V Cezanjevcih se gradi dolgo pričakovani vrtec

Najprej se bo na lokaciji zgradil vrtec, ki bo glede na število otrok pet oddelčni, investicija pa se bo nadaljevala v letu 2016 in 2017 s predvideno gradnja osnovne šole in telovadnice

Prlekija-on.net, torek, 3. marec 2015 ob 10:174
Gradnja vrtca v Cezanjevcih

Gradnja vrtca v Cezanjevcih

V Cezanjevcih so se v začetku leta po vseh pridobljenih dovoljenjih začela dela za izgradnjo dolgo pričakovanega vrtca. Junija 2013 je začel veljati Občinski prostorski načrt, mesec dni pozneje je bila izdelana idejna zasnova za novo šolo in vrtec, v letu 2014 pa je bila naročena in izdelana tudi projektna dokumentacija PGD in projektna dokumentacija PZI.

Izdelovalec navedene dokumentacije je bila družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora, stroški dokumentacije so znašali skupaj 42.156,80 EUR z DDV. Stroški geotehničnega elaborata, geodetskega načrta in spremembe bonitete zemljišč so znašali skupaj 8.623,82 EUR z DDV, stroški izdelave projektne dokumentacije za nizkonapetostni elektro priključek pa so znašali 1.361,47 EUR z DDV.

Video:
Položitev temeljnega kamna
Podpis pogodbe
Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil 25. julija lani, kjer je svoje ponudbe oddalo osem ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice, pogodbena vrednost del pa znaša 1.597.549,04 EUR z DDV. Pogodba z izvajalcem del je bila podpisana 3. oktobra lani, izgradnja vrtca pa je predvidena v roku 270 koledarskih dni.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave, stroški nadzora bodo znašali 13.054,00 EUR z DDV. Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacija varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 2.380,22 EUR z DDV, izvajalec bo DAING d.o.o. iz Beltincev.

V letu 2014 so bili izvedeni tudi odkupi potrebnih zemljišč na novi lokaciji, stroški kupnin so znašali skupaj 43.016,00 EUR. Najprej se bo na lokaciji zgradil vrtec, ki bo glede na število otrok pet oddelčni, investicija pa se bo nadaljevala v letu 2016 in 2017 s predvideno gradnja osnovne šole in telovadnice.

Uvod v dela so bila v začetku januarja, posekali so tudi drevesa in očistili območje, a gradnja za zdaj stoji, saj se trenutno izvaja zabijanje testnih pilotov, kar predvideva geotehnično poročilo, na osnovi obremenilnega preizkusa testnih pilotov pa se bo izvedlo temeljenje objekta.