Zahtevek ostaja za zdaj neporavnan

Nekdanja zdravnica v križevski ambulanti Ljubica Gašparac želi od občine Križevci okrog 2000 evrov povračila. VKriževcih pri Ljutomeru so ostali brez splošne zdravnice. Konec junijaje namreč zdravnici Ljubici Gašparac potekla koncesijska pogodba, pravtako pa tudi najemna pogodba za uporabo prostorov v tamkajšnjemzdravstvenem domu. Gašparčeva se je upokojila, za njeno delo pa so seji ob minulem občinskem prazniku zahvalili s posebnim odlikovanjem.Vendar to ni bilo zadnje srečanje ...

ponedeljek, 29. september 2008 ob 09:34

Veržejci izgube ne bodo poravnali

Nadaljuje se agonija zaradi nepotrjenih višjih cen odvoza in odlaganja odpadkov v Puconcih. Junijaletos je Komunalno stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer občinamLjutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej posredovalo odpoved opravljanjaštevilnih javnih služb, med drugim tudi ravnanja s komunalnimi odpadki.Odpovedni rok je eno leto, osnovni razlog za odpoved pa je predvsemneustrezna politika cen in s tem kritja stroškov družbe za normalnozagotavljanje javnih dobrin. Po zaprtju ljutomerske deponije ...

petek, 26. september 2008 ob 15:02

Nekateri bi raje kanalizacijo

Poleg javne razsvetljave se bo iz sredstev rudarske pravice letos modernizirala tudi cesta med Babinci in Šalinci. KrajaniBabincev, vasi pri Ljutomeru, od leta 2004 prejemajo sredstva, ki jihna podlagi zakona o rudarstvu vsakoletno plačuje ljutomersko podjetjeSegrap. Na ozemlju Babincev je namreč gramoznica, iz katere podjetjeSegrap koplje prod predvsem za gradnjo avtoceste v severovzhodnem deluSlovenije. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, proda, pozakonu o rudarstvu ter uredbi ...

četrtek, 25. september 2008 ob 16:59

Ostaja veliko odvečnega materiala

Podjetje Segrap v teh dneh v Babincihzaključuje z izkopom materiala za avtocestni odsek Vučja vas-Cogetinci.Za potrebe izgradnje avtoceste se uporablja prav poseben material, zatopa se ob gramoznici Babinci kopiči več kot 150 tisoč kubičnih metrovodvečnega materiala. "Zgodila bi se velika gospodarska škoda, če bi tamaterial vračali nazaj v gramoznico," je povedal Blagovič, ki bo pokoncu del na avtocestnem odseku odvečen material poskušal prodati.Podjetje Segrap ima sicer podeljeno koncesijo ...

četrtek, 25. september 2008 ob 16:58

Avtocesta za normalno življenje

Razmere na regionalni cesti G 1-3, ki imatraso v Pomurju speljano od Apaške doline do našega največjega mejnegaprehoda z Madžarsko, se počasi umirjajo. Z avgustovskim odprtjemavtocestnega odseka od Lipovcev do mejnega prehoda Pince, ki sedajomogoča vožnjo, na veselje vseh, predvsem voznikov tovornih vozil, poavtocesti oziroma malo boljši hitri cesti vse od Vučje vasi do mejnegaprehoda, so se zgoščenega prometa, zastojev ter nevarnih emisij vokolju rešili Prekmurci, konec oktobra, ko ...

petek, 12. september 2008 ob 09:15

Občinsko priznanje zdravnici Ljubici Gašparac

Občina Križevci ima možnost do leta 2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dobiti še 942.474 evrov Preddesetletjem so novo občino ustanovili tudi v Križevcih pri Ljutomeru, ssoudeležbo nepovratnih sredstev države in Evropske unije pa so selotili številnih investicij. Tako so letos dokončali novogradnjošestoddelčnega vrtca, katerega pogodbena vrednost je 1,76 milijonaevrov. Zgradili so most v Stari Novi vasi, nadaljujejo pa tudiizgradnjo kanalizacijskega omrežja. Tako bodo za ...

torek, 9. september 2008 ob 13:10

Pomurci varni, razmere na cestah slabe

Vsak tretji povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom v Pomurju je vinjen "Policijska uprava je v prvem polletju delala v težjih pogojih za delo, ker je bilo stalno ali občasno odsotnih večje število delavcev zaradi izvajanja nalog v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije Evropski uniji, nalog v zvezi z evropskim prvenstvom v nogometu in zavarovanja večjih prireditev. Kljub temu so policistke in policisti policijske uprave s svojo dejavnostjo dosegli boljše rezultate dela in zagotavljali ...

četrtek, 4. september 2008 ob 19:32

Kanalizacijo bo gradil SGP Pomgrad

Septembra se bo v Križevcih pričela tudi gradnja krožišča Občina Križevci je uspela na tretjem javnem razpisu za regionalne razvojne programe, ki jih sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj. Za sofinancerski delež se je potegovala s projektom izgradnje fekalne kanalizacije v naseljih Bučečovci in Stara Nova vas, včeraj pa je križevski župan Ozvald Tučič podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del, družbo SGP Pomgrad. "Vrednost projekta skupaj z davkom na dodano vrednost je ...

četrtek, 28. avgust 2008 ob 15:39

Cena stanovanj še ni znana

PGP Ljutomer je bil najugodnejši ponudnik za gradnjo neprofitnih stanovanj v Ljutomeru V ljutomerski občini se že vrsto let pojavlja potreba po neprofitnih stanovanjih, zato je vodstvo občine iskalo primerno rešitev za izgradnjo večstanovanjskega objekta. Glede na to, da občina Ljutomer razpolaga s primernim zazidljivim zemljiščem, nima pa dovolj finančnih sredstev za gradnjo objekta, so se projekta lotili na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Aprila letos so ljutomerski svetniki sprejeli ...

sreda, 13. avgust 2008 ob 14:33

Politik in gospodarstvenik

Franc Štrakl iz Ljutomera, prvi dobitnik plakete I. slovenskega tabora V letu, ko Ljutomer praznuje 140. obletnico I. slovenskega tabora, se v tej občini vrstijo številne prireditve, s katerimi želijo veličastno zaznamovati jubilej in se spomniti dogodkov, ki so pomembno vplivali na usodo Slovencev. Vodstvo ljutomerske občine je skupaj s člani občinskega sveta poskrbelo, da bo jubilej ostal v spominu še po enem dogodku. Prvič je bila namreč podeljena plaketa I. slovenskega tabora, ki ...

torek, 12. avgust 2008 ob 12:50