To je seznam vrtcev, ki prihodnji teden ostajajo odprti

Sklepe o nujni organiziranosti vrtca v občini sprejme županja oz. župan

Prlekija-on.net, sobota, 24. oktober 2020 ob 15:30
Vrtci se prihodnji teden po večini zapirajo

Vrtci se prihodnji teden po večini zapirajo

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi, ki se odražajo tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja, je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19. Med njimi je tudi odlok, da se s ponedeljkom, 26. oktobra, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih, pri čemer se dovoli delo v vrtcih v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Ljutomerski vrtec in vsi ostali vrtci v občini bodo zaprti

Vrtci v ljutomerski občini zaprti, na Razkrižju vrtec odprt


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sprejetega odloka ravnateljicam in ravnateljem vrtcev posredovalo naslednje osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok, ki jih preverijo z župani:

  • ali so v vašem okolju starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), kar je upoštevano tudi pri ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno odstopanje od splošnih omejitev zbiranja in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih dejavnosti, oziroma starši, ki potrebujejo nujno varstvo,
  • ali vrtec izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih,
  • ali epidemiološka slika v občini omogoča, da organizacija nujnega varstva ne predstavlja dodatnega tveganja za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2.

Ravnateljice in ravnatelji se z županjo oz. županom dogovorijo o tem, ali je potrebno dostaviti dokazila za oba starša, ki so podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo...) in ali je potrebna podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo. Določi se tudi enote vrtca, v kateri se bo izvajalo nujno varstvo.

Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Sklepe o nujni organiziranosti vrtca v občini sprejme županja oz. župan

Na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini županja oz. župan sprejme sklep o tem, katera enota vrtca bo odprta, pri čemer je možna tudi sprememba poslovnega časa vrtca, potreba po drugače organizirani prehrani otroka v tem času ter opredelitev najnižjega števila otrok v oddelku, za katerega se organizira nujno varstvo.

Županje in župani številnih slovenskih občin so sprejeli sklep, s katerim so določili izjemo od zaprtja vrtcev in bodo tudi v prihodnjem tednu organizirali delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjeno samo za otroke staršev, ki nujno potrebujejo varstvo.

Starši bodo informacije o odprtju vrtca prejeli na spletni strani vrtca. Seznam vrtcev, za katere so županje in župani o sprejetem sklepu ministrstvo že obvestili, pa je objavljen tudi na dnu novice (sproti ga posodabljamo) in ga bodo sproti dopolnjevali. Mestna občina Ljubljana jih je obvestila, da jim bodo informacijo o odprtih vrtcih lahko posredovali šele v ponedeljek, 26. oktobra (konec dneva), ko bodo imeli informacijo, koliko staršev vrtčevsko varstvo za svoje otroke dejansko tudi potrebuje.

Starši, katerih otroci v času zaprtja vrtcev le-teh ne bodo obiskovali, bodo za ta čas plačila oproščeni.

Varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, lahko še naprej izvajajo svojo dejavnost pod pogoji, kot jih določa odločba o vpisu v register in upoštevaje vsa higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Vrtci, ki ostajajo odprti v naši okolici so: Apače - OŠ Apače - Enota vrtec Apače, Vrtec Beltinci - enota Beltinci, Benedikt - OŠ Benedikt - Vrtec Benedikt, Cankova - vrtec pri šoli, Črenšovci - vrtca v občini, Dornava - vrtec pri šoli, Gorišnica - OŠ Gorišnica - vrtec, Gornja Radgona - Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona - OŠ Negova - Enota vrtec, Lenart - vrtci v občini, Lendava - Vrtec Lendava - Dvojezična enota II, Markovci - vrtec pri šoli, Murska Sobota - Vrtec Murska Sobota - enota Miške, Ormož - Vrtec Ormož, Ormož - OŠ Velika Nedelja - VIE Podgorci, Ormož - OŠ Miklavž pri Ormožu - VIE Miklavž pri Ormožu, Ormož - OŠ Ivanjkovci - VIE Ivanjkovci, Radenci - Vrtec Radenci - Radenski mehurčki, Razkrižje - OŠ Janeza Kuharja Razkrižje - vrtec, Rogašovci - OŠ Sveti Jurij - Enota vrtec, Središče ob Dravi - Vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi, Sveta Ana - OŠ Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana, Sveta Trojica - OŠ in vrtec Sveta Trojica, Sveti Jurij ob Ščavnici - vrtec pri šoli, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah - OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol - vrtec, Sveti Tomaž - vrtci v občini, Šalovci - vrtec pri šoli, Tišina - OŠ Tišina - Vrtec Plavček, Turnišče -  OŠ Turnišče - enota vrtec, Veržej - OŠ Veržej - Vrtec Veržej.

Vrtci se zapisarjo

MIZŠ z nujnim obvestilom glede vrtcev