Prehajamo v rumeno fazo: to so ukrepi, ki se od sobote sproščajo

Strežba jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljena od 5. do 22. ure, dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev...

Prlekija-on.net, četrtek, 13. maj 2021 ob 08:251
Dovoljeno bo zbiranje do 50 udeležencev

Dovoljeno bo zbiranje do 50 udeležencev

Vlada je na sredini seji podaljšala epidemijo za mesec dni in se odločila za dodatno sproščanje ukrepov v zvezi z epidemijo covid-19 glede ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, pri prehajanju meje, športnih aktivnostih, kulturnih dejavnostih, zbiranjih in uveljavljanju verske svobode.

"V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa smo priča njenemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Vlada je zato z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšala epidemijo na območju celotne države za 30 dni," ob tem Vlada Republike Slovenije pojasnjuje podaljšanje epidemije.

Po novem je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Epidemija podaljšana, sproščajo pa se omejitve za kulturne in športne dogodke, dovoljeno je zbiranje do 50 ljudi


Vladni semafor
Načrt sproščanja ukrepov

Strežba jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljena od 5. do 22. ure

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji bo po novem v vseh statističnih regijah opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure. Spremenjeni so tudi pogoji za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Kot nova izjema se določa tudi obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 % razpoložljivih kapacitet.

Z Odlokom o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom se omejitev števila končnih uporabnikov pri javnih kulturnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih in na prostem sprosti na način, da se število končnih uporabnikov omeji glede na 50 % zasedenost zmogljivosti sedišč.

Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se z Odlokom o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode pri verskih obredih, bogoslužjih, molitvah in drugih verskih praksah določa, da se število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih omeji na 50 % zasedenost zmogljivosti sedišč, na prostem pa na največ 50 udeležencev.

Z novim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom in vnovična prisotnost gledalcev na tekmovanjih. Športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno oziroma v skupini do 50 vadečih.

Pouk v srednjih šolah bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Tudi na višjih strokovnih šolah je v celoti mogoča izvedba predavanj v živo.

Dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 od sobote na prireditvah in shodih dovoljuje zbiranje do 50 udeležencev. Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih (pod pogoji iz Zakona o javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Zbiranje na shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje.

Vse ostale omejitve glede shodov in prireditev ostajajo nespremenjene: v zaprtih prostorih en udeleženec na 20 kvadratnih metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask, na prostem en udeleženec na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra.

Ponovno se uvaja možnost predčasne prekinitve karantene

Vlada Republike Slovenije z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ponovno uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno.

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni...

Objavil/a Vlada Republike Slovenije dne Sreda, 12. maj 2021
Sproščanje vseh športnih tekmovanj

Dovoljena vsa športna tekmovanja in prisotnost gledalcev na tekmovanjih


Zaščitne maske ostajajo obvezne, razen za dijake pri pouku športne vzgoje

Prihodnji teden popolno odprtje srednjih šol in fakultet, maske ostajajo obvezne
Več v Slovenija