Novo krožišče v Ormožu minuli konec tedna asfaltirali

Semaforizirano štirikrako križišče je bilo preoblikovano v krožno križišče in počasi dobiva končno podobo.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 28. marec 2022 ob 14:48
Novo krožišče v Ormožu

Novo krožišče v Ormožu

V zadnjih mesecih v Ormožu gradijo dve krožišči, semaforizirano štirikrako križišče je ob tem bilo preoblikovano v krožno križišče, drugo pa bo s prekategorizacijo postalo del vzhodne obvoznice. Zaradi rekonstrukcije krožnega križišča pri Ormožu (Hardek) na glavni cesti Ormož-Središče ob Dravi je ta konec tedna bila tudi vzpostavljena popolna zapora državne ceste, saj so novo krožišče prvič asfaltirali.

Gradbena dela preoblikovanja semaforiziranega štirikrakega križišča v krožno križišče zajemajo ureditev krožnega križišča na glavni, regionalni in lokalni cesti, ureditev javne razsvetljave v območju krožišča, ureditev odvodnjavanja in ostalih komunalnih vodov na obravnavanem območju ter ureditev površin za pešce in kolesarje.

Dela izvaja CP Ptuj d.d.- vodilni partner in Komunalno podjetje Ormož d.o.o. - partner. Pogodbena vrednost del znaša 667.197,98 evrov (Direkcija prispeva 624.645,01 evrov in Občina Ormož 42.552,97 evrov). Pogodbeni rok dokončanja del je junij 2022.

Semaforizirano štirikrako križišče bo postalo krožno križišče

V Ormožu bodo v naslednjih mesecih preuredili dve večji križišči v krožišči

Več v Gospodarstvo