Največji gozdni posek za gradnjo daljnovoda je predviden v občinah Ormož in Ljutomer

80,5 km dolg daljnovod Cirkovce - Pince bo imel 264 stebrov. Za namestitev le-teh ter vodnikov, pa je na trasi predviden večji posek dreves.

Prlekija-on.net, nedelja, 28. februar 2021 ob 15:48
Posek gozda na trasi daljnovoda v občini Ljutomer

Posek gozda na trasi daljnovoda v občini Ljutomer

V zadnjih mesecih se v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce - Pince intenzivno izvajajo dela v sklopu izgradnje daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce - Pince. Investitor tega državnega projekta je Eles d.o.o. iz Ljubljane, gradnja na 80,5-kilometrski trasi pa poteka skozi občine Kidričevo, Videm, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava. Daljnovod bo imel 264 stebrov, za namestitev le-teh ter vodnikov, pa je na trasi predviden večji posek dreves.

Na Elesu ob tem pojasnjujejo, da je največji gozdni posek predviden v občinah Ormož in Ljutomer ter delno v občini Črenšovci, v ostalih občinah pa gre za manjša gozdna območja. Posekan les je last lastnikov zemljišč.

Gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince v Prlekiji

Investitor bo po dokončanju del Občini Ljutomer povrnil morebitno odškodnino za uporabo cest


Na več delih neznani storilci odtujili lesno maso s parcel

Ob tem opozarjajo tudi na opažanja, da se na terenu pojavljajo ekipe, ki lastnikom gozdov na trasi ponujajo sečnjo. "V zadnjem času opažamo, da se na terenu pojavljajo ekipe, ki lastnikom gozdnih zemljišč na trasi daljnovoda ponujajo izvedbo sečnje. Obveščamo Vas, da za našega izvajalca ta dela opravlja zgolj Gozdarstvo Kreft. Skladno z dogovorom z lastnikom lahko sečnjo izvajajo tudi drugi izvajalci, vendar v tem primeru ELES ne more odgovarjati za škodo, ki jo ti izvajalci naredijo na gozdnih vlakah in dostopnih cestah do gozdnih površin," opozarjajo ter dodajajo, da se sečnja lahko izvede zgolj skladno z izdano odločbo revirnega gozdarja, ki so jo prejeli lastniki zemljišč. Lastniki se sicer lahko odločijo, da les posekajo sami, a v tem primeru morajo poskrbeti za vse, sečnjo, gozdni red in odvoz.

"Opazili smo, da so na nekaterih delih trase označitve poseka in dreves v svoje roke vzele nepooblaščene osebe, kar je nezakonito. Prav tako opažamo, da so na več delih neznani storilci odtujili lesno maso s parcel, kjer smo jo pripravili za lastnike, ki sami poskrbijo za odvoz," še opozarjajo. Za kakršnakoli dodatna vprašanja so lastnikom na voljo na elektronski pošti: elesdv2x400kv.cirkovce-pince@eles.si.

Posek gozda
Posek gozda na trasi daljnovoda v občini Ljutomer