20 razburljivih in odločnih let Mladinskega centra Prlekije

Pomurje je obiskal direktor URSM, mag. Peter Debeljak in tako tudi počastil dvajsetletnico zavzemanja za mladinske strukture ob reki Muri

Prlekija-on.net, sreda, 8. april 2015 ob 09:18
Mladinski center Prlekije je obiskal Peter Debeljak

Mladinski center Prlekije je obiskal Peter Debeljak

Deset mladih posameznikov je davnega leta 1994 osebno podpisalo in oddalo na občini Ljutomer vlogo za registracijo takratnega Mladinskega društva Ljutomer. Organizacija je svoje dejavnosti, ki so bile prvotno razvedrilno družabnega značaja, skozi leta uspešno širila in kakovostno nadgrajevala na različna vsebinska področja ter se tudi preimenovala v Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij, od lanske jeseni pa je dejavnost tudi razširila na socialno podjetje.

Že desetletja uspešno sodeluje z Uradom RS za mladino, Zavodom RS za zaposlovanje, Mladinskim svetom Ljutomer, posameznimi ministrstvi in institucijami ter organizacijami. Veliko oporo pri delovanju ji v zadnjem obdobju nudi tudi Občina Ljutomer s katero načrtujejo in uspešno izvajajo tudi več celoletnih projektov. Tako izvajajo dejavnost mladinskega centra, dejavnost medgeneracijskega druženja-celoletni projekt centra za družino SOŽITJE, svojo javno dostopno e-točko so kot prvi v regiji s pomočjo Ministrstva za kulturo nadgradili v multimedijski in kulturni center, ukvarjajo se z mladinsko-socialnim in kulturnim turizmom, popotništvom, ekologijo, varstvom človekovih pravic, prostovoljstvom, povezovanjem in pomoči nevladnim organizacijam vključno z mladinskimi strukturami v regiji ter drugimi dejavnostmi, za katere se pokaže interes med obiskovalci oziroma posameznimi in/ali kolektivnimi člani. Zelo pa so ponosni, da so uspeli vzpostaviti uspešno partnerstvo ter tekom svojega dosedanjega delovanja lahko zaposlili do skupno 100 posameznikov iz socialno ogroženih skupin, invalidov in mladih.

Svojo 20-letno delovanje so obeležili delovno in sicer z izvedbo posveta MLADI IN PRIHODNOST na sedežu organizacije. Pred pričetkom posveta na sedežu organizacije, na Spodnjem Kamenščaku je bil nagrajen  dosedanji podžupan in zaveznik mladih Janez Vencelj s posebnim priznanjem, knjigo mag. Rosvite Pesek: Pučnik in Nefiks indeksom. O dogodku in posvetu na sedežu organizacije so v centru pripravili sledeči reportaži: video 1 in video 2.

Sledilo je dogajanje v Mestni hiši v Ljutomeru, kjer je bil organiziran posvet PODPORA MLADIM S STRANI DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI. Njihov jubilej je počastila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je gosta s spremstvom sprejela v županatu ter je ob tej priložnosti gostu iz Ljubljane izročila protokolarno darilo. V sklopu obletnice so si ogledali tudi muzej Ljutomer ter vse tri zbirke: Taborsko gibanje na Slovenskem, Splošno muzejsko zbirko ter Zbirko fotografij in filmov dr. Karla Grossmanna. Ob tej priložnosti je MCP-PC NVO, socialno podjetje podelil posebna priznanja: za pomoč mladi populaciji pri njeni aktivni participaciji - uspešno izvedenem projektu LISTA MLADIH Stanku Hunjadiju-Stričeku, ki še je prejel tudi knjižno delo Ludvika Rudolfa - Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh ter Nefiks indeks ter aktualna županja mag. Olga Karba za odlično in vzorno sodelovanje z mladinskimi strukturami ter vzpodbujanje mladih pri njihovem ustvarjanju, nagrajena je bila s posebnim priznanjem, knjigo Pučnik ter Nefiksom. Za zasluge pri pomoči delovanja pomurskih mladinskih struktur pa je bil prejemnik posebnega priznanja mag. Peter Debeljak iz URSM.

V bogati razpravi na obeh posvetih so bili nakazani sedanji problemi mlade generacije v Prlekiji in Prekmurju in možnosti ter perspektive za bodoče. Na posvetu, ki ga je vodila ljutomerska najmlajša občinska svetnica in predsednica Mladinskega sveta Ljutomer Nina Stegmüller so aktivno sodelovali mladinski delavci, mladi, dijaki ljutomerske gimnazije in Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Radencev. Posvet so s prisotnostjo popestrili Romeo Varga, pomočnik direktorja Regionalne razvojne agencije Mura, Cvetka Slavič - predstavnica ZRSZ OS Murska Sobota in Urada za delo Ljutomer, Karmen Lah - višja svetovalka ljutomerske občinske uprave, mag. Olga Karba – županja Občine Ljutomer ter gost mag. Peter Debeljak - direktor URSM (video).

Zelo »udarno« je bilo javno razmišljanje direktorja URSM, ki naj mlade pri nadaljnjem osebnem ustvarjanju hrabri: »Slej kot prej bo brezposelnost mladih v tej občini-regiji problem preteklosti. Mogoče se motim, ampak zakaj to govorim. Ali bodo vsi pobegnili, in pa demografski obrat se bo vseeno zgodil. Jaz mislim, da bodo mladi za deset let ekonomska dobrina. Skratka, mi bomo lahko na nek način čez nekaj let govorili, da imate tu 8% brezposelnih mladih, ampak morda zaradi tega, ker se bomo imenovali unija