Križišče za Jeruzalem končano, čaka ga še komisijski pregled

Dela na gradbišču so bila z dnem 9. 4. 2022 zaključena. V pripravi je dokumentacija za komisijski pregled, križišče pa je bilo izvedeno po izdelanem projektu PZI z manjšimi spremembami in v okviru podpisane pogodbe.

Prlekija-on.net, četrtek, 2. junij 2022 ob 12:18
Novo križišče za Jeruzalem

Novo križišče za Jeruzalem

Novembra lani se je pričela ureditev območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m - Radomerje. Šlo je za križišče, priključek Jeruzalem, kjer cesta zavije proti Železnim Dverim in naprej proti Jeruzalemu.

V tehničnem poročilu je v opisu obstoječega stanja ceste bilo zapisano, da obravnavana regionalna cesta na območju odseka poteka po desnem (južnem) robu doline Kostanjevice in predstavlja povezavo med Ljutomerom in Ormožem. "Državna cesta poteka po ravninskem terenu, v kombinaciji z vertikalnimi in horizontalnimi elementi ceste pa so v območju križišč in priključkov omogočene relativno visoke vozne hitrosti. Kombinacija poteka državne ceste, širokega prečnega profila ceste, slabo zaznavnega in nepreglednega križišča, mejno urejene prometne signalizacije in prometne opreme ter slabe voziščne konstrukcije, ne zagotavlja ustreznega nivoja prometne varnosti."

Uredilo se bo križišče za Jeruzalem

Priključek Jeruzalem: uredilo se bo 4-krako križišče s pasovi za levo zavijanje in prometnimi otoki za umirjanje prometa


Dela končana v začetku aprila

Kot so nam takrat pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), je v sklopu projekta bila predvidena prestavitev priključka LC 302161 (priključek Jeruzalem) in ureditev 4-krakega križišča s pasovi za levo zavijanje na državni cesti. "Za umirjanje prometa se bodo uredili prometni otoki ter prometni otoki v obliki kaplje na priključkih lokalnih cest za kanaliziranje prometnih tokov na priključkih. Preko državne ceste bo v območju križišča urejen dvosmeren prehod za kolesarje z navezavo na vozišče lokalne ceste. Na severnem delu je predvidena navezava kolesarskih površin na obstoječe površine za kolesarje. Prav tako bo v sklopu ureditve izvedena preplastitev vozišča, urejena cestna razsvetljava, odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema," so nam takrat sporočili.

Pogodba v vrednosti 547.285,33 evrov je bila takrat podpisana z izvajalcem Pomgrad d.d., ki je oddal najugodnejšo ponudbo. Na DRSI so nam sedaj še potrdili, da so dela na gradbišču v Radomerju bila z dnem 9. 4. 2022 zaključena. V pripravi je dokumentacija za komisijski pregled, križišče pa je bilo izvedeno po izdelanem projektu PZI z manjšimi spremembami in v okviru podpisane pogodbe.

Spodaj je nekaj fotografij od konca marca do konca maja. Potek del v križišču pa si lahko ogledate v povezanih člankih.

Urejanje priključka Jeruzalem

Pričela so se dela za ureditev priključka Jeruzalem


Gradnja priključka Jeruzalem

Križišče za Jeruzalem že dobiva novo podobo

Več v Gospodarstvo