V primeru obveznosti varstva otrok vam pripada nadomestilo

Višja sila daje delavcu pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

Prlekija-on.net, petek, 30. oktober 2020 ob 15:01
Za varstvo otroka dobite nadomestilo

Za varstvo otroka dobite nadomestilo

S PKP5, to je z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), so posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

Osnovne šole bodo v naslednjem tednu ostale zaprte

Uradno: Osnovnošolci bodo imeli še en teden počitnic


Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka, zato je tudi v takšnih okoliščinah (tj. ko se delo opravlja na domu) primerno, da se v konkretnem primeru presoja, ali so pri delavcu podani elementi višje sile, zaradi katere ne more opravljati dela in je upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače. Delavec in delodajalec se lahko tudi dogovorita o drugi podlagi odsotnosti oz. načinu dela v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo (tj. če so za to tudi izpolnjeni pogoji). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripominjajo, da se letni dopust v skladu z ZDR-1 izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti (prvi odstavek 163. člena ZDR-1). Upoštevaje navedeno bi se sicer lahko tudi v teh okoliščinah delavec in delodajalec dogovorila o izrabi letnega dopusta, enostransko odrejanje pa ni dopustno.

Vsekakor pa je smiselno, da se tam, kjer je to možno zaradi izmenjave odsotnosti dveh staršev, tudi o takšni odsotnosti delavec dogovori z delodajalcem, upoštevaje možnosti delavca in tudi potrebe delodajalca, poudarjajo.

Več pojasnil najdete v spodnjem dokumentu.

Tina Bregant, foto: Urad vlade za komuniciranje/zajem zaslona

Tina Bregant: Nakazuje se trend, da so ukrepi začeli prijemati
Več v Slovenija