Park generala Maistra v Ljutomeru je ponovno odprt

Park I. slovenskega tabora in pločnik ob stavbi Doma starejših občanov Ljutomer ostajata zaprta

Prlekija-on.net, sobota, 2. maj 2020 ob 09:56
Park generala Maistra v Ljutomeru je bil skoraj en mesec zaprt

Park generala Maistra v Ljutomeru je bil skoraj en mesec zaprt

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, je na podlagi 3. odstavka 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Slovenije ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim so županom slovenskih občin za čas trajanja epidemije covid-19 podeljena dodatna pooblastila, 24. aprila izdala sklep o delnem preklicu prepovedi dostopa do Parka generala Maistra v Ljutomeru, s čimer je park ponovno odprt.

Sklep o prepovedi dostopa na javne kraje in površine v občini Ljutomer, ki je bil objavljen 30. marca, ostaja v veljavi za Park I. slovenskega tabora, razen dostopov preko obeh mostov, ki vodita do povezovalne poti proti naselju na Razlagovi ulici v Ljutomeru ter za javno površino - pločnik ob stavbi Doma starejših občanov Ljutomer.

Nadzor nad izvajanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Slovenije ter prepovedi gibanja izven občin in tega sklepa izvajajo redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter tudi vpoklicani pripadniki Civilne zaščite.

Zaprti parki v Ljutomeru

Ljutomerska parka zaprta, ulice samevajo
Več v Gospodarstvo