SMC Ljutomer županjo poziva k zadržanju sklepa o razrešitvi članov sveta zavodov, predsednika KMVVI pa k odstopu

Predlog imenovanj bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki bo danes, v torek, 10. februarja

Prlekija-on.net, torek, 10. februar 2015 ob 11:377
Predlog imenovanj bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer

Predlog imenovanj bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer

Kot smo že pisali, so na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je bila v sredo, 7. januarja, med drugim obravnavali pobudo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), da se razrešijo predstavniki Občine Ljutomer v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov ter se oblikujejo na novo.

Sklep (št. 28) je bil na seji sprejet, zato je KMVVI v javnem pozivu določila kriterije in izpeljala kandidacijski postopek za člane svetov javnih zavodov ter pripravila predlog imenovanj, ki ga bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki bo danes, v torek, 10. februarja. Na javni poziv se je odzvalo 201 kandidatov za 36 mest v javnih zavodih.

Iz Lokalnega odbora Stranke Mira Cerarja (LO SMC) Ljutomer pa so medtem na županjo Občine Ljutomer, mag. Olgo Karba naslovili poziv k zadržanju sklepa št. 28 in odstopu predsednika KMVVI, Jožeta Paniča.

Po strokovno mnenje so se obrnili na Ministrstvo za javno upravo
Ob tem so v LO SMC Ljutomer zapisali, da je to "nedopustno izključno zaradi načina izvršitve omenjenega sklepa. Ni sporno, da občinski svet razreši predstavnike občine, saj jih tudi imenuje, vendar je tokrat z razrešitvijo šestintridesetim občanom evidentno kršil pravice, ki jih določa najvišji akt Občine Ljutomer – poslovnik."

"V Stranki Mira Cerarja smo tako na lokalnem, kot na državnem nivoju, z vsemi svojimi strokovnimi in kadrovskimi resursi ter mnenji pristojnih služb temeljito preučili postopek razrešitve predstavnikov občine v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov Občine Ljutomer. Ugotovili smo, da gre pri razrešitvi za evidentno kršitev poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer, zato je ignoranca s strani gospe županje do predloga o zadržanju sklepa, ki so ga na sami seji in tudi kasneje podali posamezni občinski svetniki in stranke, nerazumljiva in nedopustna," so še zapisali ter za dokaz, da naj bi šlo za kršitev, priložili strokovna mnenja Ministrstva za javno upravo, službe Vlade Republike Slovenije.

Ministrstvo je v mnenju med drugim zapisalo, da nov občinski svet ni razlog za razrešitev predstavnikov v svete zavodov. Mnenje še pravi, da ima občina kot ustanoviteljica javnega zavoda pravico imenovati in razrešiti svoje predstavnike v svet zavoda, vendar pa morajo za predčasno razrešitev obstajati utemeljeni razlogi, predvsem taki, ki nakazujejo, da predstavnik ustanovitelja v svetu ni deloval v skladu z interesi občine. V mnenju pojasnjujejo tudi, da je ustanovitelj javnega zavoda občina, kot pravna oseba javnega prava in ne občinski svet, zato morebitna drugačna sestava občinskega sveta ni in ne more biti utemeljeni razlog za razrešitev predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zavoda. "Praktična posledica razrešitve vseh predstavnikov občine v svetih javnih zavodov je začasna popolna neoperativnost svetov do imenovanja novih predstavnikov (npr. soglasja k novim ali nadomestnim zaposlitvam, imenovanje direktorjev oziroma ravnateljev, sprejemanje letnih delovnih načrtov in zaključnih poročil, ...), kar ima škodljive posledice za kontinuirano delo zavoda," še je zapisano v mnenju, kjer jim svetujejo, da počakajo na vročitev pisnega odpravka sklepa občinskega sveta o razrešitvi, ki mora vsebovati vse sestavine upravnega akta, vključno s pravnim poukom. "Nato boste lahko izpodbijali izdani sklep z vsemi pravnimi sredstvi," zaključujejo.

