Franc Jurša Olgi Karba očita številne nepravilnosti

Poslanec Franc Jurša, županji Olgi Karba očita številne nepravilnosti, ki so zapisnae v glasilu 55. praznika Občine Ljutomer

Prlekija-on.net, petek, 9. september 2011 ob 13:4356
Franc Jurša

Franc Jurša

Poslanec v DZ RS Franc Jurša je županji Občine Ljutomer mag. Olgi Karba poslal odprto pismo v zvezi s priložnostnim glasilom Občina Ljutomer praznuje 55 let, kjer ji očita številne nepravilnosti.

Odprto pismo je v nadaljevanju objavljeno v celoti (nelektorirano in z originalnimi poudarki).


ODPRTO PISMO
POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA RS, g. FRANCA JURŠE
ŽUPANJI OBČINE LJUTOMER, go. OLGI KARBA
v zvezi s

PRILOŽNOSTNIM GLASILOM:
OBČINA LJUTOMER PRAZNUJE 55 LET

Vsa gospodinjstva smo v torek 23. avgusta 2011 prejeli priložnostno glasilo Županje Občine Ljutomer. Podrobno sem ga prebral in si dejal, kako prav so imeli člani Občinskega sveta Občine Ljutomer, da niso sprejeli Odloka o izdaji občinskega glasila »Prleški utrip«. Globoko sem se zamislil nad avtorjem glasila in hkrati odgovorno osebo. 
Velika nerodnost ali ironija je v tem, da gospodinjstva prejmemo pregled realizacije predvolilnega programa in obljub ter čestitko ob občinskem prazniku 14 dni po koncu praznovanja praznika Občine Ljutomer. 

Gospa Olga Karba !

Pričakoval sem, da boš po skoraj enem letu končala s predvolilnimi aktivnostmi. Nenehno napadaš pretekli mandat in mene kot takratnega župana. Čas za to je mimo. Občani od tebe pričakujejo rezultate. Teh pa ni, nenehni izgovori na mnoge razloge ne štejejo več. Nisem imel namena se odzivati, ampak me je spodbudilo to priložnostno glasilo – Občina Ljutomer praznuje 55 let. V njem nadaljuješ s svojo utečeno prakso.
Podal ti bom svoj pogled na to »glasilo«. 


Že naslovna stran glasila kaže na veliko zmedo, površnost in predvsem nepriznavanje Ljutomera kot osrčja Prlekije, manjka ime občine, grb pa je sramežljivo odrinjen v ozadje. Občina Ljutomer se je tradicionalno promovirala in predstavljala s svojo veljavno celostno podobo, kar se tokrat ne priznava. Pričakoval bi, da bo vsaj prva stran brez napak.

Gospodarskega zagona zagotovo ne bo prinesel projekt Mura-Drava Bike, tudi delovanje Sveta regije ali obrtniško podjetniškega razvojnega sveta ne, ki je opravil le en sestanek, še manj predstavlja podjetniški zagon strokovna ekskurzija v sosednjo državo Avstrijo.

Urejanje prostora vključuje med drugim tudi geografski informacijski sistem in obnovljive vire energije, zato te kot avtorico sprašujem, kaj je bilo dejansko storjenega na teh projektih.

Vzdržne javne finance so veliko več kot napaka v zapisu, da to prinaša začetek urejanja problematike negospodarnih javnih podjetij. Pravilen odgovor je le eden, negospodarnih javnih podjetij v občini ni, še manj problematike, ki bi je bilo potrebno začeti urejati. Osem občin je ustanovilo javno podjetje Prlekija d.o.o. s sedežem v Ljutomeru zaradi upravljanja sistema C. Pravilnost postopkov, odločitev in ravnanja lahko vsakdo preveri na državni ravni.
Občina Ljutomer še finančno ni odstopila od nobenega odobrenega in načrtovanega projekta, tudi od ŠRC Ljutomer ne.

Res je, ljudje smo občina, župan in zaposleni javni uslužbenci so odgovorni za stalni razvoj občine z novimi naložbami, ki prinašajo gospodarski zagon. V kolikor bo Občina Ljutomer pod tvojim vodstvom v tem mandatu pridobila vsaj toliko sredstev, kot smo jih v preteklem mandatu, potem bo to edina prava formula za razvoj naše občine. Naj spomnim, da je bilo v preteklem štiriletnem mandatu pridobljenih veliko milijonov evrov nepovratnih sredstev. Izvedenih je bilo ogromno investicij, vendar namerno ne bom govoril o višini. V našem mandatu smo pripravili veliko projektov in že za nje zagotovili sredstva. Žal stojijo. Razloge zakaj, sama dobro poznaš. Mislim si, da je glavni in edini razlog, ker nosijo predznak Franc Jurša. Ampak temu se ne boš izognila skozi celotni mandat.  
Investicije niso kot čips; pričakujem od odgovornih, da se jim apetit po novih razvojnih naložbah še poveča, ne pa poneha ali pojenja.

