Nedavne poplave zamaknile gradnjo novega krožišča v Ljutomeru

Gre za bodoče 4 krako krožno križišče neposredno za mostom preko Ščavnice v Ljutomeru (pri sodišču). Na DRSI v tem trenutku ne morejo napovedati nadaljnje časovnice izvedbe tega projekta.

Prlekija-on.net, sobota, 23. september 2023 ob 11:05
Križišče pri sodišču v Ljutomeru

Križišče pri sodišču v Ljutomeru

Že oktobra 2019 smo poročali o nameri gradnje novega krožišča v Ljutomeru in sicer na državni cesti R1-230/1309 in R3-713/4910 v krožišču Prešernove ulice in Ulice Slavka Osterca (pri sodišču). Takrat smo glede gradnje poizvedovali na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), od koder so nam odgovorili, da je za krožišče takrat bila "izdelana projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije križišča R1-230/1309 v km 6+060 in R3-713/4910 v km 0+000", glede pričetka gradnje pa so nam odgovorili, da bo "terminski plan poteka investicijskega projekta možno napovedati po sprejemu proračuna RS za leti 2020 in 2021."

Ob koncu leta 2020 smo ponovno poizvedovali, kako daleč je projekt. Takrat so nam odgovorili, da "Direkcija vodi projekt ureditve ceste in krožnega križišča v Ljutomeru na regionalni cesti R1-230/1309 Križevci-Ljutomer, v km 6,060 in regionalni cesti R3-13/4910 Ljutomer-Savci v km 0,000, v okviru katerega je predvidena obnovitev vozišča s hodniki za pešce in izgradnja manjkajoče kolesarske steze ter rekonstrukcija križišča (bodoče 4 krako krožno križišče neposredno za mostom preko Ščavnice v km 6,000)." Glede vrednosti so nam odgovorili, da je investicija ocenjena na 1,55 milijona evrov.

Na mestu sedanjega križišča se bo uredilo krožišče

Znan je okvirni datum, kdaj bomo v Ljutomeru dobili novo štirikrako krožno križišče


Za gradnjo sprva bilo predvideno, da bi se lahko pričela v prvi polovici leta 2023

Takrat smo povprašali tudi, ali je mogoče že znan okvirni datum, kdaj bi se to krožno križišče pričelo graditi. Iz DRSI so nam takrat glede tega odgovorili: "Trenutno je v zaključni fazi razpis za izbiro projektanta - izdelovalca PZI projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija PZI (projekt za izvedbo) bo izdelana in recenzirana predvidoma v letu 2021, nato sledi parcelacija in odkupi potrebnih zemljišč, ki naj bi bili zaključeni v drugi polovici leta 2022. Gradnja bi se predvidoma lahko pričela v prvi polovici leta 2023, v kolikor bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča in zagotovljena finančna sredstva."

Ker se gradnja še ni pričela, kot je sprva bilo okvirno predvideno, smo se tokrat ponovno obrnili na DRSI s vprašanji. Odgovorili so nam, "da je izdelan in recenziran projekt za izvedbo (PZI) rekonstrukcije križišča v Ljutomeru, na regionalni cesti R1-230, odsek 1309 Križevci - Ljutomer v km 6,060 in regionalni cesti R3-713, odsek 4910 Ljutomer - Savci v km 0,000. Trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč."

"Zaradi zadnjih katastrofalnih poplav, ki so prizadele širše območje Slovenije in posledično poškodovale cestno omrežje, v tem trenutku ne moremo napovedati nadaljnje časovnice izvedbe tega projekta," so še nam pojasnili.

Križišče pri sodišču

Kdaj se bo pričela gradnja novega krožišča v Ljutomeru?Več v Gospodarstvo

Odpoklicali so živilo (simbolična fotografija)

Odpoklicali živilo zaradi prisotnosti kovinskih delcev

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 12:02
Predsednik Državnega sveta bo med drugim obiskal Občino Križevci

Predsednik Državnega sveta bo obiskal Prlekijo

sobota, 15. junij 2024 ob 09:56
Umikajo sadje (simbolična fotografija)

Iz prometa umikajo sadje

četrtek, 13. junij 2024 ob 21:17