Ob tem so se v ljutomerskem lokalnem odboru SMC-ja navezali tudi na dokument županje, z dne 6.10.2011 o zadržanju sklepa, "v katerem so ti isti členi poslovnika kričali po pravici in demokratičnem procesu za gospoda podžupana, danes pa za 36 občanov naše občine ne veljajo več. Na podlagi tega ne moremo mimo ugotovitve, da v občini vladajo dvojna merila glede istih postopkov in so posledično nekateri občani obravnavani drugorazredno, za njih osnovne pravice očitno ne veljajo." Županja je oktobra 2011 namreč zadržala sklep o razrešitvi člana KMVVI Janeza Venclja. Sklep je bil zadržan s pojasnilom, da je bil Vencelj izvoljen kot predsednik in ne član komisije, zaradi napačnega imenovanja KMVVI. Takrat je županja pojasnila, da bi moral biti predlog za razrešitev Venclju vročen najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri je bil obravnavan: "Predlog je bil poslan podžupanu (in predsedniku komisije) 9.8.2011, ni pa bil vročen pred sejo, ki je bila 13.9.2011, zato ni imel možnosti pisno se opredeliti do predloga razrešitve." Občinski svet je potem na naslednji seji z večino razrešil takratnega predsednika in tri člane KMVVI. Kot razlog je bilo navedeno, da ti člani, ki jih predlagajo za razrešitev, nimajo zaupanja večine občinskega sveta in da prihaja do zastojev pri imenovanjih v zavode. Več o tej razrešitvi in posnetek takratne seje, si lahko ogledate tukaj.

V LO SMC Ljutomer tako županjo pozivajo, da sklep št. 28 zadrži. "Če se bo postopek razrešitve že izpeljal, za kar ima občinski svet legitimno pravico, se naj to stori v skladu s zapisanimi poslovniškimi določili, na katere se gospa županja enkrat sklicuje, drugič pa jih ignorira," so še zapisali.

Predsednika KMVVI pozivajo k odstopu
SMC še v pozivu navaja, da so dne 12.1.2015 na občino in županjo naslovili prošnjo, da se jim posreduje kopija zapisnika, vabilo z dnevnim redom in lista prisotnosti seje KMVVI, na kateri je bila sprejeta pobuda, da se na novo oblikuje nabor predstavnikov občine v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov Občine Ljutomer ter tudi kopijo zapisnika, vabilo z dnevnim redom in listo prisotnosti seje Statutarno pravne komisije, ki je morala odločati o pravni sprejemljivosti uvrstitve predloga sklepa o razrešitvi predstavnikov občine v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov Občine Ljutomer v obravnavo občinskemu svetu. Do danes teh dokumentov naj ne bi prejeli.

V pozivu pa med drugim pozivajo še, da predsednik KMVVI, Jože Panič odstopi: "Na sami seji občinskega sveta je gospod Panič kot predsednik obeh omenjenih komisij pokazal zelo ignorantski in aroganten odnos. Ni se mu zdelo vredno podati odgovorov na zastavljena vprašanja v zvezi z opravljenimi postopki, katere je kot predsednik obeh komisij dolžan podati in za njih tudi odgovarja. Zaradi evidentne kršitve postopkov, ki kažejo na nestrokovnost in pomanjkanje ustreznih kompetenc gospoda Paniča, in zaradi dejstva, da mora pravilnost teh postopkov presojati Statutarno pravna komisija, kateri prav tako predseduje gospod Panič, pozivamo gospoda Paniča k odstopu z mesta predsednika KMVVI, saj smatramo, da tej funkciji ni kos, več kot očitno pa mu manjkajo tudi strokovne kompetence".

V pismu so zaključili, da si "SMC v prihodnje resnično želi več posluha in sodelovanja med vsemi, kar je bilo nič kolikokrat poudarjeno. Delitev na politiko in nepolitiko v tej sferi ne obstaja, saj ste z dnem nastopa funkcije občinskega svetnika, predstavnika občanov hote ali nehote postali del politike na lokalni ravni", pa apelirajo na vse svetnike in svetnice.

