Zaradi dodatnih del se je rok končanja zamaknil

Pogodbeni rok je zaradi nekaj dodatnih del (podaljšanje pločnika za pešce, prestavitev vodovoda za Občino Sv. Tomaž, izgradnje cevne kanalizacije za NN omrežje) podaljšan.

Prlekija-on.net, torek, 27. september 2022 ob 14:03
Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

Kot smo že poročali, se v zadnjih mesecih ureja rekonstrukcija regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj od km 11,150 do km 12,090 skozi naselje Sveti Tomaž. Dela izvaja CP Ptuj d.d. s partnerjem Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o, pogodbeno vrednost gradbenih del v višini 1.145.496,58 evrov pa financirata Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) v vrednosti 961.958,05 evrov in Občina Sv. Tomaž v višini 183.538,53 evrov.

Trenutno je del ceste že asfaltiran, del se še ureja, promet pa skozi naselje poteka izmenično enosmerno s pomično zaporo. S spletne strani DRSI je razvidno, da naj bi promet tako potekal do 30. 9. 2022, rok za dokončanje del pa je sicer oktober 2022. A ker je na terenu razvidno, da je na delu ceste še kar nekaj dela, nas je zanimalo, ali bodo dela končana v roku. Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) smo zato naslovili vprašanje, kako je glede dokončanja del. Na DRSI so za naš medij povedali, da se je pogodbeni rok zaradi dodatnih del podaljšal: "Pogodbeni rok je zaradi nekaj dodatnih del (podaljšanje pločnika za pešce, prestavitev vodovoda za Občino Sv. Tomaž, izgradnje cevne kanalizacije za NN omrežje) podaljšan do konca novembra 2022," so nam pojasnili.

V sklopu pogodbenih del je sicer predvidena obnova in razširitev vozišča na odseku dolžine 940 m (od km 11,150 do km 12,090), gradnja pločnikov, ureditev avtobusnega postajališča, ureditev individualnih priključkov in priključkov lokalnih poti, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave, zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž

Uredila se bo regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž


Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

Ureja se regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž

Več v Gospodarstvo