Poostren nadzor obiskovalcev gozdov; naberemo lahko omejeno kg plodov, mahov in kostanja ter zelnatih rastlin

S prihajajočim jesenskim vremenom gozdovi ponujajo bogato bero gob, ki jih posameznik lahko nabere največ 2 kg za lastno uporabo. Nabiralci pa naj bodo pozorni tudi na ostala pravila.

Prlekija-on.net, četrtek, 14. september 2023 ob 11:59
S prihajajočim jesenskim vremenom gozdovi ponujajo bogato bero gob

S prihajajočim jesenskim vremenom gozdovi ponujajo bogato bero gob

V jesenskem času se nadaljuje sezona nabiranja gob in drugih gozdnih plodov, gozdovi pa so tudi priljubljena izletniška točka. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - Gozdarska inšpekcija pa ob tem opozarja na poostren nadzor obiskovalcev gozdov, ki ga je sama ter v sodelovanju z nadzorniki z Zavoda za gozdove Slovenije in Triglavskega narodnega parka že izvajala v avgustu.

V avgustovskih akcijah so inšpektorji in nadzorniki ugotavljali, da se večina ljudi sicer zaveda dejstva, da so v gozdu na obisku ter se temu primerno tudi obnašajo. Obstajajo pa tudi izjeme, ki se v gozdu obnašajo nevestno, ki na primer:

  • uporabljajo gozdne ceste v neskladju z režimom njihove uporabe,
  • nepravilno parkirajo svoja vozila v naravnem okolju,
  • nabirajo gobe v mirnih conah,
  • nabrane gobe prenašajo v plastičnih vrečkah,
  • kurijo in kampirajo v gozdu.

Gozdarska inšpekcija je v takšnih primerih nevestnega obnašanja izrekla 13 prekrškovnih ukrepov.

Gobe

Kako pravilno nabirati gobe? Upoštevajte pravila in gozdni bonton, da vas ne doleti kazen.


Pravilna ravnanja oziroma obnašanje v gozdovih

Režim uporabe gozdne ceste je razviden iz prometne signalizacije, ki je postavljena na začetku prometnice. Običajno je to prometni znak »Prepoved prometa za vsa vozila«, ki ga dodatno dopolnjujejo pojasnjevalne table. Prepoved velja tudi za običajna in električna kolesa.

Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v katerih se omejijo oziroma prepovejo dejavnosti, ki vznemirjajo prostoživeče živali.

Gobarska sezona v avgustu še ni bila na vrhuncu, zato kršitev predpisov s tega področja ni bilo veliko. S prihajajočim jesenskim vremenom pa gozdovi ponujajo bogato bero gob, ki jih posameznik lahko nabere največ 2 kg za lastno uporabo. Nabiralci pa naj bodo pozorni tudi na to, da:

  • ne nabirajo zavarovanih vrst gliv,
  • ne nabirajo gliv na območjih, kjer je to prepovedano (različna zavarovana območja),
  • se izogibajo mirnim conam,
  • se izognejo obisku področji, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi saj so tam številne gozdne prometnice poškodovane.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do 2 kg plodov, mahov in kostanja ter do 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.

Dodatne informacije o primernem obnašanju v gozdu najdete tudi v Gozdnem bontonu.

Gobe

Letos gob toliko, da morate paziti, kje stopate


Veliki lovkar

V naših gozdovih raste gliva, ki spominja na stvora iz kakšne grozljivke
Več v Narava