SMC Ljutomer županjo poziva k zadržanju sklepa o razrešitvi članov sveta zavodov, predsednika KMVVI pa k odstopu

Predlog imenovanj bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki bo danes, v torek, 10. februarja

Prlekija-on.net, torek, 10. februar 2015 ob 11:377
Predlog imenovanj bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer

Predlog imenovanj bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer

Kot smo že pisali, so na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je bila v sredo, 7. januarja, med drugim obravnavali pobudo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), da se razrešijo predstavniki Občine Ljutomer v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov ter se oblikujejo na novo.

Sklep (št. 28) je bil na seji sprejet, zato je KMVVI v javnem pozivu določila kriterije in izpeljala kandidacijski postopek za člane svetov javnih zavodov ter pripravila predlog imenovanj, ki ga bodo obravnavali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki bo danes, v torek, 10. februarja. Na javni poziv se je odzvalo 201 kandidatov za 36 mest v javnih zavodih.

Iz Lokalnega odbora Stranke Mira Cerarja (LO SMC) Ljutomer pa so medtem na županjo Občine Ljutomer, mag. Olgo Karba naslovili poziv k zadržanju sklepa št. 28 in odstopu predsednika KMVVI, Jožeta Paniča.

Po strokovno mnenje so se obrnili na Ministrstvo za javno upravo
Ob tem so v LO SMC Ljutomer zapisali, da je to "nedopustno izključno zaradi načina izvršitve omenjenega sklepa. Ni sporno, da občinski svet razreši predstavnike občine, saj jih tudi imenuje, vendar je tokrat z razrešitvijo šestintridesetim občanom evidentno kršil pravice, ki jih določa najvišji akt Občine Ljutomer – poslovnik."

"V Stranki Mira Cerarja smo tako na lokalnem, kot na državnem nivoju, z vsemi svojimi strokovnimi in kadrovskimi resursi ter mnenji pristojnih služb temeljito preučili postopek razrešitve predstavnikov občine v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov Občine Ljutomer. Ugotovili smo, da gre pri razrešitvi za evidentno kršitev poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer, zato je ignoranca s strani gospe županje do predloga o zadržanju sklepa, ki so ga na sami seji in tudi kasneje podali posamezni občinski svetniki in stranke, nerazumljiva in nedopustna," so še zapisali ter za dokaz, da naj bi šlo za kršitev, priložili strokovna mnenja Ministrstva za javno upravo, službe Vlade Republike Slovenije.

Ministrstvo je v mnenju med drugim zapisalo, da nov občinski svet ni razlog za razrešitev predstavnikov v svete zavodov. Mnenje še pravi, da ima občina kot ustanoviteljica javnega zavoda pravico imenovati in razrešiti svoje predstavnike v svet zavoda, vendar pa morajo za predčasno razrešitev obstajati utemeljeni razlogi, predvsem taki, ki nakazujejo, da predstavnik ustanovitelja v svetu ni deloval v skladu z interesi občine. V mnenju pojasnjujejo tudi, da je ustanovitelj javnega zavoda občina, kot pravna oseba javnega prava in ne občinski svet, zato morebitna drugačna sestava občinskega sveta ni in ne more biti utemeljeni razlog za razrešitev predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zavoda. "Praktična posledica razrešitve vseh predstavnikov občine v svetih javnih zavodov je začasna popolna neoperativnost svetov do imenovanja novih predstavnikov (npr. soglasja k novim ali nadomestnim zaposlitvam, imenovanje direktorjev oziroma ravnateljev, sprejemanje letnih delovnih načrtov in zaključnih poročil, ...), kar ima škodljive posledice za kontinuirano delo zavoda," še je zapisano v mnenju, kjer jim svetujejo, da počakajo na vročitev pisnega odpravka sklepa občinskega sveta o razrešitvi, ki mora vsebovati vse sestavine upravnega akta, vključno s pravnim poukom. "Nato boste lahko izpodbijali izdani sklep z vsemi pravnimi sredstvi," zaključujejo.

