V Ljutomeru »razbijali mite o vodi«

Na tribuni so gostje iz politike in stroke poskušali obrazložiti dejstva o Pomurskem vodovodnem sistemu C pri katerem je prišlo do zapleta v zadnjem letu in katerega posledica je tri milijonska tožba

Prlekija-on.net, petek, 2. november 2018 ob 19:432
Javna tribuna Razbijmo mite o vodi

Javna tribuna Razbijmo mite o vodi

V soboto, 27. oktobra, je v Domu kulture v Ljutomeru potekala javna tribuna »Razbijmo mite o vodi«, ki so jo pripravili pri Občinskem odboru Socialnih demokratov Ljutomer. Na tribuni so gostje iz politike in stroke poskušali obrazložiti dejstva o Pomurskem vodovodnem sistemu C pri katerem je prišlo do zapleta v zadnjem letu in katerega posledica je tri milijonska tožba direktorja Javnega podjetja (JP) Prlekija d.o.o. in sedmih prleških občin proti Občini Ljutomer in županji.

Župani napovedali tožbo proti Občini Ljutomer in županji
Občina Ljutomer napoveduje, da bo naprej delovala v smislu taborskih zahtev in ne bo pristajala na ustrahovanja

Če na kratko povzamemo ozadje nastale situacije: kot je znano, Občinski svet Občine Ljutomer ni soglašal s predlaganim zvišanjem cen vode in ni potrdil elaborata za leto 2018 ter je zahteval od pripravljalca elaborata, JP Prlekija, da pripravi nov izračun.

Iz JP Prlekija so takrat sporočili, da prleške občine, ki jih povezuje Pomurski vodovodni sistem C ponovno poskušajo urediti potrebne pogoje za skupno upravljanje nove infrastrukture, a se je zataknilo pri obravnavi elaborata za leto 2018, oziroma pri potrjevanju enotnih cen oskrbe s pitno vodo v občinah Sistema C. V sporazumu, ki so ga sklenile občine je namreč dogovorjeno, da k enotni vsebini usklajenega skupnega elaborata mora podati predhodno pozitivno mnenje vseh osem občinskih svetov sodelujočih prleških občin, kar pa se v Ljutomeru ni zgodilo.

Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, je takrat pojasnila, da so se pri tem posvetovali z različnimi organi in da naj bi bil tak elaborat, ki jim je bil predložen, tudi neskladen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO). O nepravilnostih so takrat opozorili tudi Računsko sodišče RS.

Direktor JP Prlekija Davorin Kurbos in sedem prleških županov je nato letos poleti vložilo tožbo proti Občini Ljutomer in ljutomerski županji za 3 milijone evrov, Občina Ljutomer pa je sporočila, "da bo še naprej delovala v smislu taborskih zahtev in da ne pristaja na ustrahovanja".

Na tribuni s stroko in politiko

Pri SD Ljutomer so tako pripravili javno tribuno, kjer so z gosti iz stroke in politike poskušali "razbiti mite o vodi". Tematika pa očitno pretirano ne zanima občanov, saj se jih je tribune udeležilo le nekaj deset, od tega večina tistih, ki so tako ali drugače vpeti v lokalno politiko. Prav tako očitno vse skupaj ni zanimivo niti za medije, saj smo na tribuni bili, kot že ničkolikokrat na takšnih in podobnih dogodkih, prisotni kot edini medij...

Na javni tribuni so sicer sodelovali evropski poslanec dr. Igor Šoltes, ki ni bil prisoten osebno, pač pa je iz Strasbourga poslal video posnetek z nagovorom, predsednik DZ mag. Dejan Židan in župani občin projekta C oskrbe s pitno vodo pomurskega vodovoda, Stanko Ivanušič (Razkrižje), mag. Branko Belec (Križevci) in Slavko Petovar (Veržej). Poleg omenjenih so bili med drugim prisotni še strokovnjak s področja Pomurskega vodovoda sistem C Janez Rožmarin, poslanca DZ Franc Jurša (DeSUS) in Jožef Horvat (NSi) ter kandidati za župana Občine Ljutomer Dejan KarbaGregor Žižek, Maksimiljan Gošnjak in Andrej Vršič.

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je v videu nagovoru med drugim izpostavil univerzalno pravico do čiste vode v Evropi, kar smo v Sloveniji kot edina evropska država tudi vpisali v Ustavo, "a ta pravica ne bo nič pomenila, če ne bo zaživela v praksi". Opozoril pa je na zaščito vodnih virov in o nevarnosti privatizacije oskrbe z vodo, kar se je zgodilo tudi v več mestih v Evropi, s tem pa so kratko potegnili potrošniki. Kot primer je navedel mesto Berlin, ki se je po več desetletjih odločilo, da oskrbo z vodo prevzame nazaj v svoje roke, saj se je pod privatnim upravljanjem cena vode dvigovala, storitve pa so bile vedno slabše, vključno z vzdrževanjem sistemov.