Voditi občino ni možno iz klepetalnice, ampak je to trdo in resno delo. Osebnost, ki občino vodi pa mora imeti med drugim tudi sposobnost ljudi povezovati in ne ločevati. Ljudje in lokalni politiki si želijo demokracijo in toleranco, ki je v Ljutomeru po zadnjih volitvah ni. To pove vse.

Brez širokoustenja o dostopni, učinkoviti, zanesljivi in razumevajoči županji je potrebno v teh resnih časih stopiti skupaj in se lotiti konkretnega dela, ne pa se nenehno ozirati na pretekli čas, kritizirati in rušiti vse, kar je bilo ustvarjenega v preteklosti. To počnejo slabiči, ljudje s kompleksi in fobijami preteklosti ter brez lastne vizije, znanja ter samozavesti.

Športno rekreacijski center Ljutomer ni bila obljuba, ampak pridobljeni projekt na javnem razpisu in je še vedno aktualen in realen za dokončanje, kar dokazujem s podatki v prilogi. Razočaranje bo veliko, ko se napoved v tem delu zapisa ne bo realizirala.

Zna pa se tudi zgoditi, da bo tvoj naslednik ali naslednica zahteval-a revizijo projekta in nato po sodni poti od tebe kot odgovorne osebe, zahteval oziroma izterjal ne samo 300.000 EUR, ampak 1.119.923 EUR.

Nagovarjanje občank in občanov z »drage Prlečke in Prleki«, je malo čudno, če jim po drugi strani za najodgovornejše sodelavce pripelješ ljudi, ki to niso. To spominja na čase, ko so Ljutomer vodili »tujci« in ga pripeljali do sem, kjer danes je.

Sistem C je regijski projekt, ki nikoli ni zastal. Če me spomin ne vara, Občina Ljutomer pred mojim prihodom za župana ni pristopila niti k podpisu skupne pogodbe, a sedaj se ti isti širokoustite, da ste prevzeli koordinatorstvo in izpeljavo posodobitve koncepta. To poteka avtomatično po liniji trenutne funkcije, zadeve operativno peljejo drugi akterji. Dejanske številke projekta so plod skupnega dela mnogih zaslužnih ljudi za sistem C.
Berem natančno in oporekam napačnemu zapisu, da bo gradnja vodovoda tehnološki in človeški izziv.  Kaj se želi s tem poudariti in izpostaviti ni jasno.

Nove priložnosti se iščejo v  turizmu, bio kmetijstvu in okolju prijazni energiji, ter  v novem odloku, ki bo odprl pot za nižje stroške ogrevanja. »Občina Ljutomer je res čudovita za nove podvige.«

Če bi Občina Ljutomer imela skrb za urejenost, bi že pristopila k ureditvi mestnih ulic, saj smo sredstva pridobili že v preteklem letu. Zaradi zamujanja ali zavlačevanja postopkov, občina lahko izgubi že odobrena namenska sredstva.

Zavzemanje za pravice občank in občanov na način, da se napada vse poslance Državnega zbora RS, ne bo rodilo sadov. Za vse neuspehe ne bodo mogli biti krivci vedno drugi, zadnje čase je to država in Državni zbor RS ter poslanci. Če se že lotevaš problematike vodenja države, bi bilo dobro, da napišeš točen naslov zakona, s katerim je Državni zbor RS naredil veliko škodo državljanom. Mislim, da nobenega od omenjenih vsebin zakona ne poznaš oz. ga nisi niti prebrala. Kar se tiče »parcelacije« ne bom komentiral, ker zadeve ne poznam, prepričan pa sem, da ne bo nihče »napeljal gradbišča skozi njihove fasade«.

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Pravno veljavno ekipo Občine Ljutomer tvorijo župan-nja in 21 članski občinski svet. Občina Ljutomer je še vedno enovita občina z zakonsko določenim številom članov občinskega sveta, a kot kaže si je županja dodelila posebna pooblastila, da je občinski svet zmanjšala in kratko malo »zradirala« kar 6 občinskih svetnikov. Ali pa so le TI odpisani s seznama pridnih in delovnih ljudi, ki ne sodijo v ožji krog dobre ekipe. Milo rečeno – nedopustno, samosvoje in arogantno dejanje.

