Takoj po zaključku kopalne sezone se bo ljutomersko kopališče saniralo in posodobilo

Dela se bodo izvajala predvidoma v septembru in oktobru 2020. Rok izvedbe del je v 40 dneh od uvedbe v delo.

Prlekija-on.net, sobota, 18. julij 2020 ob 11:33
Letno kopališče Ljutomer

Letno kopališče Ljutomer

V petek, 17. julija, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca s podpisom pogodb z izvajalci del. Ob tem je bil predviden tudi podpis pogodbe za sanacijo in posodobitev Letnega kopališča v Ljutomeru, a pogodba zaradi upravičene odsotnosti predstavnika izvajalca ni bila podpisana in je bila preložena. Je pa županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, vseeno predstavila nekaj podrobnosti.

Fundacija za šport je oktobra 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022.

Občina Ljutomer je na navedeni javni razpis prijavila projekt Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru. Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 13.269,00 EUR je Občina Ljutomer kot investitor prejela dne 22. 5. 2020, sofinancerska pogodba je bila s strani Občine Ljutomer podpisana dne 13. 7. 2020.

Letno kopališče Ljutomer

Saniralo in posodobilo se bo letno kopališče v Ljutomeru


V mesecu juniju je bilo izvedeno zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Izbran je bil ponudnik Studio RGP d.o.o., Generala Maistra 8, 9000 Murska Sobota. Pogodbena vrednost del znaša 41.600,17 EUR.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Inženiring Štefan Rajnar s.p., Ulica Daneta Šumenjaka 3, 9000 Murska Sobota, stroški bodo znašali 2.562,00 EUR.

Dela na objektu se bodo pričela izvajati takoj po zaključku kopalne sezone in se bodo izvajala predvidoma v septembru in oktobru 2020. Rok izvedbe del je v 40 dneh od uvedbe v delo.

V sklopu investicije se bo izvedla kontrola tesnosti prekrivnega roba, tesnenje spojev med stenskimi elementi, menjava vseh dotrajanih luči v bazenski školjki, menjava tesnil in prirobnic na talnih dovodnih šobah ter odstranila in zamenjala se bo poškodovana čelna keramika.

Novinarska konferenca
Novinarska konferenca