v veljavo ob 18. uri.

Kot je povedal Šabeder na novinarski konferenci, imamo razglašeno epidemijo, v Sloveniji pa je trenutno okuženih 96 oseb. V veljavi je trenutno več odredb, šole bodo zaprte do 29. marca.

Največ okuženih je v Ljubljani, najbolj zastopana pa je starostna skupina 30 do 49 let.

Število okuženih po regijah:
Celje: 7
Koper: 4
Kranj: 1
Ljubljana: 48
Maribor: 7
Murska Sobota: 3
Novo mesto: 25
Nova Gorica: 1

Število okuženih po letih:
0-15 let: 4
16-29 let: 23
30-49 let: 26
50-59 let: 22
60 in več let: 21
V Sloveniji imamo že 42,8 okuženih prebivalcev na milijon prebivalcev

Slovenija po številu na milijon okuženih že presegla Kitajsko


Novinarska konferenca ob 18. uri: Minister za zdravje Aleš Šabeder je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi povečane nevarnosti širjenja novega koronavirusa odredil odredbo o razglasitvi epidemije.

Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem sledimo včerajšnji razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Odredba je začela veljati danes ob 18. uri.

Minister Šabeder je poudaril, da smo tak scenarij pričakovali in predvideli. Koordinacijo nad ukrepi v sodelovanju s pristojnimi resorji prevzema Civilna zaščita Republike Slovenije.

Minister je izpostavil tudi današnji poziv infektologov k strogim ukrepom v naslednjih dneh in tednih, ki bodo ključni, za omejitev koronavirusa.

Danes je potekala tudi videokonferenca ministrov za zdravje EU in evropske komisarke za zdravje in evropskim komisarjem za krizno upravljanje. Evropski center za nadzor bolezni je predstavil najnovejšo oceno tveganja in priporočila za obvadovanje koronavirusa. Virus se nezadržno hitro širi in na mestu so vsi ukrepi, da z njimi skušamo preprečiti širjenje virusa.

Slovenija je že sprejela ukrepe:

 • zaprtje varstveno-izobraževalnih ustanov
 • omejevanje prehoda na meji z Italijo
 • umirjanje javnega življenja
 • delo na domu.

Vse države EU se usmerjajo v podobne ukrepe kot jih je sprejela Slovenija in se pripravljajo na širšo razsežnost virusa. Vsi ministri so se zavzeli za solidarnost med državami, predvsem zaradi dejstva, da vsem primanjkuje zaščitne opreme. Evropska komisija bo s svojimi mehanizmi storila vse, da bodo države, ki opremo najbolj potrebujejo, to tudi dobile.

Popoldan je potekal sestanek z vodstvom bolnišnic, na katerem so bili sprejeti naslednji sklepi:

 • Prešli smo v fazo dve in aktivirali za sprejem bolnikov tudi ostale regionalne bolnišnice. V oskrbo se sprejme le bolnike, ki zaradi klinične slike potrebujejo bolnišnično obravnavo. Bolniki, ki imajo lažjo blago klinično sliko bodo bolezen prebolevali doma. Dispečerska služba, ki prevzame bolnika, prihod najavi oz. preveri kapacitete bolnišnice.
 • Od 16. marca 2020 se za 14 dni v vseh bolnišnicah v Sloveniji odpove vse specialistične preglede in operativne posege, razen storitev s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro. Ne odpove se onkoloških storitev ter obravnave nosečnic. Kjer je možen e-posvet med stroko in pacienti, se ga v čim večji meri izvaja.
 • V programu ZORA, DORA in SVIT se dokončajo posegi, ki so terapevtski oz. nujni.
 • V medijih se objavi sankcije za vse, ki kršijo karanteno oz. s širitvijo okužbe in s tem ogrožajo druge. Opozori se na izvajanje nasilja nad zdravstvenim osebjem in bolniki, predvsem v urgentnih centrih.
 • Ministrstvo za zdravje preveri kadrovske kapacitete ob opustitvi preventivnih dejavnosti in možnost njihove prerazporeditve znotraj zdravstvenih institucij.
 • Zdravstveni zavodi v soglasju z glavnim mentorjem in predstojnikom oddelka, kjer kroži njihov specializant, pozovejo svoje kadre k začasnemu delu v matičnih ustanovah.