Občina Ljutomer je bila vedno v dobrih odnosih s sosedi tudi Ormožani. Težave s preskrbo pitne vode izhajajo zaradi zastarele infrastrukture, kar smo vključili v urejanje znotraj sistema C. Vso dokumentacijo smo pripravili in jo skupno uskladili za podpis obeh strani.

Pri pregledu realizacije programa dela je zapisanih veliko neresnic in nepopolnih informacij. To so:
 • Brezplačna pravna pomoč občankam in občanom se sploh ni izvajala, realizacije ni bilo.
 • Davek na nepremičnine še ni uveden, zato znižanja ni bilo.
 • Drugih občinskih davščin občina pravno veljavno nima, zato znižanja ni bilo.
 • Komunalni prispevek se vsem občankam in občanom ni znižal za 300 EUR, kar je razumeti kot zavajanje, diskriminatorno delitev in neenakopravni položaj v Občini Ljutomer, po meri nekaterih.
 • Olajšavo za stanovanjski kredit bodo koristili predvsem starši z višje dohodkovne lestvice in to do konca leta 2011, saj predlagana olajšava nima zakonskih temeljev.
 • Absurdno je pisati pod rubriko realizacija programa dela o ceni vode in odvoza smeti, da ostane nespremenjena, ko pa se za smeti šele pripravlja javni razpis za podelitev koncesije. To potrjuje veliko dvoličnost, sprenevedanje in metanje peska v oči občankam in občanom in tistim, ki se na to spoznamo.
 • Preskrba s pitno vodo tistim, ki so priključeni na ormoški vodovod, ter zagotovitev enotne cene vode je realizacija 0 %, saj še niti dogovor med občinama ni podpisan.
 • Pomoč brezposelnim in zaposlenim z minimalnimi dohodki, pomoč mladim družinam, pomoč študentom, pomoč za starejše občane, poteka po že prej veljavnih predpisih in nobena od teh postavk ni realizirana 100%, kar dokazuje polletno poročilo proračuna 2011 in se bo pomoč izvajala do konca leta.
 • Zelo zanimivo je, da Občinski svet Občine Ljutomer ni sprejel nobenega akta, na podlagi katerega bi se lahko ob uspešnem zagovoru diplome, zagovoru magistrske naloge ali doktorske disertacije, delila pomoč študentom, zato trditev ni resnična.
Res je spodbujanje dela društev nagrajeno tako, da občina vključuje le izbrana društva in posameznike za pogostitve ob različnih priložnostih. S tem se zagotavljajo prihodki le posameznikom ne pa vsem, ki delujejo na društvenem področju.

Gospodarski zagon z vzpostavitvijo gospodarsko podjetniškega foruma ne more biti 100% realiziran samo zato, ker je bil ustanovljen.

Mura Drava Bike ni blagovna znamka Prlekije in razvoj turizma, ampak je projekt Mursko-dravske kolesarske poti. Cilj projekta je vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične kolesarske destinacije vzdolž Mure in Drave. V bodoče priporočam več natančnosti pri posredovanju informacij.

Ponovno ti sporočam, da so bile občinske javne finance, ob moji predaji in vse do danes, krepko nad nulo. Po zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2010, ki ga je sprejel občinski svet, znaša na dan 31. 12. 2010 skupni presežek poslovanja 36.845 evrov.

Nenehno natolcevanje o kršitvi (svoj čas si govorila o hudi kršitvi) Zakona o javnem naročanju, za ureditev komunalne infrastrukture na Juršovki, me je spodbudilo, da ti obrazložim z  naslednjim:
 • Res je, da smo izbrali izvajalca del, a z njim nismo podpisali pogodbe.
 • Res smo za investicijo imeli zagotovljenih 50.000 EUR proračunskih sredstev.
 • Res je, da bi preostanek potrebnih sredstev zagotovili v letu 2011.
 • Zagotovo je, da bi investicija ŽE bila končana.
 • Res je, da bi s tem imeli za mlade družine od 4 do 5 novih parcel v Ljutomeru (sedaj nimamo nobene).
 • Res je, da bi parcele prodali in si s tem povrnili stroške ureditve komunalne infrastrukture in še več.
 • Res je, da te investicije nisi izpeljala, da nimamo parcel na razpolago in da namenska sredstva ne krožijo.
 • Res je tudi to, da si ti leta 2006 prisilila tedanjega župana gospoda Špindlerja, da je izpeljal obnovo dela ceste v Desnjaku, kjer si takrat živela, brez 1 EUR namenskih sredstev v proračunu za leto 2006. Kdo je potem kršil Zakon o javnem naročanju?
Nadzorni odbor Občine Ljutomer je najvišji in samostojno organ, ki nadzoruje županjo, zato je pisanje o neučinkovitosti dela občinskih organov nadzora, nedopustno.