Nekdanji kmetijski minister in zdajšnji predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan, je povedal nekaj o skrbnosti s projekti, ki prinašajo čisto pitno vodo, o kohezijskih sredstvih in o odgovornosti lokalnih skupnosti ter med drugim opozoril, "da ko imamo opravka z evropskim denarjem, da se s tem ne smemo pretirano igrati", in ob tem dal priporočilo za maksimalno resnost v teh zadevah. Janez Rožmarin, ki je v času gradnje bil zaposlen na projektu Sistem C je nato nanizal nekaj osnovnih in strokovnih podatkov o samem sistemu ter mejnikov pred, med in po gradnji. Ob tem je izpostavil, da je občina Ljutomer od 10,4 milijona evra pogodbene vrednosti, za gradnjo sofinancirala 163.000 evrov.

Župan Občine Razkrižje in predsednik Sveta ustanoviteljic JP Prlekija, Stanko Ivanušič, je med drugim povedal, da so na dveh sejah Občinski sveti vseh osmih občin skupaj sprejeli Odlok o oskrbi s pitno vodo in Odlok o ustanovitvi JP Prlekija, nato se je še vseh osem županov na Svetu ustanoviteljic JP Prlekija poenotilo o ceni vode, kar so vključili v elaborat, ki določa ceno vode, in ki ga je nato sprejelo sedem Občinskih svetov, eden pa ne. "Takrat se je začela kalvarija. Če ena občina tega soglasja ne da, potem ne moremo na skupnem elaboratu te cene sprejeti. Nato so se ponovno začele razprave, usklajevanja, približevanja, a do skupnega dogovora ni prišlo, zato je žal zadeva na sodišču." Ivanušič še je povedal, da se bodo po lokalnih volitvah morali še enkrat srečati in rešiti, kar se rešiti da, "da ne bi prišlo do tega, da bi samo ena občina vračala ta sredstva, kar bi bila katastrofa, ali da bi na koncu vsi skupaj vračali sredstva."

Župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, je med drugim povedal, da se tudi sam v začetku ni strinjal s cenovno politiko o enotni ceni, da mora biti vodarina in omrežnina enaka za vse občine. "A to so navodila Ministrstva, to so podpisani sporazumi, pogodbe in tako mora biti. Na nas županih pa je bilo, da se to dogovorimo. Dogovorili se nismo." Povedal še je, da so nato z dogovori prišli na sprejemljivo ceno, s katero se je strinjala tudi županja Občine Ljutomer, a zadeva ni šla naprej do Občinskega sveta in sprejema. Ob tem mu je žal, "da do tega ni prišlo, čeprav so župani ostalih občin storili vse in šli občini Ljutomer nasproti. Ampak se ni dalo, zato je prišlo do te tožbe."

Župan Občine Veržej, Slavko Petovar, je med drugim vsem zastavil vprašanje: "Ali je cena, 70 centov za kubik zdrave, neoporečne pitne vode visoka? Moj odgovor je ne, prepoceni je in je ne spoštujemo. In ne navijam za to, da bi bila dražja, ampak je ne spoštujemo." Glede tožbe je povedal, da so bili prisiljeni iti v to z razlogom, da zavarujejo svoje pravice. "V trenutku, ko se bomo uspeli dogovoriti o odprtih zadevah, tožba ne bo več potrebna, ampak za to morajo biti na položajih ljudje, ki so se sposobni pogovarjati, dogovarjati in tisto kar se dogovorimo, tudi spoštovati," še je povedal Petovar.

Besedo so dobili tudi obiskovalci, so se pa udeleženci tribune ob koncu strinjali, da je v prihodnje potrebno sodelovanje, kdorkoli bo že župan ali županja.

Spodaj prilagamo celoten posnetek tribune ter okvirno časovnico govornikov: Igor Šoltes (6:45), Dejan Židan (16:05), Janez Rožmarin (31:05), Franc Jurša (40:44), Stanko Ivanušič (47:59), Branko Belec (58:37), Slavko Petovar (1:04:15), župani o delu naprej (1:19:26), Dejan Karba (1:33:02), Jožef Horvat (1:34:01), gostje iz publike (1:46:21), Janez Rožmarin (1:47:27), Stanko Ivanušič (1:50:08), Gregor Žižek (1:51:35), Maksimiljan Gošnjak (1:52:43), Andrej Vršič (1:58:15), Dejan Karba (1:59:07), Janez Rožmarin (2:00:20), gostje iz publike (2:02:04).