Ob 18. uri je začela veljati tudi odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in sodelavcev. S to odredbo se prepove:

 • koriščenje letnega dopusta
 • omeji pravico do stavke

in pravice do udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v okuženih ali neposredno ogroženih območjih.

Direktorica NIJZ Nina Pirnat je poudarila, da se epidemiološka situacija v Sloveniji hitro spreminja. Le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja koronavirusa, je dejala in poudarila naslednje higienske ukrepe:

 • natančno si umivajte roke,
 • kašljajte v rokav ali robec, ki ga nato odvržete v smeti,
 • izogibajte se tesnim stikom
 • če zbolite pokličite svojega zdravnika.
 • Zadnji podatki kažejo, da imamo 96 potrjenih primerov. Število smo od včeraj skoraj podvojili.

Imamo nov skupek v Mariboru, kjer se je v povezavi s prvim primerov okužila še 1 oseba in verjeten skupek Novo mesto, kjer sta okuženi dve osebi.

Pri skupku v Metliki imamo 16 okuženih oseb povezanih s prvo tamkajšnjo okužbo, pri skupku v Ljubljani se število okuženih primerov ni spremenilo.

Poveljnik CZ Srečko Šestan je dejal, da se je aktiviral državni načrt, s čimer bomo lažje izvajali nekatere aktivnosti in koordinirali ukrepe. Medresorsko skupino bomo reorganizirali, da bo bolj operativna. Dogovorjeno je, da občine pripravijo načrte oskrbe ranljivih skupin. Ena izmed skupin bo skrbela tudi za pomoč bolnišnicam.

Predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo Janez Tomažič je opozoril, da je virus zelo nalezljiv. Kužnost je veliko večja kot pri gripi, zato so infektologi v današnjem pismu izrazili skrb in pristojne pozvali, da se javno življenje v Sloveniji za štirinajst dni ustavi. Državljane je pozval, da se zadržujejo doma in sledijo navodilom NIJZ. Prav tako je opozoril, da je človečnost v takšnih trenutkih izrednega pomena.

Novinarska konferenca ob 12. uri: Predsednik vlade Marjan Šarec je danes povedal, da bomo v Sloveniji na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasili epidemijo. Aktivirala se bo Civilna zaščita Republike Slovenije, ki sicer že zdaj sodeluje, z odredbo ministra za zdravje pa bo svoje naloge lahko izvajala bolj učinkovito.

Vlada je sprejela tudi sklep o začasnem zaprtju vrtcev in šol.Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se bo prepovedalo zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah. Izjema so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki delajo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jih v te ustanovo napoti sodišče. Minister za zdravje Aleš Šabeder bo za podrobnejšo izvedbo tega sklepa, vključno s trajanjem prepovedi, izdal odredbo. Z ukrepom bomo zmanjšali tveganje razširjanja te nalezljive bolezni v Sloveniji. Zaprtje šol je predvideno od 16. do 29. marca 2020. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo priporoča, da šole za jutrišnji dan prilagodijo svoje aktivnosti in jih organizirajo na prostem, tam, kjer lahko, pa svetuje, da otroci že z jutrišnjim dnem ostanejo doma.

Po besedah predsednika vlade Šarca bo zapiranje vrtcev in šol prineslo veliko posledic, kot so vprašanja o organizaciji varstva za otroke, za mnoge otroke to pomeni izgubo edinega toplega obroka v dnevu, večja nevarnost okužbe za stare starše, ki bodo varovali otroke, spremenjena bo organizacija javnega prevoza, prevozniki bodo prešli na počitniški urnik. V šolskem sistemu je okrog 300.000 ljudi, vpliv zaprtja izobraževalnih ustanov bodo zato čutili tudi vsi drugi podsistemi, je poudaril minister Pikalo.