Ob tem so se v ljutomerskem lokalnem odboru SMC-ja navezali tudi na dokument županje, z dne 6.10.2011 o zadržanju sklepa, "v katerem so ti isti členi poslovnika kričali po pravici in demokratičnem procesu za gospoda podžupana, danes pa za 36 občanov naše občine ne veljajo več. Na podlagi tega ne moremo mimo ugotovitve, da v občini vladajo dvojna merila glede istih postopkov in so posledično nekateri občani obravnavani drugorazredno, za njih osnovne pravice očitno ne veljajo." Županja je oktobra 2011 namreč zadržala sklep o razrešitvi člana KMVVI Janeza Venclja. Sklep je bil zadržan s pojasnilom, da je bil Vencelj izvoljen kot predsednik in ne član komisije, zaradi napačnega imenovanja KMVVI. Takrat je županja pojasnila, da bi moral biti predlog za razrešitev Venclju vročen najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri je bil obravnavan: "Predlog je bil poslan podžupanu (in predsedniku komisije) 9.8.2011, ni pa bil vročen pred sejo, ki je bila 13.9.2011, zato ni imel možnosti pisno se opredeliti do predloga razrešitve." Občinski svet je potem na naslednji seji z večino razrešil takratnega predsednika in tri člane KMVVI. Kot razlog je bilo navedeno, da ti člani, ki jih predlagajo za razrešitev, nimajo zaupanja večine občinskega sveta in da prihaja do zastojev pri imenovanjih v zavode. Več o tej razrešitvi in posnetek takratne seje, si lahko ogledate tukaj.

V LO SMC Ljutomer tako županjo pozivajo, da sklep št. 28 zadrži. "Če se bo postopek razrešitve že izpeljal, za kar ima občinski svet legitimno pravico, se naj to stori v skladu s zapisanimi poslovniškimi določili, na katere se gospa županja enkrat sklicuje, drugič pa jih ignorira," so še zapisali.

Predsednika KMVVI pozivajo k odstopu
SMC še v pozivu navaja, da so dne 12.1.2015 na občino in županjo naslovili prošnjo, da se jim posreduje kopija zapisnika, vabilo z dnevnim redom in lista prisotnosti seje KMVVI, na kateri je bila sprejeta pobuda, da se na novo oblikuje nabor predstavnikov občine v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov Občine Ljutomer ter tudi kopijo zapisnika, vabilo z dnevnim redom in listo prisotnosti seje Statutarno pravne komisije, ki je morala odločati o pravni sprejemljivosti uvrstitve predloga sklepa o razrešitvi predstavnikov občine v svetih javnih zavodov oz. upravnih odborih javnih zavodov Občine Ljutomer v obravnavo občinskemu svetu. Do danes teh dokumentov naj ne bi prejeli.

V pozivu pa med drugim pozivajo še, da predsednik KMVVI, Jože Panič odstopi: "Na sami seji občinskega sveta je gospod Panič kot predsednik obeh omenjenih komisij pokazal zelo ignorantski in aroganten odnos. Ni se mu zdelo vredno podati odgovorov na zastavljena vprašanja v zvezi z opravljenimi postopki, katere je kot predsednik obeh komisij dolžan podati in za njih tudi odgovarja. Zaradi evidentne kršitve postopkov, ki kažejo na nestrokovnost in pomanjkanje ustreznih kompetenc gospoda Paniča, in zaradi dejstva, da mora pravilnost teh postopkov presojati Statutarno pravna komisija, kateri prav tako predseduje gospod Panič, pozivamo gospoda Paniča k odstopu z mesta predsednika KMVVI, saj smatramo, da tej funkciji ni kos, več kot očitno pa mu manjkajo tudi strokovne kompetence".

V pismu so zaključili, da si "SMC v prihodnje resnično želi več posluha in sodelovanja med vsemi, kar je bilo nič kolikokrat poudarjeno. Delitev na politiko in nepolitiko v tej sferi ne obstaja, saj ste z dnem nastopa funkcije občinskega svetnika, predstavnika občanov hote ali nehote postali del politike na lokalni ravni", pa apelirajo na vse svetnike in svetnice.