Žičnato ograjo na Gibini bo zamenjala panelna ograja

Na mejnem prehodu ob cesti pa so že postavljena tudi velika kovinska vrata, s katerimi bo mogoče cesto povsem zapreti

Prlekija-on.net, sreda, 25. januar 2017 ob 17:051
Žičnata ograja na Gibini

Žičnata ograja na Gibini

Vojaki Slovenske vojske so ta teden pričeli z odstranjevanjem žičnate ograje na mejnem prehodu s Hrvaško na Gibini v občini Razkrižje. Ograjo oz. t.i. tehnično oviro, ki so jo na Gibini kot prvo v Sloveniji postavili novembra 2015 so vojaki začeli pospravljati v torek ter pripravljati vse potrebno za postavitev panelne ograje, ki bi jo naj postavili v petek. Na mejnem prehodu ob cesti pa so že postavljena tudi velika kovinska vrata, s katerimi bo mogoče cesto povsem zapreti.

177 kilometrov žičnate ograje na južni meji je državo stalo okoli 2,8 mio evrov, Ministrstvo za notranje zadeve pa je do sedaj zamenjalo 33 kilometrov žičnate s panelno ograjo. Zamenjevanje ograje se bo nadaljevalo na prehodnih mestih, mejnih prehodih, v strnjenih naseljih, turističnih krajih in na območjih, kjer lahko poplavlja, trenutno jih zamenjujejo na območjih policijskih uprav Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper.

Odškodnine za lastnike zemljišč ob meji
Preberite tudi:
Ograja na Gibini
Ograja v Središču ob Dravi
Ograja z ostrimi ploščicami
Razkriški kmetje zahtevajo odškodnino
2,8 milijona evrov vredno
žičnato ograjo zarašča rastlinje

Pet tisoč evrov za 1.250 metrov
košnje ob žičnati ograji
Državni zbor je ta teden opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o nadzoru državne meje, ki med drugim predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena ograja. Namen zakona je odpraviti podnormiranost dosedanje ureditve, saj je s postavitvijo začasnih tehničnih ovir na zemljiščih ob meji prišlo do posegov v ustavno pravico do zasebne lastnine. Predlagani zakon pa za lastnike zemljišč oz. osebe, ki zemljišče uporabljajo na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, določa upravičenost do nadomestila.

Lastniki in posestniki bodo po predlogu do nadomestil upravičeni, če se na njihovem zemljišču postavi, namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna ograja ali druga tehnična ovira, in sicer če to otežuje redno rabo zemljišča. Če to traja dlje kot 24 mesecev, pa se jim lastninska pravica na zemljiščih začasno obremeni s služnostjo v javno korist.

V letošnjem letu so nadomestila za lastnike zemljišč ocenjena na 280.000 evrov, v prihodnjem letu pa 240.000. Med lastniki zemljišč, kjer stoji ograja, je sicer vse več nejevolje, saj od države kljub obljubam, do danes niso dobili še nobene odškodnine.


Več v Gospodarstvo