Otroci se bodo v šoli morali držati talnih označb

Talne oznake bodo označene z ustreznimi barvami, ki ima vsaka svoj pomen. Rumena označuje širino poti v določeni smeri, modre puščice označujejo smer hoje, na rdečih črtah se zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte.

Prlekija-on.net, petek, 15. maj 2020 ob 16:12
Talne označbe v osnovni šoli

Talne označbe v osnovni šoli

Vlada je na seji 13. maja med več odločitvami sproščanja ukrepov, povezanih z epidemijo bolezni COVID-19 izdala tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Tako se s ponedeljkom, 18. maja, ponovno odpirajo vsi vrtci v državi, osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole za dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin.

Šolska vrata se 18. maja odpirajo tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem ter za kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno-vpisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih.

Od 18. maja dalje so lahko ponovno odprti glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter višje strokovne šole. Odpirajo se tudi vrata univerz ter visokošolskih zavodov, študentskih ter dijaških domov za dijake, ki se vračajo nazaj v šolske klopi, za tiste dijake, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito ter za študente, ki bivajo v dijaških domovih.

Šolske klopi za učence od 4. do 8. razredov bodo ostale prazne

Kljub koncu epidemije, se za učence od 4. do 8. razredov nadaljuje šolanje na daljavo


Učenci 9. razredov v šole 25. maja, ostali učenci nadaljujejo izobraževanje na daljavo

Od ponedeljka, 25. maja dalje se zopet odpirajo razredi za učence 9. razredov osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom, učence od 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih standardov znanja, učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom.

Za vse ostale učence in dijake, ki niso bili posebej navedeni, se nadaljuje izobraževanje na daljavo.

Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je ob tem poudarila: »Tako odpiranje vzgojno-izobraževalnega dela v vseh navedenih zavodih, kot tudi nadaljevanje izobraževanja na daljavo bomo ves čas budno in pozorno spremljali. Verjamem, da se bomo vsi vključeni v te procese na vse morebitne težave odzivali profesionalno ter odgovorno, v skladu s svojimi pristojnostmi. Predvsem pa človeško, z razumevanjem, potrpežljivostjo in strpno. Ker nam je mar in ker si prav vsi skupaj želimo le vse najboljše - za naše otroke in za ugled vzgojno-izobraževalnega dela v naši državi

OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti in brez medsebojnega dotikanja

Iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer sporočajo, ker del omejitev zaradi zmanjševanja možnosti okužb s koronavirusom in bolezni Covid-19, še velja, se bo poleg potrebne zaščitne opreme v šolah potrebno držati še predvidenih omejitev, kot so varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti, brez medsebojnega dotikanja, brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov, upoštevanja higiene kašlja in kihanja in umivanja rok, deljenje oddelkov v skupine nad priporočeno število do 15 otrok, brez mešanja skupin, razen pri jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, če nikakor ne gre drugače.

Sporočajo tudi, da učenci v šolo prvi dan prinesejo s strani staršev izpolnjeno in podpisano izjavo z datumom ponedeljek, 18.5.2020, svoje običajne šolske potrebščine in pripomočke, več obleke, ker se bodo učilnice mnogo zračile ter vodo od doma v plastenki. V šolo ne nosijo nobenih drugih predmetov, npr. igrač (da ni možnosti izmenjave), iz šole domov pa ne nosijo ničesar (razen obleke in obutve).

Prihod otrok v šolo ob 7.20, prej bo šola zaklenjena

Vstop v šolo staršem ali drugim osebam ni dovoljen. Izjemoma je mogoč le po predhodni najavi oz. dogovoru in z lastno osebno zaščitno opremo. Pri tem se je vedno potrebno držati priporočene oddaljenosti od drugih staršev in otrok. Prihod otrok v šolo je ob 7.20, prej bo šola zaklenjena (razen za udeležence jutranjega varstva).

Učenci bodo v ljutomersko šolo morali vstopati samostojno in posamično skozi vse tri vhode a ločeno po razredih. 1. razred: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, z dvoriščne strani in vzdolž dolge stene desno od »poševne klopi«. 2. razred: v varni razdalji počakajo pred vhodom z dvoriščne strani pri steni pred stopnicami in avtomatskimi drsnimi vhodnimi vrati. 3. razred: v varni razdalji počakajo na stopnicah pred vhodom z mestne strani, lahko na tlakovcu pred stopnicami z mestne strani.

Prosijo, da starši prihajajo po otroke na dogovorjeno uro. Če učenci niso zunaj, da bi jih vzeli pred šolo (igrala in ŠD se ne smejo uporabljati), obstaja možnost, da so na zgornjem igrišču ali pa v šoli. Ker bodo vrata zaklenjena in ni vstopa, do 15. ure za predvsem otroke v 1. in 2. razredu lahko pokličete informatorko (031 812-667) za predvsem otroke v 3. razredu pa Mateja Hanžekoviča (041 302-509), da vam prideta odklenit šolska vrata in pripeljeta vašega otroka. Po 15. uri pokličite 041 302-509.

Nič dotikanja, potrebno se bo držati talnih oznak

Učenci hodijo samostojno, od vhoda do garderob in do učilnic, do stranišča in nazaj. Ne dotikajo se ljudi in lastnine drugih ter se držijo talnih oznak. Talne oznake so označene z ustreznimi barvami, ki ima vsaka svoj pomen. Rumena označuje širino poti v določeni smeri (koridorja) in se je praviloma ne prestopa (oz. koridorja se ne zapušča), modre puščice označujejo smer hoje, na rdečih črtah se zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca). Celotna navodila za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer najdete tukaj.

Spodaj je nekaj fotografij teh označb v ljutomerski osnovni šoli, ki se jih bodo otroci morali držati. V petek popoldan še označevanje sicer ni bilo popolnoma zaključeno.