V skladu z navodili NIJZ bodo posamezni vrtci in šole lahko imeli organizirano varstvo, vendar samo za nujne primere oziroma za otroke tistih staršev, ki so zaposleni v službah, nujnih za delovanje.

Predsednik vlade je poudaril, da je vlada sprejela vrsto ukrepov, ki so bili primerni in pravočasni ter zavrnil očitke, da je vlada ukrepala ali prezgodaj ali prepozno. Slovenija je do zdaj obvladala razmere, zato zaupajmo stroki in tistim, ki to krizno stanje rešujejo.

Da bi ohranili delovna mesta zaradi razmer na trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha koronavirusa, je vlada danes sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Ključni cilj je v delovnih razmerjih zadržati čim več ljudi, ohraniti njihove pravice in s tem zmanjšati pritisk na odprto brezposelnost, na drugi strani pa olajšati položaj delodajalcem, saj se posledice virusa že kažejo v slovenskem gospodarstvu, je poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Staršem, ki bodo zaradi varstva otrok v prihodnjih dneh ostali doma, pripada 50-odstotno nadomestilo, je pojasnila ministrica. Podlaga za to že obstaja v Zakonu o delovnih razmerjih, ki določa, če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, si v tem primeru delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša polovico plačila, do katerega bi bil sicer delavec upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je povedal, da smo povečevanje števila primerov pričakovali. Pojavila sta se primera v zdravstvenih regijah, kjer jih do zdaj ni bilo, in sicer en primer v zdravstveni regiji Nova Gorica in drugi v zdravstveni regiji Kranj.

Minister za zdravje je znova pozval zdravstvene delavce, naj na delo ne prihajajo bolni ali s simptomi, ki so značilni za koronavirus.

Seznanil je javnost z novo odredbo o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Prepovedano je gibanje zdravstvenih delavcev na okuženih območjih ali neposredno ogroženih območjih kroženja koronavirusa - to so vse države, kjer je zaznana okužba s koronavirusom. S to odredbo se določi dolžnost zdravstvenih delavcev in sodelavcev, da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih pogojih, kot so: prepoved oziroma omejitev koriščenja letnega dopusta, omejitev pravice do stavke in omejitev pravice do izobraževanja v okuženih območjih.

Omejitve veljajo do konca nevarnosti širjenja koronavirusa, za izvajanje morajo skrbeti vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Minister Šabeder je povedal, da bodo prebivalci o prestavljenih zdravstvenih pregledih obveščeni, za primere, kjer je ogroženo življenje, pa oskrba v bolnišnicah poteka normalno.

Ljudi je ponovno pozval k strpnosti do prebivalcev, ki so zboleli.

Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat je povedala, da je običajno stanje preseženo, število potrjenih primerov raste, vendar smo tako stanje pričakovali. Znova je opozorila na nujnost povečane higiene rok in kašlja, osebe z okužbo dihal naj ostanejo doma, izogibati se je treba tudi tesnejšim stikom.

Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja, da se na mejah s Slovenijo vzpostavljajo različni sistemi nadzora, ki pa so namenjeni ohranjanju javnega zdravja in zdravja posameznikov. Potniki naj to upoštevajo. Na slovensko-hrvaški meji nastajajo dolge vrste tovornih vozil, ministrstvo s sosednjo Hrvaško intenzivno rešuje nastale razmere. V zvezi s predsedniškim dekretom v ZDA o ukinitvi vseh letalskih povezav z Evropo Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja vse, ki se odpravljajo v ZDA, naj svojo namero opustijo, vse, ki so zdaj v ZDA, pa poziva, naj si čim prej zagotovijo najhitrejšo pot domov.

V zvezi z vse več vprašanji o povrnitvi stroškov odpovedi potovanj je Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve razložil, da je razglasitev epidemije oziroma pandemije dovoljšen razlog za sprožitev ustreznih postopkov pri zavarovalnicah in organizacijah za varstvo potrošnikov za povrnitev stroškov že vplačanih potovanj.