AnaMarija torek, 10. februar 2015 ob 13:38

Na eni od internetnih strani sem zasledila naslednji komentar:
" V svet zavoda ZD Ljutomer so kadrovali zdravstvenega tehnika ki je zaposlen v ZD ljutomer in hkrati je bil v prejšnjem in sedanjem mandatu svetnik SD. Tedaj se vam to ni zdelo sporno dragi SMC-jevci, ki ste bili tedaj svetniki LDS-a v občinskem svetu? Tedaj se vam je zdelo normalno, da nekdo predstavlja občino Ljutomer in hkrati je zaposlen v istem zavodu v katerem je član sveta zavoda? Imate dvojna merila, ena držijo za vas in vaše prisklednike, druga pa za vse ostale. G. Panič ne popuščaj pod pritiski peščice ki ji je mar za demokracijo ampak ji je za svojo osebno korist!"

Kaj pa če je vse to RES??? Šokiran

jozejuz torek, 10. februar 2015 ob 13:53

Kdo so sploh to SMC? Za kakšno leto več ne bo slišati o njih. Bolje bi bilo, če bi zapisali LDS. Četudi so propadli, ima to ime še vedno več kredibilnosti, kot te na novo ustvarjene sezonske stranke. In nekdo tak govori o dvojnih merilih. Smešno. Da ne govorimo, kaj nam ta vlada dela na državni ravni. Vse kar ni že zavoženo, bodo nam zavozili samo v enem letu na sceni.

Zdaj jih pač grozno boli, da ne morejo sami kadrovati, kot so to počeli še kakšno leto nazaj brez zadržkov in kjer je še en svetnik sam javno izjavil, da to pač tako je, tako se dela v politiki. Zdaj pa so to naenkrat dvojna merila.

Ja AnaMarija, to je to kadrovanje "po naše" in "po vaše". Enkrat je prav, drugič pa grozno narobe.

Almanah torek, 10. februar 2015 ob 14:08

AnaMarija,

Če se prav spomnim so se takrat predstavniki volili na manj demokratičen način, zdaj se pa na bolj demokratičen in pri bolj demokratičnem načinu je bil pri pozivu pogoj:

V pozivu piše pod točko III. Izjava kandidata:
Spodaj podpisani izjavljam, da:
- nisem v poslovnem odnosu z javnim zavodom, v katerem želim delovati kot predstavnik občine.

Lep pozdrav


borut torek, 10. februar 2015 ob 15:56

Almanah ti to resno misliš ? Zloba

Pa tudi tedaj ko se je zamenjal KVIM, tedaj nobenega iz LDS (sedaj SMC) ni motilo, da se je v javni zavod imenovalo tudi takšne, ki so v teh zavodih zaposleni. Več krat je na sejah OS bilo omenjeno pa tudi razna strokovna mnenja iz LJ so bila zapisana, da to ni v duhu demokracije in etičnosti. Na vse to so se nekateri tedanji svetniki požvižgali in smejali iz tega ter vozili svojo politiko, danes pa prelivajo v lokalnih spletnih medijih žolč o ne vem kakšnih nepravilnostih.
Bile so lokalne volitve. Imenovali se bodo novi predstavniki v javnih zavodih, če je prejšnji KVIM lahko zamenjal v sredi mandata člane in tudi predstavnike v zavodih, potem ne vidim težave da je to bilo storjeno tudi sedaj.

Noben ne navede bistvo težave, zakaj ne bi bili imenovani novi člani ?

Drugače pa, v 4 letih razen da so eni iz LDS in Zares prešli v SMC, vse je ostalo enako. To me spominja kot da si recimo zašvican in neumit, potem si pa preoblečeš čisto majico in gate, dalje pa smrdiš.

Almanah torek, 10. februar 2015 ob 16:42

Borut,

A si ti sploh prebral članek?