Obljube po krajevnih skupnostih so absolutno previsoko ocenjene, razen Zadružni dom Cven in sicer:
 • Izgradnja kolesarske poti in pešpoti iz Ljutomera do Radomerja so le črke na papirju, ne pa polovična realizacija projekta.
 • Izgradnja kanalizacijskega omrežja v KS Cven vključuje vse vasi, zaradi konkretnih strokovnih predlogov in ne zaradi dodatnih usklajevanj s predstavniki KS.
 • Zadružni dom Cven je projekt, ki bi že moral biti realiziran vsaj 50%.
 • Trditev, da izgradnje ceste Sitarovci - Precetinci ni moč realizirati, ne drži. Obrazložitev je napačna in netočna, saj ima Občini Ljutomer še dovolj kreditnega potenciala za nove naložbe.
 • Obljuba preplastitve ceste Moravski vrh in Bučkovci - Drakovci bo uvrščena na seznam projektov 2013. Ja, to je res samo obljuba.
 • Lokacija za OŠ Cezanjevci je že izbrana, idejno študijo imamo, občina mora sprejeti le prostorski načrt, kot osnovni dokumenta za izgradnjo nove osnovne šole.
 • Novi odlok o ureditvi prometnega režima v mestu Ljutomer sploh ni življenjski, še manj v zadovoljstvo vseh. V roku mesec dni od veljavnosti novega odloka, si s svojim ukrepom, že kršila odlok.
 • Ureditev prometne signalizacije za dovoz učencev do OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,  bi morala biti predstavljena tudi občinskim svetnikom.
 • Prizidek ali novogradnja Vrtca Ljutomer je projekt, ki ni bil odobren, vendar je realiziran 25%. Iz tega zapisa ni znano ali bo občina gradila prizidek vrtca ali bo novogradnja.  Zakaj tako visoka  realizacija, kljub temu, da projekt ni sprejet s strani države?
 • Pločnik na Kamenščak je le pobožna želja ali bolje rečeno obljuba nepoznavalcev.
 • In za zaključek naložba leta, s katero se občina javno ponaša s 100 % realizacijo. To je dodatna razsvetljava, postavljena na Juršovki in sicer dve luči za sprehajalce.   
Iskreno čestitam dobitniku plakete Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado ter prejemnikoma občinskega priznanja za leto 2011 po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer in prejemnikom drugih priznanj.

Na koncu ugotavljam, da v Odloku o proračunu Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 3/2011) ni zagotovljenih proračunskih sredstev za izdajo priložnostnega glasila županje Občine Ljutomer, zato sprašujem kdo je tiskal glasilo, za kakšno ceno in s katere proračunske postavke bo Občina Ljutomer to obveznost poravnala.

S pozdravi,

Franc JURŠA
POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA RS


Celotno glasilo Občina praznuje 55 let, ki je bilo poslano v vsa gospodinjstva občine, lahko vidite tukaj.»SVLR: Menimo, da je bila seja sklicana v skladu z ZLS«
Iz strani LDS Ljutomer smo v uredništvo prejeli tudi dokument o zadevi Sklic seje občinskega sveta, kjer je Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podal svoje mnenje glede (ne)sklicane seje Občinskega sveta Občine Ljutomer prejšnji teden. V dokumentu so zapisali: "Glede na nam poznana dejstva menimo, da sta bila zahteva za sklic seje občinskega sveta z dne 9. 8. 2011 in sklic seje občinskega sveta z dne 25. 8. 2011 izvedena v skladu z ZLS. Sejo je zahtevalo 15 članov občinskega sveta od 21-tih, kolikor jih šteje občinski svet občine Ljutomer, to je več kot četrtina članov občinskega sveta."

»Demokracija in odprtost Občine Ljutomer na preizkušnji«

"V skladu z določbami ZLS je bil podan dnevni red seje občinskega sveta. Upoštevani pa so bili tudi vsi z zakonom določeni roki. Za vse organizacijske zadeve po sklicu seje pa sta odgovorna župan in občinska uprava," so še zapisali.


Več v Politika