Okuženih 89 prebivalcev

Na novinarski konferenci ob 12. uri je bilo povedano, da imamo v Sloveniji, do 9. ure v četrtek uradno potrjenih 82 primerov okužbe, do 14. ure pa je teh primerov 89, od tega so trije primeri na območju Murske Sobote. Uradno je vsaj en nov primer potrjen v Lendavi, kjer je okužen občan, ki se je domov pred dnevi vrnil iz tujine. Oboleli je v karanteni, izvajajo pa se tudi vsi ustrezni postopki.

Vlada RS: 12. marec 2020: Do 14. ure je bilo v Sloveniji potrjenih 89 okužb s koronavirusom. Opravljenih je bilo 3058 testiranj.

V Lendavi zaprte ustanove že v petek

"Zaradi pojava koronavirusa v lokalnem okolju in potrjeni okužbi starša dveh otrok, ki obiskujeta vzgojno-izobraževalna zavoda v občini Lendava ter na podlagi posveta z vodjo delovnega področja za nalezljive bolezni Območne enote Murska Sobote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Teodoro Petraš, smo sprejeli odločitev, da se iz preventivnih razlogov že jutri, 13. marca 2020, zaprejo vrtec, osnovne šole in glasbena šola," pa so objavili na spletni srani Občine Lendava.

V Sloveniji bo na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglašena epidemija. Aktivirala se bo Civilna zaščita Republike Slovenije, ki sicer že zdaj sodeluje, z odredbo ministra za zdravje pa bo svoje naloge lahko izvajala bolj učinkovito.

Statistika zadnjih dveh dnevov je takšna (do 9. ure):
Celje: včeraj 1 primer, danes 3
Koper: včeraj 3 in tudi danes
Ljubljana: 31 včeraj, danes 44
Maribor: danes 7, včeraj 5
Murska Sobota: včeraj 2, danes 3
Novo mesto: včeraj 15, danes 20
Nova Gorica: 1 okužba (pacient prišel iz Italije)
Kranj: 1 okužba (vnešena iz Italije).

Medtem so za ponedeljek napovedali zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov. Nekatere šole in vrtci že danes pozivajo, da starši prevzamejo svoje otroke in jih niti jutri več naj ne pošiljajo v ustanove in raje zadržijo doma. Minister za izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Jernej Pikalo, je medtem objavil, da bo Vladi RS predlagal, da v primeru zaprtja vseh šol, vsem, ki so odsotni z dela, zagotovi 100% nadomestilo plače.

Premier v odstopu, Marjan Šarec, je ob 12. uri na novinarski konferenci povedal, da zaradi izbruha novega koronavirusa s ponedeljkom zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove, aktivirana bo civilna zaščita in razglašena bo epidemija.

Aleš Šabeder je ob tem povedal: "Zmanjkalo mi je že besed, ne vem, ali naj moledujem, prosim, pozivam: zdravstveno stroko in zdravstvene delavce, naj ne prihajajo bolni in z vidnimi znaki koronavirusa na delo. Pri delu naj bodo primerno zaščiteni. Ne želimo, da se nam zgodi italijanski scenarij, kjer se je virus nekontrolirano razširil po bolnišnicah. To ima lahko neslutene posledice." Ob tem je napovedal, da bo danes ob 17. v veljavo stopila uredba, s katero bo začela veljati prepoved oziroma omejitev gibanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev na okuženih območjih ali neposredno ogroženih območjih koronavirusa. Med ta območja spadajo vse države, v katerih je zaznan primer s Covid-19.

Kot po tekočem traku se odpovedujejo vsi dogodki, odpovedan je tudi Pokal Vitranc, ki bi moral biti ta konec tedna v Kranjski Gori. Prestavljeno je tudi SP v poletih v Planici.

Od ponedeljka bodo zaprti vsi vzgojno-izobraževalni zavodi

S ponedeljkom zaprti vsi vrtci in šole; predlog za 100% nadomestilo plače odsotnim z dela
Več v Slovenija