Svet zavoda SBMS imenoval novega direktorja

Na prijavo za razpis direktorja so prispele tri vloge. Pogoje razpisa sta izpolnjevala dva prijavljena kandidata in sicer Roman Ladislav Ratkai in Tomaž Gregorec, medtem ko Roman Markrab ni izpolnjeval pogojev zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 23. januar 2023 ob 18:48
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota se je na 10. redni seji, 19. decembra lani, seznanil s predlogom in izjavo direktorja prim. asist. Daniela Grabarja o nameri, da se mu mandat skrajša, tako da traja do dne 31. 3. 2023.

Na prijavo za razpis direktorja, ki je bil odprt do 10. 1. 2023, so prispele tri vloge, pri čemer so bile vse oddane pravočasno v roku za prijavo.

Po pregledu vseh prijav kandidatov ter priložene dokumentacije je komisija ugotovila, da sta pogoje razpisa izpolnjevala dva prijavljena kandidata in sicer Roman Ladislav Ratkai in Tomaž Gregorec, medtem ko Roman Markrab ni izpolnjeval pogojev zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj.

Na podlagi ugotovitve komisije sta bila kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, v ponedeljek, 23. januarja, povabljena na osebno predstavitev na sejo Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota. Svojo prijavo na razpis je dne, 20. 1. 2023 umaknil Tomaž Gregorec.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na svoji 11. seji, pod točko 4 sprejel sklep, da se za mandatno dobo štirih let za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota imenuje Romana Ladislava Ratkaia ter da se zaprosi ustanovitelja za soglasje k imenovanju direktorja.

Daniel Grabar

Daniel Grabar predčasno zapušča direktorski položaj