Nekateri učenci po več kot dveh mesecih ponovno v šolah

V Ljutomeru so otroci vstopali eden po eden, na hodnikih pa se bodo morali držati talnih označb ter upoštevati tudi vsa ostala navodila in higienska priporočila

Prlekija-on.net, ponedeljek, 18. maj 2020 ob 09:20
Učenci so se po dveh mesecih ponovno vrnili v šole

Učenci so se po dveh mesecih ponovno vrnili v šole

Ob sproščanju ukrepov, povezanih z epidemijo bolezni COVID-19 je vlada prejšnji teden izdala tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Tako so se s ponedeljkom, 18. maja, ponovno odprli vsi vrtci v državi, osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole za dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin.

Velika večina teh učencev je v šole nazadnje vstopila 12. marca, nekateri še 13. marca, 16. marca pa so se vsi vzgojno-izobraževalni zavodi zaprli. Otroci so se tako danes vrnili v vrtce in šole, v Ljutomeru so otroci vstopali eden po eden, na hodnikih pa se bodo morali držati talnih označb ter upoštevati tudi vsa ostala navodila in higienska priporočila. Enako velja tudi za starše, ki bodo v šolo in iz šole vozili svoje otroke. Več o tem je zapisano v povezanem članku spodaj.

Talne označbe v osnovni šoli

Otroci se bodo v šoli morali držati talnih označb


Nazaj v šolo skoraj polovica otrok in dijakov

Z 18. majem 2020 se tako ponovno odpirajo vsi vrtci v državi, osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole za dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter za dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin.

Šolska vrata se 18. maja odpirajo tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem ter za kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno-vpisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih.

Od 18. maja dalje so lahko ponovno odprti glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter višje strokovne šole.

Odpirajo se tudi vrata univerz ter visokošolskih zavodov, študentskih ter dijaških domov za dijake, ki se vračajo nazaj v šolske klopi, za tiste dijake, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito ter za študente, ki bivajo v dijaških domovih.

Za ostale šolanje na daljavo

Od 25. maja 2020 dalje se zopet odpirajo razredi za učence 9. razredov osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom, tiste učence od 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih standardov znanja, učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom.

Za vse ostale učence in dijake, ki niso bili posebej navedeni, se nadaljuje izobraževanje na daljavo.

V vrtce se vrača približno polovica otrok

Delo v vrtcih naj bi potekalo v manjših skupinah, prvo starostno obdobje - 8 otrok v skupini, drugo starostno obdobje - 10 otrok v skupini. Zaradi prostorskih omejitev, ki so povezane z zagotavljanjem ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov, so starše prosili, da v tej začetni fazi v vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil.

V ponedeljek se tako v vrtce vrača približno polovica otrok.