V Prlekiji lahko na prostem vidite vodne bivole ter nekatere ogrožene in redke vrste ptic

Naravni rezervat Ormoške lagune je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic.

Prlekija-on.net, nedelja, 22. januar 2023 ob 08:39
Vodni bivoli

Vodni bivoli

Na obrobju Ormoža, tik ob meji in ob Ormoškem jezeru, se nahaja edinstven Naravni rezervat Ormoške lagune, ki ga upravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Tam so nekdanje bazene odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož po njenem zaprtju leta 2006 ter tudi z LIFE sredstvi in sredstvi MOP namenili dolgoročnemu varstvu ptic. Lagune predstavljajo 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka, ki leži na območju rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd, redek ostanek mehkolesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic.

Kot lahko zasledimo na spletni strani DOPPS, so Ormoške lagune pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Tukaj je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra. V obsežnih sestojih trsta gnezdi tudi rjavi lunj, vrsta, ki v Sloveniji gnezdi samo na tem območju. V času selitve se redno pojavlja 30 vrst, njihovo število v selitvenem obdobju pa lahko doseže tudi več deset tisoč ptic, med katerimi so najštevilčnejši močvirski martinci in togotniki.

Naravni rezervat Ormoške lagune

Vzpostavili bodo zeleni trikotnik med Grajskim parkom, Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune


V lagunah lahko ob večerih pri lovu opazujemo hermelina in malo podlasico, z nekaj sreče pa lahko vidimo tudi vidro ali bobra. Na številnih okoliških poljih se pasejo srne in poljski zajci.

Ormoško jezero, ki se nahaja v neposredni bližini je izredno zanimivo v vseh letnih časih. V pomladnih mesecih lahko opazujemo številne seleče se race in pobrežnike, na umetno zgrajenem otoku (na hrvaški strani) pa gnezdijo navadne čigre. V zimskem času je jezero pomembno prezimovališče za številne race, predvsem za race potapljavke. V preteklosti je na jezeru prezimovalo na tisoče gosi.

Pomembnost območja prepoznali že v 80. letih 20. stoletja

Pomembnost območja za ptice, ki je v preteklosti delovalo kot bazeni za odlaganje odpadnih vod Tovarne sladkorja Ormož, d.d., so člani DOPPS prepoznali že v 80. letih 20. stoletja. S skupnimi močmi zaposlenih v tovarni, med katerimi so spoznali ljudi z veliko naravovarstveno zavestjo, in prostovoljcev DOPPS so tukaj v minulih 30 letih z različnimi ukrepi kot so gnezditveni splavi, prilagojen vodni režim in pozna košnja nasipov ustvarili pravo žarišče ornitološke pestrosti v Sloveniji in pomembno jedro območij Natura 2000.

V procesu zapiranja tovarne, ki je bil posledica reforme sladkornega sektorja v Evropski uniji, se je pokazala želja in priložnost, da območje lagun s svojo izjemno biotsko pestrostjo tudi v prihodnje ostane v službi varstva narave. Vodstvo tovarne je idejo podprlo, z njo pa se je strinjal tudi večinski lastnik - nizozemska korporacija Royal Cosun. Ta je 2. marca 2010 celotno območje bazenov podarila DOPPS z namenom vzpostavitve naravnega rezervata.

Naravni rezervat Ormoške lagune

Od leta 2014 tam lahko najdete vodne bivole

Doseganje varstvenih ciljev tega območja je mogoče le z aktivnim upravljanjem, zato DOPPS oblikuje in vzdržuje življenjska okolja za različne vrste ptic, s tem pa tudi za druge živali in rastline. Izkušnje kažejo, da je vlažne življenjske prostore najlažje upravljati s pašo, s katero preprečujejo zaraščanje. Tu so zato ob koncu maja 2014 naselili vodne bivole.

Naravni rezervat je z urejeno infrastrukturo za obisk odprt za javnost. Kakovostno doživljanje narave omogoča učna pot z opazovalnicami in centrom za obiskovalce, ki je prilagojena tudi za skupine s posebnimi potrebami. V rezervatu v obliki vodenih ekskurzij poteka tudi izobraževalni program za mlade in za druge skupine obiskovalcev.

Rezervat je kot del turistične ponudbe pomembna pridobitev za občino, domačini pa so vključeni tako pri upravljanju kot pri razvoju lokalnih produktov, povezanih z rezervatom.

Poleg nadaljevanja rednega monitoringa, s katerim že več kot 15 let redno spremljajo stanje ptic v lagunah, bo vzpostavljena tudi raziskovalna postaja za spremljanje selitve ptic po mednarodnih standardih. Tu bo možno opravljati raziskovalno delo in terenske vaje za študente, veliko pa bo tudi možnosti za opravljanje prostovoljnega dela.

Septembra 2012 je DOPPS pričel z izvajanjem projekta LIVEDRAVA, ki ga preko finančnega mehanizma Life+ sofinancira EU. V okviru projekta, ki je poteka do leta 2017, so nadaljevali z uresničevanjem zelene vizije prihodnosti za Ormoške lagune. V letu 2017 je bilo območje bazenov Ormoških lagun razglašeno kot naravni rezervat in je odprto za javnost.

Odlična destinacija za izlet

Ormoške lagune in Ormoško jezero so odlična destinacija za izlet, kamor se lahko odpravite peš ali s kolesom. Z Ormoža se s kolesom odpravite proti mejnemu prehodu Ormož, ga obvozite in nadaljujete od reki Dravi. Pot nadaljujete po asfaltirani cesti, kjer pred železniško progo zavijete desno in nadaljujete do makadamske ceste. Po približno kilometru in pol za gozdom zavijete levo in tako prispete v rezervat, kjer je omogočeno varno parkiranje v novi kolesarnici s kapaciteto za 12 koles. Do rezervata se lahko sprehodite tudi peš po levem nasipu Ormoškega jezera. Pot do rezervata traja približno eno uro. S sabo si lahko vzamete daljnogled ali teleskop za boljše opazovanje ptic in ostalih živali.

Franc Bračko je opravil obročkanje ptic

V Naravnem rezervatu Ormoške lagune pripravili dan odprtih vrat