Zadruga Ljutomer: Razvoj zadružnega sistema

Ponudniki lokalne hrane, vin, nočitev in izdelkov so bili seznanjeni še z zadnjimi podrobnostmi glede ustanovitve zadruge

Prlekija-on.net, četrtek, 11. junij 2020 ob 10:15
Zadruga Ljutomer: Razvoj zadružnega sistema

Zadruga Ljutomer: Razvoj zadružnega sistema

V ponedeljek, 8. junija, se je v Zadružnem domu na Cvenu zbralo blizu 30 ponudnikov lokalne hrane, vin, nočitev in izdelkov, ki so bili na četrtem strokovnem srečanju v okviru projekta Zadruga Ljutomer s strani dr. Karoline Babič iz Združenja CAAP so.p. seznanjeni še z zadnjimi podrobnostmi glede ustanovitve zadruge (zadružna pravila, finančni vložek, članarina...).

V nadaljevanju srečanja je podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič spregovoril o stroških delovanja zadruge, ki po predvidevanjih na letni ravni znašajo okrog 40.000 evrov, s prisotnimi pa je iskal najboljšo možno razmerje med tržnim deležem in finančnim vložkom članov zadruge.

Vzpostavitev in razvoj zadruge ter zadružno upravljanje

Zadruga Ljutomer: Vzpostavitev in razvoj zadruge ter zadružno upravljanje


Po daljši razpravi so se dogovorili, da bodo v tem tednu vsem zainteresiranim posredovani različni predlogi sodelovanja v projektu, na podlagi želja potencialnih članov zadruge pa bo prihodnjo sredo, 18. junija, na Cvenu, ko bo peto, zadnje srečanje, dorečena višina finančnega vložka in članarine. Prav tako bodo na zadnjem srečanju pregledali zadružna pravila in določili datum ustanovnega zbora članov, na katerem bodo izvolili upravni in nadzorni odbor ter potrdili mandat predsedniku upravnega odbora. V tem času je odprt tudi razpis za zaposlitev osebe, ki bo peljala vse postopke za registracijo zadruge in v prvem letu projekta skrbela za trženje lokalnih produktov.

S projektom Zadruga Ljutomer je Občina Ljutomer uspešno kandidirala na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija in si tako zagotovila za 70-odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. V okviru projekta Zadruga Ljutomer se želi v prihodnje omogočiti združevanje ponudbe v enoten tržni nastop, vzpostavila se bo turistična info točka, uredila pa se bo tudi trgovina, kjer bo združena vsa lokalna ponudba.

Zadnje, 5. srečanje bo potekalo v sredo, 17. junija, ob 19. uri (sprememba, prvotno je bilo napovedano v ponedeljek) v dvorani Zadružnega doma Cven, Cven 3 d, Ljutomer na temo DIGITALNA ORODJA ZA PODPORO ZADRUŽNEMU POVEZOVANJU PONUDNIKOV LOKALNE HRANE IN TURISTIČNIH STORITEV.

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Programa razvoja podeželja RS/CLLD.

Povezovanje ponudnikov na področju lokalne hrane in turizma ter razvoj integralnih turističnih produktov

Zadruga Ljutomer: Povezovanje ponudnikov na področju lokalne hrane in turizma ter razvoj integralnih turističnih produktov
Več v Gospodarstvo