Izvajajo se dela druge faze rekonstrukcije javnih poti v KS Železne Dveri

Lani v začetku decembra so se že izvajala prva asfalterska dela v sklopu tega projekta in sicer v naseljih Radomerje, Radomerščak in Ilovci. Te dni pa se urejajo tudi ostale javne poti v naselju Radomerje in Radomerščak.

Prlekija-on.net, nedelja, 27. marec 2022 ob 10:02
Rekonstrukcija javnih poti v KS Železne Dveri

Rekonstrukcija javnih poti v KS Železne Dveri

V letu 2020 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije javnih poti v Krajevni skupnosti (KS) Železne Dveri, ki je zajemala rekonstrukcijo javnih poti v naseljih Gresovščak in Slamnjak v skupni dolžini 3.960 metrov. Sočasno z rekonstrukcijo cest v naseljih Gresovščak in Slamnjak je bil v naselju Slamnjak na novo zgrajen 950 metrov dolg odsek vodovoda, izgrajen pa je bil tudi povezovalni vodovod na relaciji vodohram Radomerje II-Radomerščak.

Lani in letos pa se skozi 2. fazo nadaljuje z rekonstrukcijo javnih poti na območju omenjene KS. Navedena faza obsega rekonstrukcijo šestih javnih poti v skupni dolžini 5.590 metrov. Cilj ureditve cest je predvsem zagotoviti udeležencem v prometu varnejšo in udobnejšo vožnjo ter rešiti odvodnjavanje meteornih voda. Pogodba z ugodnejšim ponudnikom Cestnim podjetjem Ptuj d.d. je bila podpisana junija lani, pogodbena vrednost del pa znaša 749.326,87 evra.

Podpis pogodbe

Podpisali pogodbo za izvedbo druge faze rekonstrukcije javnih poti v KS Železne Dveri


Gre za JP723301 Radomerščak - Karba v dolžini 1.075 m, JP723291 Radomerščak v dolžini 2.300 m, JP723293 Radomerje Novak I. v dolžini 395 m, JP723321 Radomerje - Novak II v dolžini 225 m, JP723281 Radomerščak - Radomerje v dolžini 1.370 m, ter JP723231 Ilovci - Ozmec v dolžini 225 m.

Lani v začetku decembra so se že izvajala prva asfalterska dela v sklopu tega projekta in sicer v naseljih Radomerje, Radomerščak in Ilovci. Te dni pa se urejajo še ostale javne poti v naselju Radomerje in Radomerščak.

Rok za končanje investicije je 15. maj 2022.

Odprtje obnovljenih cest v Gresovščaku in Slamnjaku

Svojemu namenu predali obnovljene ceste v Gresovščaku in Slamnjaku
Več v Gospodarstvo