Nikjer ne piše in tudi ni omenjeno, da kdorkoli nasprotuje razrešitvi starih predstavnikov ali imenovanju novih ...samo se opozarja na dejstvo, da se je kršil poslovnik občinskega sveta Ljutomer in sicer v 108. členu, kjer piše:

108. člen
Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega
odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta,
na kateri bo obravnavan
. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o
predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz
prejšnjega odstavka tega člena.

Nobenemu od razrešenih predstavnikov občine, predlog o razrešitvi ni bil vročen najmanj osem dni pred sejo sveta na kateri je bilo to obravnavano.

Zdaj pa mi prosim ti povej: A je to kršitev poslovnika, ali ni?


Glede novih pogojev za kandidiranje, pa ne rabim jaz nič resno mislit, je vse lepo napisano v pozivu...
Poglej:
http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/novice/Javni%20poziv.pdf

Potem pa pri predlogih za imenovanje ne upoštevajo pravil, katere so si sami izmislili.

Glede menjavanja strank pa tak....ja res je, je nekaj ljudi v SMC, kateri so prej bili v LDS in Zares, pa kaj...a to pomeni, da če ena stranka gre v nič, da se potem več ne smemo politično udejstvovat...

To je isto, kot če bi kdo komu očital, da je nekdaj bil za Bratuša, potem za Špindlerja, zdaj pa je za Olgo, pa si je samo čisto majico in gate preoblekel, a smrdi pa dalje...

A je to način komunikacije?? Žaljenje?

Še enkrat, SMC Ljutomer samo opozarja, da se je kršil poslovnik in prosi za zadržanje sklepa, da se to uredi pravilno po poslovniku, ker pa je za očitno zavestno kršenje poslovnika kriv predsednik odbora, ki je to predlagal, še predlaga da predsednik tega odbora odstopi.

Na isti člen se je županja sklicevala v prejšnjem mandatu.

Lep pozdrav

tulipan torek, 10. februar 2015 ob 19:13

Vete kej takozvani občinski politike ene že glejan 30 let pa so bli direktore po žal propadlih firmah v Lotmerki.zej pa ne bole jezik stegovlejon to se prove DESUS pun kufer vas mon .pa tude SD,kot moja priljubljena stranka mevedno bol razočara.Dejstvo je ka ste vi tude mejovale pa dejstvo je ka zej ne bi trebale mejovate.Je pa še eno dejstvo ka se v OŠ LJUTOMER nekj more spremenite.Če pa čete za Lotmerk dobro delate pa bi bilo dobro ka bi bilo činmajn podjebanceje pa zvati novinara Karba za vsakšo pizdarijo.LEPO VAS PROSEM ZAČNETE DELATE NEKEJ ZA LOTMERK TAK KAK STE OBEČOVALE NA SHODEH PA VSI KERA KOLE STRON VSAKŠE NEJ MALO POPISTI ZA DOBRO OBČANOV IN NE IŠČITE VEČ DLAKE V JAJCE,KER VAS MON PUN KUFER PA NE SAMO JAS.

Bingo sreda, 11. februar 2015 ob 18:04

Nevem, zgleda da nekateri zagovarjajo samovoljna in nedopustna dejanja občinske uprave. Na drugi strani jih pa moti, da se nekdo trudi, da bi stvari delovale tako, kot bi morale.
To je ena izmed stvari, katera ni tako, kot bi morala biti. Da ignorance in nezanimanja županje do predlogov ali pripomb svojih občanov, sploh ne omenjam! Predstavnik koga je ona? Samo svojih interesov ali interesov občanov?!? Tistih, kateri so jo izvolili?!?

Vsaka stvar enkrat mine, dobro bi se bilo vprašati, kaj se lahko zgodi po tem? Kakšen odnos ljudi lahko županja po opravljeni funkciji pričakuje nazaj? Z ljudmi oz. občani je potrebno živeti in se pogovarjati, ne pa jih dan za dnem ignorirati. Ljudje včasih pozabljajo, kakšno funkcijo opravljajo!

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika