Pričela se bo gradnja štirikrakega križišča, obeta se zapora državne ceste

Pogodba je že podpisana, uvedba v delo je predvidena 23. 2. 2024, pogodbeni rok za izvedbo del pa je 140 dni po uvedbi v delo.

Prlekija-on.net, petek, 23. februar 2024 ob 12:10
Križišče za Šalince

Križišče za Šalince

Že predlani smo poročali o ureditvi priključka na DC R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721, to je ureditev križišča, ki nekaj sto metrov za naseljem Noršinci pri Ljutomeru zavije z državne ceste Ljutomer-Križevci za naselje Šalinci.

Razpisna dokumentacija je na Portalu javnih naročil bila objavljena leta 2022. Takrat sta na javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del prispeli dve ponudbi, ki pa sta presegali naročnikova finančna sredstva in sta v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, bili nedopustni. Naročnik naročila zato takrat ni oddal in je ponovil razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Lani novembra je tako bila izbira izvajalca ponovljena.

Križišče za Šalince

Na cesti Križevci-Ljutomer se bo uredilo štirikrako križišče


Urejeno bo štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje

Na DRSI so nam takrat pojasnili, da bo v sklopu investicije urejeno štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje na glavni prometni smeri (priključek nekategorizirane ceste, ki služi kot dostop do kmetijskih površin, bo prestavljen v os priključka lokalne ceste LC223201), vključno z voziščem na območju meje obdelave, izvedena bo cestna razsvetljava, urejeno odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema. Z namenom umirjanja prometa na območju križišča bodo urejeni denivelirani prometni otoki.

Pregledna situacija območja obdelave, vir: DRSI/APPIA d.o.o.
Pregledna situacija območja obdelave, vir: DRSI/APPIA d.o.o.

Pogodba podpisana, uvedba v delo 23. februarja

Na DRSI so nam sedaj še pojasnili, da so ponudbo na razpis, za ureditev priključka na regionalni cesti R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721, oddali trije ponudniki, najugodnejša pa je bila ponudba podjetja Nograd, d.o.o., Hotiza, v vrednosti 669.120,21 evra. Kot so nam še pojasnili, je pogodba že podpisana, uvedba v delo je predvidena 23. 2. 2024, pogodbeni rok za izvedbo del pa je 140 dni po uvedbi v delo. V petek, 23. februarja, je sicer bila že postavljena nekatera prometna signalizacija, ki nakazuje na pričetek del, a še se dela zaenkrat ne izvajajo.

Zanimalo nas je tudi, kakšna bo v času del prometna ureditev. "Prometna ureditev v času izvajanja del bo znana po izdelavi načrta za zaporo državne ceste in pridobitvi dovoljenja za zaporo državne ceste. Dovoljenje mora pridobiti izvajalec del," so še nam ob tem pojasnili na DRSI.

V naslednjih 140 dneh se tako na tej relaciji obetajo zapore državne ceste in oviran promet.

Situacija prometne ureditve, vir: DRSI/APPIA d.o.o.
Situacija prometne ureditve, vir: DRSI/APPIA d.o.o.
Križišče za Šalince

Prispeli ponudbi za ureditev križišča Šalinci sta presegali zagotovljena finančna sredstva, razpis bo ponovljen
Več v Gospodarstvo