Prenovljeni Vrtno in Volkmerjevo ulico tudi uradno predali svojemu namenu

Vrtna in Volkmerjeva ulica v Ljutomeru sta po več letih prizadevanj stanovalcev sedaj prenovljeni in lepo urejeni.

Prlekija-on.net, torek, 3. avgust 2021 ob 10:35
Odprtje prenovljenih Vrtne in Volkmerjeve ulice

Odprtje prenovljenih Vrtne in Volkmerjeve ulice

V ponedeljek, 2. avgusta, je v sklopu 65. praznika Občine Ljutomer, svojemu namenu bila uradno predana prenovljena komunalna infrastruktura v Volkmerjevi in Vrtni ulici v Ljutomeru. Ta se je izvajala od lanskega septembra naprej, v sklopu investicije pa se je uredila kanalizacija v obeh ulicah v skupni dolžini 395 m in rekonstrukcija vodovoda v dolžini 340 m. Na delu Vrtne ulice se je uredila tudi plinska napeljava do hiš, sočasno pa se je pozneje pristopilo tudi do širitve omrežij podjetij Adria plin, Telemach in Telekom, zaradi česar so se dela nekoliko zamaknila.

Po končanju rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda se je pristopilo še k rekonstrukciji ceste, ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanja. Ulici sta urejeni kot območje umirjenega prometa, križišča so dvignjena, uredila so se nova parkirna mesta in mulde, dodale klopce, koši in zelenje, uredil se je tudi manjši prostor za igro. Dela so se na koncu nekoliko zamaknila tudi zaradi epidemije in vseh omejitev, rekonstrukcija je zahtevala tudi številna prilagajanja pri vsaki stanovanjski zgradbi in pri vsakem komunalnem vodu, zato je prišlo do manjših odstopanj v sami izvedbi, ki so imele finančne posledice, a končna vrednost ni bistveno presegla zagotovljenih sredstev v proračunu. Pri tem se je upoštevalo tudi želje stanovalcev, ki so sedaj z ureditvijo zadovoljni.

Rekonstrukcija Vrtne in Volkmerjeve ulice

Pričela se je obnova Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru


Dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja je izdelal Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi, za rekonstrukcijo ceste pa BNG, Bojan Safran s.p. iz Kapelskega Vrha. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Varnostni načrt za investicijo je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, kateri je izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Celotna investicija je bila vredna dobrih 385 tisoč evrov.

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba se je ob odprtju zahvalila vsem stanovalcem, da so v času del bili potrpežljivi, saj je bil kar nekaj mesecev oviran dostop do hiš. Vsem se je zahvalila tudi za predloge, saj je cesta bila urejena na podlagi javne razprave, kjer so čim bolj sledili željam stanovalcev.

Trak so slavnostno prerezali županja, predsednik Krajevne skupnosti Ljutomer, Cveto Melin ter stanovalca ulic Franc Štrakl in Hana Vozlič. Cesto je blagoslovil duhovni pomočnik v župniji Ljutomer msgr. Izidor Veleberi, nato so se po prenovljenih ulicah zapeljali najmlajši. Ob koncu je spregovoril še Franc Štrakl v imenu stanovalcev, ki je predstavil dolgo pot, ko so prvič na občino podali pobudo po obnovi ulic, kar je bilo že leta 2009, a so od takratnega župana dobili odgovor, da v naslednjih letih tudi zaradi takratne gospodarske krize, obnove ne bo. Stanje se je iz leta v leto slabšalo, leta 2018 pa se je le začelo premikati, kar gre zasluga sedanji županji in sodelavcem. Stanovalci obeh ulic so tako ob tem iskreno hvaležni in zahvalni županji, njenim sodelavcem ter izvajalcem del, da sta ulici dobili prenovljeno podobo. Posebej gre zahvala Branku Mohoriču, ki je od začetka urejal vso koordinacijo med stanovalci glede usklajevanja in predlogov.

Po odprtju je sledil še piknik, ki sta ga skupaj s stanovalci pripravila Emil Žnidarič in Boris Filipič. Ob tem so pogostili vse goste ter predstavnike podjetij, ki so sodelovali pri obnovi ter delavce, ki so ulici urejali.

Za kulturni program je poskrbel Tadej Murkovič s harmoniko, program je povezovala Vesna Laissani.

Vrtna in Volkmerjeva ulica

Vrtna in Volkmerjeva ulica v novi podobi
Več v Gospodarstvo